Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

19 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤ.ΕΙΔ.ΣΧΟΛΕΙΟ "ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ"


ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη Αττικής, κο Γ.Πατούλη

ΚΟΙΝ:   (σχετ.: πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Απειλητικά για την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία, τα επαναλαμβανόμενα προσκόμματα ως προς τις μεταφορές τους από και προς τις σχολικές μονάδες στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας: Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά άμεσες πρωτοβουλίες για την επίλυση του ζητήματος μετακινήσεων των μαθητών/τριών του Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Καισαριανής ‘Ρόζα Ιμβριώτη’»

 

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τα ανήλικα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων στην ελληνική επικράτεια, έχοντας ως αποστολή της τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Με τις ιδιότητές της αυτές, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, όσο και η ΕΣΑμεΑ, η τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος της ελληνικής πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, έχουν απευθύνει συχνά στην Περιφέρεια αρμοδιότητάς σας, αλλά και σε συναρμόδιους/ες φορείς, αρχές και υπηρεσίες της ελληνικής πολιτείας, σειρά εγγράφων που αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην ουσιαστική υποστήριξη και συμπερίληψη, σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, των μαθητών/τριών με αναπηρία, όπως και στην προστασία των δικαιωμάτων τους και την άρση μορφών διάκρισης εις βάρος τους, εκτιμώντας περαιτέρω πως τις ανάγκες των ατόμων αυτών, ο οποιοσδήποτε σχετικός σχεδιασμός και προγραμματισμός οφείλει να συμπεριλαμβάνει ως βασική προτεραιότητα.

Αδιαμφισβήτητα ουσιώδης και αναγκαία συνθήκη προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η οργάνωση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς συστήματος μεταφοράς – μετακινήσεων των μαθητών/τριών με αναπηρία προκειμένου να βρίσκονται στις τάξεις τους από την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, όπως και ο λοιπός μαθητικός πληθυσμός. Σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζουμε και το πρόσφατο, υπ’ αριθμ. πρωτ.: 338/14.09.2022 έγγραφο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς εσάς, με το οποίο ζητήθηκαν άμεσες πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση του ζητήματος μετακίνησης των μαθητών/τριών με αναπηρία του ΕΝ.Ε.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Κορωπίου, επί του οποίου δεν έχουμε λάβει εισέτι απάντηση.

Με το παρόν έγγραφο, και με αφορμή μια ακόμη διαμαρτυρία για συναφές θέμα που περιήλθε σε γνώση της Ομοσπονδίας από την πλευρά μητέρας μαθήτριας με αναπηρία που φοιτά στο Πρότυπο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής ‘Ρόζα Ιμβριώτη’, είμαστε αναγκασμένοι/ες να αποταθούμε για μια ακόμη φορά σε εσάς, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο πεδίο, που σκοπεί στην αντιστάθμιση των συνθηκών που δυσχεραίνουν τη φοίτηση του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρία στα σχολικά πλαίσια, θέτουν, για τους/τις μαθητές/τριες αυτούς/ές, περιορισμούς και εμπόδια στην πρόσβασή τους στις υποχρεωτικού χαρακτήρα εκπαιδευτικές διαδικασίες ενώ, όχι σπάνια, επιβαρύνουν υπέρμετρα τις οικογένειές τους.

Αναφορικά με τα δημιουργούμενα προβλήματα της μεταφοράς των μαθητών/τριών με αναπηρία από και προς το σχολείο, για την περίπτωση του Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Καισαριανής ‘Ρόζα Ιμβριώτη’ η διαμαρτυρόμενη μητέρα αναφέρει: «[….] Κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού της περιφέρειας για τη μεταφορά μαθητών ο μειοδότης την Δευτέρα 12/9/2022 ανακοίνωσε ότι μόνο το 1 δρομολόγιο από τα 3 μπορεί να εκτελεί με αποτέλεσμα 35 περίπου παιδάκια να είναι εκτός σχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας που αντιστοιχεί ο αριθμός στα 2/3 των φοιτούντων μαθητών. Ο υπεύθυνος της Περιφέρειας [….] αδυνατεί να δώσει χρονοδιάγραμμα επίλυσης του προβλήματος, όπως και ποιες ενέργειες θα δρομολογήσει ώστε να λυθεί το πρόβλημα άμεσα. Είναι περιττό να […] επισημάνω την αναστάτωση και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών»[1].

Όπως αναμένετε, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, συμμεριζόμενη απολύτως την αγωνία των οικογενειών μαθητών/τριών με αναπηρία, εκπεφρασμένη και από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων τους, στην Περιφέρεια αρμοδιότητάς σας, με αφορμή και τη συγκεκριμένη περιπτωσιολογία, επαναφέρει το αίτημά της για ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ και την ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ του φλέγοντος αυτού ζητήματος για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία και τις οικογένειές τους, τόσο για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, όπως και για το σύνολο των σχολικών δομών όπου εντοπίζονται παρόμοια προβλήματα, ώστε, επιτέλους, να υποστηριχθεί ουσιαστικά το μαθητικό δυναμικό με αναπηρία της περιοχής επιρροής τους και η απρόσκοπτη φοίτησή του στην εκάστοτε βαθμίδα εκπαίδευσης, παρέχοντας τις προαπαιτούμενες διασφαλίσεις προς τούτο, σε συνθήκες σταθερότητας, άρσης εμποδίων που συνέχονται με τις μετακινήσεις και εν γένει ισότιμης προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό στην οικεία Περιφέρεια.

Μια αντίθετη εξέλιξη, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε εξάντληση δυνάμεων των μαθητών/τριών με αναπηρία και των οικογενειών τους, αδυνατώντας, τελικά, να αποτρέψει και απευκταία ενδεχόμενα σχολικής διαρροής και αποκλεισμού τους από τις υποχρεωτικού χαρακτήρα εκπαιδευτικές διαδικασίες. Εκδοχή που, όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε άλλο παρά εμπιστοσύνη εμπνέει για την προστασία του δικαιώματος των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, στην εκπαίδευση και την κοινωνική τους ένταξη, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και την εθνική νομοθεσία.

 

Κύριε Περιφερειάρχη,

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που κυρώθηκε στη χώρα μας με τον Ν.4074/2012, επιβάλλει σθεναρή υποχρέωση στα κράτη – μέλη για την προοδευτική και πλήρη υλοποίηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλους/ες, χωρίς διάκριση, εμπεριέχοντας ως βασική προϋπόθεση για αυτό την πρόσβαση, από φυσική και οικονομική άποψη. Στη διασφάλιση δε της πρόσβασης και της προσβασιμότητας των μαθητών/τριών με αναπηρία στις σχολικές μεταφορές, υπεισέρχεται, όπως σας είναι γνωστό, με συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και με τη συνδρομή των Περιφερειών, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία[2], που εδώ και δύο χρόνια έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει η ελληνική πολιτεία.

Υπενθυμίζουμε, κλείνοντας, πως οι Περιφέρειες της χώρας, στη δικαιοδοσία των οποίων εμπίπτουν τα ζητήματα εξασφάλισης των μεταφορών των μαθητών/τριών των δημόσιων σχολικών μονάδων, αναδεικνύονται, με βάση τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την εφαρμογή της Σύμβασης (Ν.4488/2017, Μέρος Δ), και ως προωθητικές δυνάμεις της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας υπαγορεύοντας, πέραν όλων των άλλων, την υποχρέωση αφαίρεσης υφιστάμενων εμποδίων κάθε είδους που ενδέχεται να θίγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προαγωγής με θετικά μέτρα της ισότιμης συμμετοχής και άσκησης των δικαιωμάτων τους στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς τους (άρθρο 61).

Προσδοκώντας στην άμεση διευθέτηση του ζητήματος που σας θέσαμε με το παρόν, αναμένουμε τις ενέργειές σας, ενώ, σε κάθε περίπτωση, επιθυμούμε να πληροφορηθούμε για τον σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα που η Περιφέρεια Αττικής σκοπεί να υλοποιήσει, προκειμένου να επιλυθούν τόσο τα κατά περίπτωση, όσο και το σύνολο των εντοπισμένων προβλημάτων στις μεταφορές των μαθητών/τριών με αναπηρία από και προς τις σχολικές μονάδες, ώστε να καταστεί εφικτή η πρόσβασή τους στο δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης χωρίς περαιτέρω δυσμενείς προεκτάσεις και επιπτώσεις.  

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας αποδεκτών:

- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ.Μ.Βορίδη

- Γραφείο Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως

- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ.Ζ.Μακρή

- Γεν. Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής, κ.Α.Κόπτσης

- Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)[1] Η σχετική αναφορά βρίσκεται στη διάθεση της Ομοσπονδίας, δυνάμενη να κοινοποιηθεί αποκλειστικά στις αρμόδιες πλευρές, εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατόπιν λήψης συναίνεσης από και για τα πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων περιέχονται σε αυτή.

[2] Στόχος 12: «Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους», επιμέρους στόχος 13, σημείο: «Μεριμνούμε για την προσβασιμότητα μαθητών με αναπηρία στις σχολικές μεταφορές, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πάγιας, ετήσιας δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών και των Περιφερειών της χώρας για τη μεταφορά των μαθητών»

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset