Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

6 Δεκεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΣΥΔ


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΠΡΟΣ:      Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Β.Πλαγιανάκο

 

ΚΟΙΝ.:    - Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα Θ.Καρποδίνη

               - Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θ.Ρηγάτο

               - Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών ΕΟΠΥΥ,κ. Κ. Μπαρούς

               - ΕΣΑμεΑ

               - Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Αδιανόητη και επισφαλής η οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην παράταση ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)»  

(Σχετ.: η υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1148/12.11.2019 επιστολή – αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία - ΠΟΣΓΚΑμεΑ)


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1148/12.11.2019 έγγραφό μας, εκτιμώντας την κρισιμότητα της χρονικής στιγμής και τη σοβαρότητα του ζητήματος για την αποτροπή δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων για τους/τις ωφελούμενους/ες, άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) και για την αδιάλειπτη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών των Στεγών, απευθυνθήκαμε σε εσάς, αιτούμενοι την έκδοση απόφασης για την επέκταση της χρονικής ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ.

Αναφερθήκαμε στους λόγους που υπαγορεύουν την ανάγκη τοποθέτησης της ενέργειας πριν την παρέλευση της ισχύος των ενεργών συμβάσεων και προτείναμε ως εύλογο χρονικό διάστημα διεύρυνσης της συμβατικής σχέσης, εκείνο που μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό.

Περίπου ένα μήνα μετά και με τα χρονικά περιθώρια να συρρικνώνονται πλέον επικίνδυνα, επανερχόμαστε με έντονη δυσαρέσκεια στο ζητούμενο, διαπιστώνοντας την ανυπαρξία οποιασδήποτε ανταπόκρισης από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο δίκαιο αίτημά μας, ούτε καν στο επίπεδο των «παραδοσιακά» θετικών διαβεβαιώσεων για την εξέτασή του ή/και την έγκαιρη ανάληψη ενεργειών για την πρόληψη ενδεχόμενων πηγών κινδύνου για τις δομές αυτές και τους/τις ενοίκους τους. Η δικαιολογημένη ανασφάλεια και ανησυχία που προκαλείται από την αδιαφορία (;) αυτή, εντείνεται στην κάθε περίπτωση ακόμη περισσότερο από την παντελή απουσία πληροφόρησης αναφορικά με την εξέλιξη της νέας διαδικασίας συμβασιοποίησης για τις Σ.Υ.Δ.

Υπογραμμίζουμε πως ο θεσμός των Σ.Υ.Δ., ένα από τα ελάχιστα δείγματα της χώρας ως προς τις δεσμευτικές υποχρεώσεις της για την ανάληψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων και πολιτικών για την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, την αποϊδρυματοποίηση και την αποφυγή εγκλεισμού τους σε ιδρυματικές δομές, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012), αποτελεί κατά βάση ηράκλειο έργο των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ που επωμίστηκαν όλο το βάρος της σύστασης και λειτουργίας των δομών αυτών, απαντώντας στη διαχρονική αδυναμία του ελληνικού κράτους να υποστηρίξει επαρκώς και κατάλληλα την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, στην κοινότητα.

Ως εκ τούτου, είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο, αν όχι ανοίκειο, τα ζητήματα που αφορούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των Σ.Υ.Δ. να μην βρίσκονται στις προτεραιότητες του Οργανισμού, πόσω δε μάλλον όταν η ελληνική πολιτεία δεν φαίνεται να βρίσκεται ακόμη σε θέση να υπηρετήσει ικανά τους σκοπούς τους στο πλαίσιο των στρατηγικών της αποϊδρυματοποίησης και της αυτόνομης διαβίωσης των ΑμεΑ, συνθήκη που επιβεβαιώνεται και από τις συστάσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή του ΟΗΕ προς τη χώρα κατόπιν αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται και του ασήμαντου βαθμού προόδου που καταγράφεται ως προς τις προβλέψεις της Σύμβασης.

Κύριε Πρόεδρε,

Η οποιαδήποτε περαιτέρω απραγία ή καθυστέρηση στην παράταση του χρονικού περιθωρίου ισχύος των συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ. ελλοχεύει τον κίνδυνο να αναδειχθούν δραματικά αδιέξοδα για τους φορείς, με πρώτα θύματα ασφαλώς τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Είναι προφανές πως σε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη γεννάται ευθύνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο πλαίσιο αυτό είναι δεδομένη η στερρά και ομόθυμη αντίδραση των γονέων και κηδεμόνων που αναλαμβάνουν το απαιτητικό και υπεύθυνο έργο της φροντίδας των παιδιών με αναπηρία, έχοντας ελάχιστη υποστήριξη από την ελληνική πολιτεία στον καθημερινό τους αγώνα.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας για την ικανοποίηση του καθ’ όλα δικαιολογημένου αιτήματος που σας θέσαμε εκ νέου με το παρόν και την άμεση ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επί της εξέλιξης των πεπραγμένων σας στο συγκεκριμένο ζήτημα.Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                             

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 


Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset