Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

6 Δεκεμβρίου 2019

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών, κ.Χ. Σταϊκούρα

ΚΟΙΝ:  - Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας

              -Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δ.Μιχαηλίδου

              - Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ.Σταμάτη

              - ΕΣΑμεΑ    

              - Φορείς – μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Άμεση αποκατάσταση άδικων κριτηρίων για τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος - μέλη των οικογενειών που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, τα άτομα δηλαδή που λόγω της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους και  υποστηρίζονται στην εκπροσώπησή τους μέσω των Σωματείων Γονέων - Κηδεμόνων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν έγγραφο επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην άδικη αντιμετώπιση που οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες για άλλη μια φορά τυγχάνουν και στην ανάγκη συμπλήρωσης κενών στις προβλέψεις που γνωστοποιήθηκαν κατά την πρόσφατη αναφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο για τις κοινωνικές ομάδες – κατηγορίες δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της τροπολογίας – προσθήκης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως στις κατηγορίες των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος περιλαμβάνονται μεν οι οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑμεΑ δικαιούχων του σχετικού επιδόματος, με τον περιορισμό ωστόσο της ηλικίας των προστατευόμενων μελών τους, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 24 έτη.

Η συμπερίληψη των γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος βρίσκεται αναντίρρητα σε σύμπνοια με τα πάγια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος περί στήριξης των ΑμεΑ και των οικογενειών τους. Εξυπακούεται ότι στην προκειμένη κατηγορία προσώπων, η οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση είναι θεμιτή λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της αναπηρίας των παιδιών τους και συνεισφέρει στην ανακούφιση των πρόσθετων οικονομικών βαρών που επωμίζονται.

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης επί της τροπολογίας και ειδικότερα της πρόβλεψης ότι η διανομή του κοινωνικού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί «… με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων», αδυνατούμε να κατανοήσουμε με ποιο κριτήριο οι οικογένειες που προστατεύουν δια βίου άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τεκμαίρεται ότι μεταπίπτουν αυτόματα σε κατηγορίες νοούμενες ως λιγότερο ευάλωτες οικονομικά, με αποκλειστικό γνώμονα τη συμπλήρωση του 24ου έτους ηλικίας των παιδιών τους!   

Η εξαίρεση των οικογενειών που φροντίζουν άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες άνω των 24 ετών από το συγκεκριμένο μέτρο που συνεισφέρει, έστω εν μέρει, στη διατήρηση του βιοπορισμού των δικαιούχων λόγω των καταστάσεων – προσωρινών ή μόνιμων - που βιώνουν, λογίζεται ως εξαιρετικά άδικη ρύθμιση, στο πλαίσιο της οποίας σας καλούμε να συνεκτιμήσετε τα ακόλουθα:

(α) το αυτονόητο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών, απότοκων της αναπηρίας, οδηγεί εύλογα στη διαπίστωση πως οι οικογένειες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία έχουν αδιαμφισβήτητα υποστεί τα τελευταία χρόνια δραματική συρρίκνωση της βιοποριστικής τους ικανότητας, συνθήκη μάλιστα που δεν φαίνεται να αντισταθμίζεται ικανά από τις διαθέσιμες μέχρι σήμερα υπηρεσίες υποστήριξής τους από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Συνεπώς δεν είναι θεμιτό ο συγκεκριμένος πληθυσμός να αντιμετωπίζεται με πρόχειρες λογικές και αυθαίρετες εκτιμήσεις που καταστρατηγούν το πνεύμα των διακριτών παρεμβάσεων,  

(β) η περιπτωσιολογική αντιμετώπιση των γονέων ΑμεΑ – δικαιούχων κοινωνικού μερίσματος με κριτήρια αναντίστοιχα με τις πραγματικές καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν, καθίσταται παρακινδυνευμένη, όπως θα ίσχυε και για την απόπειρα εξαντλητικής παράθεσης και αυστηρής κατηγοριοποίησής τους εξαιτίας της ποικιλομορφίας, της εξελιγκτικότητας και των αναγκών που χαρακτηρίζουν τις περιστάσεις φροντίδας των παιδιών τους,

(γ) η ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος των ΑμεΑ και των οικογενειών τους είναι απαραίτητη για:

- τη διασφάλιση ότι τα ΑμεΑ και τα μέλη των οικογενειών τους λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία και βοήθεια προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οικογένειες να συμβάλουν στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, όπως προβλέπεται στην παραγρ.(ψ) του προοιμίου της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, που η χώρα μας έχει κυρώσει με τον Ν.4074/2012 και

- τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ΑμεΑ και των οικογενειών τους και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 28 «Ανεκτό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνική προστασία» της ως άνω Σύμβασης. Υπογραμμίζουμε πως οι πρόσφατες συστάσεις της Επιτροπής των ΗΕ κατόπιν εξέτασης του τρόπου με τον οποίο η χώρα προσεγγίζει τις προβλέψεις της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης για προοδευτική ανάπτυξη περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, καταμαρτυρούν την μέχρι σήμερα χαμηλή ανταπόκριση του ελληνικού κράτους στις δεσμεύσεις του ως προς την εφαρμογή της Σύμβασης.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ζητάμε την άμεση αφαίρεση των ηλικιακών περιορισμών των προστατευόμενων τέκνων τους για την πρόσβαση στο δικαίωμα λήψης του κοινωνικού μερίσματος 2019 από τους γονείς και κηδεμόνες που αναλαμβάνουν το απαιτητικό και υπεύθυνο έργο της φροντίδας ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, προτού οι εξαγγελίες περιβληθούν τον νομοθετικό μανδύα. 

 

Κύριε Υπουργέ,

Υπογραμμίζουμε πως οι αναφορές μας δεν συνιστούν προσπάθεια παρουσίασης μιας ανύπαρκτης κατάστασης ως πραγματικής μέσω της οποίας επιχειρείται η πρόσβαση στη συγκεκριμένη παροχή. Συνιστούν την σκληρή πραγματικότητα που οι συνάδελφοί μας, γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες βιώνουν, για τους οποίους οι αποφάσεις για την παρεχόμενη κοινωνική προστασία οφείλουν να μην προσθέτουν νέες αστάθειες και ανασφάλειες στην ήδη βεβαρημένη καθημερινότητά τους, το μέγεθος της οποίας δεν έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο ουσιαστικής εξέτασης από καμία πλευρά.

Ευελπιστώντας για τη θετική σας ανταπόκριση, παρακαλούμε για την άμεση ανάληψη ενεργειών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και την σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                             

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ


 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Σεπτέμβριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
31123

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑμεΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

Για τους φορείς αυτούς, μέχρι σήμερα, παραμένει ισχυρή η υποχρέωση συμμόρφωσης με την ακολουθητέα διαδικασία από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που, πέραν της τήρησης μέτρων ασφάλειας και προσωπικής υγιεινής, οριοθετεί την ελευθερία κινήσεων ως προς την αξιοποίηση της δυναμικότητας των δομών τους, προβλέποντας την «εκ περιτροπής προσέλευση των ωφελούμενων», τη «δημιουργία μικρότερων τμημάτων», τ&a

Read more
456
7

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Υ.Δ.

Έχουν περάσει δέκα και πλέον μήνες, στο διάστημα των οποίων μοναδικές ενέργειες που καταγράφηκαν για τον θεσμό της υποστηριζόμενης διαβίωσης και τις δομές – Σ.Υ.Δ. ως θεμελιακό στοιχείο του, ήταν οι ‘πυροσβεστικού χαρακτήρα’ λύσεις (άρθρο 22, Ν.4683/2020, Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/10.04.2020), ασήμαντες, αν αναλογιστεί κανείς τη βαρύτητα της αποστολής και των στόχων που υπηρετούν οι Σ.Υ.Δ., που δεν είναι άλλοι από την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων – ενοίκων με αναπηρία των δομών, τη&a

Read more
8910111213
14

ΘΛΙΨΗ ΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΝΟΥΤΣΟΥ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με βαθιά συγκίνηση και θλίψη, είναι στη δυσάρεστη θέση ν’ ανακοινώσει ότι έφυγε από κοντά μας ο επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Μιχάλης Νούτσος.  

Ο Μιχάλης Νούτσος υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, στην οποία διετέλεσε Πρόεδρος επί σειρά ετών και για πάρα πολλά χρόνια ήταν μέλος στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ...

Read more
15161718

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑμεΑ

Προς αποφυγή παρανοήσεων ή/και φαινομένων παρεκκλίσεων από την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση με τις ενδεικνυόμενες ενέργειες αλλά και για την πρόληψη ενδεχόμενων νέων προβλημάτων στο πλαίσιο της εφεξής λειτουργίας των ανωτέρω δομών, επισημαίνουμε μια σειρά πρακτικών θεμάτων, τα οποία, κατά την κρίση μας, χρήζουν διευκρινίσεων και άμεσων συμπληρωματικών ενεργειών από την πλευρά του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Read more
1920
21222324252627
2829301234
567891011

Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset