Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

9 Δεκεμβρίου 2019

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


ΠΡΟΣ:      Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Β.Πλαγιανάκο

 

                    ΚΟΙΝ.:    - Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα Θ.Καρποδίνη

                - Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θ.Ρηγάτο

             - Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών 

                ΕΟΠΥΥ, κ. Κ. Μπαρούς 

                 - ΕΣΑμεΑ

                 - Εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, κ. Γ.Λεοντόπουλο

                 - Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «Οδυνηρή για την αναπηρική οικογένεια η όποια νέα καθυστέρηση στις εκκαθαρίσεις δαπανών για ειδικές θεραπείες και η ορατή απειλή της κατάρρευσης των φορέων παροχής υπηρεσιών φροντίδας στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες»  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Τα επίκαιρα ζητήματα της κάλυψης των παροχών για υποστηρικτικές υπηρεσίες – πράξεις ειδικής αγωγής στα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών στα άτομα αυτά, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μας αναγκάζουν για μια ακόμη φορά να αποταθούμε σε εσάς για το μείζον θέμα της επιτάχυνσης της εκκαθάρισης των παραστατικών δαπανών και αποζημίωσης των δικαιούχων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η υπ’ αριθμ. 616/25.11.2019 Απόφαση συνεδρίασης Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ[1], που αποτέλεσε κατά βάση θετικό βήμα για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, ελήφθη μόλις προσφάτως, οδηγώντας στη διαπίστωση πως σήμερα πλήθος γονέων και κηδεμόνων, τα παιδιά των οποίων παρακολουθούν προγράμματα ειδικής αγωγής, αποκατάστασης και θεραπευτικής παρέμβασης δεν έχουν αποζημιωθεί το τελευταίο τρίμηνο για τις δαπάνες θεραπευτικών πράξεων των παιδιών τους.

Η δημιουργηθείσα κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να παραμένουν σε αναμονή για την αποζημίωσή τους, έχοντας καταβάλει σημαντικό και συχνά δυσανάλογο μέρος από το ήδη μειωμένο εισόδημά τους για να καλύψουν τις ανάγκες των ανάπηρων παιδιών τους. Η ανάσχεση αυτής της κατάστασης είναι επιβεβλημένη, διαφορετικά οι οικογένειες που έχουν παιδιά με βαριά αναπηρία αναμένεται να οδηγηθούν χωρίς υπαιτιότητά τους στη χρεοκοπία, πράττοντας απλώς και μόνο τις απαραίτητες και υποδειχθείσες από τα αρμόδια ιατρικά όργανα αποκαταστατικές ενέργειες για τα παιδιά τους.

Το πρόβλημα των οφειλόμενων από πράξεις ειδικής αγωγής δεν περιορίζεται δυστυχώς στους άμεσα δικαιούχους – ασφαλισμένους του Οργανισμού, αλλά επεκτείνεται στα κέντρα και τις δομές ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες διημέρευσης, ημερήσιας φροντίδας, υποστηριζόμενης διαβίωσης στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες (Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, Σ.Υ.Δ. κ.α.), για τις οποίες σημειώνουμε ότι:

(α) στην πλειονότητά τους έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν επί σειρά ετών από γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, για τους οποίους η ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας την αδυναμία της να στηρίξει αυτά τα παιδιά, καλύπτει έστω μέρος του λειτουργικού τους κόστους από έκτακτες επιχορηγήσεις ως ένδειξη της πρόθεσης να προστατεύσει τον συγκεκριμένο πληθυσμό,  

(β) είναι επιφορτισμένες με ανελαστικά λειτουργικά κόστη με δεδομένη τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρουν και τον εντάσεως εργασίας χαρακτήρα τους, αλλά και τη μη κερδοσκοπική τους υπόσταση, καθιστώντας πλέον πρακτικά αδύνατο να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται αποκλειστικά με ίδιους πόρους στις υποχρεώσεις τους, με ορατό τον κίνδυνο της διακοπής της λειτουργίας τους.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σας καλούμε να προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ στις απαραίτητες ενέργειες για να μην βρεθούν σε δραματικά αδιέξοδα τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και οι οικογένειές τους και για να αποτραπεί η κατάρρευση των δομών και κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες στη συγκεκριμένη ευάλωτη κοινωνικά πληθυσμιακή ομάδα. Ειδικότερα αιτούμαστε:  

1.    την επίσπευση της εκκαθάρισης των παραστατικών δαπανών για την αποζημίωση των δικαιούχων - ασφαλισμένων του Οργανισμού, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους,

2.    την παρέμβαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την άμεση αποδέσμευση και ταχεία μεταφορά στους δικαιούχους:

- των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ που έχουν προβλεφθεί για την αποζημίωση των νοσηλίων σε ΚΔΗΦ και ΣΥΔ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους και

- του ενός εκατομμυρίου ευρώ που προβλέπεται να μεταφερθεί στον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη του ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τους/τις ανασφάλιστους/ες και άπορους/ες διαμένοντες/ουσες στις ΣΥΔ. 

Κύριε Πρόεδρε,

Βρισκόμαστε στη χρονική στιγμή που η ελληνική πολιτεία επεξεργάζεται τον βέλτιστο τρόπο ευθυγράμμισης των πολιτικών της με τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ προς τη χώρα αναφορικά με τις προβλέψεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012), συστάσεις που αφορούν σημαντικά τον πολύπαθο τομέα της υγείας.

Ως γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, δεν διαθέτουμε πλέον την υπομονή και τις αντοχές να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα αέναο κυνήγι ενός ‘καλύτερου’ περιγράμματος εξορθολογισμού των δαπανών για την υγεία, το οποίο σαφώς σεβόμαστε, υπό την προϋπόθεση ωστόσο να μην συνιστά πρόσκομμα για την συνταγματικά και δικαιωματικά κατοχυρωμένη ανεμπόδιστη πρόσβαση των παιδιών μας, ατόμων με βαριές αναπηρίες στο αγαθό της υγείας, που είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχεται σε κάθε πολίτη από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.  

Αναμένουμε την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για την άρση των αδιεξόδων με τα οποία απειλούνται χιλιάδες οικογένειες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πλήθος φορέων που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα παιδιά μας, άτομα με βαριές αναπηρίες και την άμεση ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για τις ενέργειές σας.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                             

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ[1] «Καταβολή αποζημιώσεων απευθείας σε δικαιούχους του Οργανισμού για δαπάνες που διενεργήθηκαν και αφορούν προμήθεια οπτικών ειδών και χορήγηση ειδικών θεραπειών έως και τις 31.12.2019»

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset