Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29 Ιανουαρίου 2020

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.)


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

                    

ΠΡΟΣ:      Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Β.Πλαγιανάκο

                  Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κα Θ.Καρποδίνη  

 


ΚΟΙΝ.:    - Υπουργό Υγείας, κ. Β.Κικίλια

                - Γεν.Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλο

                - Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτο

               - Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

                    κ. Κ. Μπαρούς 

                - ΕΣΑμεΑ

                - Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Η αξιοπρεπής και υποστηριζόμενη διαβίωση των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στην κοινότητα είναι δικαίωμα – Να σταματήσει η πολιτική της εξάντλησης στο ζήτημα των συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)»  


Σχετ.:

- οι υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1148/12.11.2019, 1192/06.12.2019 επιστολές – αιτήματα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως κοινοποιήθηκαν στα σχετικά εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη,

- η υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1147/12.11.2019, επιστολή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον Συντονιστή της Υποεπιτροπής Κλινικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

- η από 24/10/2019 συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με την αρμόδια Υποεπιτροπή Κλινικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1128/01.11.2019 σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον Συντονιστή της Υποεπιτροπής


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε,

Η πρωτοφανής καθυστέρηση στην εξέλιξη του ζητήματος των - νέων και οριακά (!) υφιστάμενων - συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), το γεγονός ότι η Ομοσπονδία γίνεται καθημερινά αποδέκτης της καθ’ όλα δικαιολογημένης ανησυχίας των φορέων των δομών αυτών και των γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ωφελούμενων των Σ.Υ.Δ. και η συνεχιζόμενη ‘αφωνία’ του Οργανισμού απέναντι στα επανειλημμένα σχετικά αιτήματά μας, μας αναγκάζει ΔΥΣΤΥΧΩΣ να αποταθούμε για μια ακόμη φορά σε εσάς για να δοθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ έμφαση και ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ το πολύ σοβαρό αυτό θέμα για την αναπηρική οικογένεια. 

Από τον περασμένο Οκτώβριο, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ - έχοντας ενδείξεις κατάλληλης συναίσθησης και διάθεσης συνεπούς συμμόρφωσης του Οργανισμού με τα χρονικά περιθώρια που υπαγόρευαν την έγκαιρη υπογραφή των νέων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ. και εκτιμώντας – εσφαλμένα (;) - ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ήταν αποκλειστικά θέμα ορισμένων βελτιώσεων στο υφιστάμενο σύστημα και συνεπώς στενού χρονικού ορίζοντα - συνέβαλε καλόπιστα και με κάθε πρόσφορο τρόπο στην προεργασία του περιεχομένου των νέων συμβάσεων, συμμετέχοντας στο διαπραγματευτικό περιβάλλον, καταθέτοντας απολογισμούς για το υφιστάμενο σύστημα και προτάσεις βελτίωσης για το επικείμενο, διατυπώνοντας επιχειρήματα και μεταφέροντας την εμπειρία της, με γνώμονα πάντοτε τη θωράκιση του τόσο αυτού σημαντικού θεσμού για τα άτομα με βαριές αναπηρίες και τις οικογένειές τους.

Η πάντοτε ορατή πιθανότητα καθυστερήσεων λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και η ανάγκη αποτροπής δυνητικών επιπτώσεων για τους/τις ήδη ενταγμένους/ες ενοίκους των Σ.Υ.Δ. μας οδήγησε περαιτέρω στην υποβολή σειράς αιτημάτων τόσο για την επιτάχυνση της διαδικασίας υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων Σ.Υ.Δ., όσο και για την έκδοση απόφασης που θα επεκτείνει την ισχύ των υφιστάμενων συμβάσεων μέχρι την ολοκλήρωση της νέας συμβασιοποίησης. Αιτήματα που, απουσία οποιασδήποτε πληροφόρησής μας μέχρι σήμερα για την εξέλιξή τους, ανησυχούμε μήπως έχουν παραπεμφθεί από την πλευρά σας στις ‘καλένδες’. 

Όπως κατανοείτε, η υφέρπουσα παθητική στάση του Οργανισμού, η κωλυσιεργία, η απραξία ή ό,τι άλλο επισυμβαίνει αναφορικά με το ζήτημα των νέων και των υφιστάμενων συμβάσεων για τις Σ.Υ.Δ. - που σαφώς δεν το γνωρίζουμε αφού κατ’ ουδένα τρόπο μας πληροφορήσατε για αυτό - οξύνει το πρόβλημα της βιωσιμότητας των δομών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους/τις ενοίκους τους, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και εμάς, τους γονείς και κηδεμόνες τους. Καταδεικνύει ακόμη μια αναιτιολόγητη μεταβολή στάσης, στην οποία πρυτανεύει η μονομέρεια αντί της προαίρεσης για συνεργασία που διακρίναμε και η οποία, εφόσον επιμείνει, θα έρθει με τη σειρά της να ακυρώσει την εμπιστοσύνη με την οποία συμμετείχαμε στην όλη διαδικασία.    

Στην περίπτωση που οι προηγούμενες αναφορές μας περιφρονήθηκαν, έχουμε υποχρέωση να υπενθυμίσουμε πως ο θεσμός των Σ.Υ.Δ.: (ι) συνιστά ένα από τα ελάχιστα δείγματα της χώρας ως προς τις δεσμευτικές υποχρεώσεις της για την ανάληψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων και πολιτικών για την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, την αποϊδρυματοποίηση και την αποφυγή εγκλεισμού τους σε ιδρυματικές δομές, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012) και (ιι) αποτελεί κατά βάση ηράκλειο έργο των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ που επωμίστηκαν όλο το βάρος της σύστασης και λειτουργίας των δομών αυτών, απαντώντας στη διαχρονική αδυναμία του ελληνικού κράτους να υποστηρίξει επαρκώς και κατάλληλα την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, στην κοινότητα[1].

Με βάση τα ανωτέρω και υπογραμμίζοντας ακόμα ότι:

(α) η συνεπής στάση της ελληνικής πολιτείας προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ υπαγορεύει την τοποθέτηση των δομών ενταξιακού χαρακτήρα, όπως οι Σ.Υ.Δ. σε καθεστώς ασφάλειας και αμφίδρομης εμπιστοσύνης αντί της συνεχούς απειλής τους από σωρεία καθυστερήσεων που αποδομεί το πολύτιμο έργο τους, χωρίς υπαιτιότητά τους, τη στιγμή που αυτό με συνέπεια ασκείται από την πλευρά τους, φέροντας απτά και επιθυμητά αποτελέσματα,   

(β) η μονομερής και χωρίς καμία αιτιολογία καθυστέρηση της διαδικασίας συμβασιοποίησης των δομών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υποβαθμίζει τον θεσμό των Σ.Υ.Δ., οξύνοντας το πρόβλημα της βιωσιμότητας των φορέων λειτουργίας τους και οδηγώντας στον άμεσο κίνδυνο καταστρατήγησης του δικαιώματος  αξιοπρεπούς διαβίωσης στην κοινότητα των ατόμων χρήζουν αντίστοιχης υποστήριξης, αίροντας και καταργώντας στην πράξη τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους από το Ελληνικό Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία,

(γ) ο σκοπός των παροχών και της εποπτείας επί των υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης και της εν γένει λειτουργίας των Σ.Υ.Δ., πέραν της εύρυθμης λειτουργίας των δομών και της διασφάλισης της σταθερότητάς τους, είναι η προστασία των καλώς νοούμενων συμφερόντων και δικαιωμάτων των - ασφαλισμένων και ανασφάλιστων - ενοίκων τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες,   

(δ) η ενδεχόμενη κατάρρευση του συστήματος των Σ.Υ.Δ. εξαιτίας πλημμελούς άσκησης προληπτικών και προβλεπόμενων ενεργειών από τον Οργανισμό και η κατ’ επέκταση μετακύλιση του βάρους στις οικογένειες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες επιδεινώνουν την ήδη βεβαρημένη καθημερινότητά τους, συνεπώς δεν είναι θεμιτή και κυρίως

 (ε) η υπομονή, η αντοχή και η ανοχή δεν είναι απεριόριστες και οι δικές μας τείνουν να εξαντληθούν,  

ΖΗΤΑΜΕ

και ευελπιστούμε να είναι η τελευταία φορά που αναγκαζόμαστε να το κάνουμε

την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., χωρίς τη μεσολάβηση περαιτέρω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που εγείρουν προσκόμματα για την ευημερία των ωφελούμενων ενοίκων τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες,

την άμεση έκδοση απόφασης που θα επεκτείνει την – προσεχώς λήγουσα για πολλές περιπτώσεις - χρονική ισχύ για το σύνολο των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό,     

τον άμεσο ορισμό συνάντησης με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, προκειμένου να αναπτύξουμε διεξοδικότερα τα προβλήματα που βιώνουν οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και την εξισορροπητική επίδραση που ασκεί ο θεσμός των Σ.Υ.Δ. στην αγωνία τους για το αβέβαιο μέλλον των παιδιών τους.     

 

Κύριε Πρόεδρε και κυρία Αντιπρόεδρε,

Η αρνητική συνεκδοχή της πιθανότητας παρέλευσης της ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων των Σ.Υ.Δ. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της μη έγκαιρης υπογραφής των νέων, συνιστά συνθήκη που εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες δεν είμαστε διατεθειμένοι/ες να αποδεχθούμε καθώς αποτελεί τροχοπέδη για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών μας.

Αν δεν διευθετηθούν άμεσα και κατάλληλα τα ζητήματα που σας θέσαμε στο παρόν, είμαστε αποφασισμένοι/ες να εξαντλήσουμε κάθε μέσο και κάθε δυνατή ενέργεια, προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να σταματήσουν οι πολιτικές εξάντλησης των περιθωρίων αντοχής και ανοχής μας. 

Αναμένουμε την άμεση θετική σας ανταπόκριση και την άμεση σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας τόσο για τα πεπραγμένα σας επί του ζητήματος, όσο και για τον ακριβή χρόνο ορισμού συνάντησης με αντιπροσωπεία της. 

                                                                                     

                                                                             Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ


[1] Η συνθήκη επιβεβαιώνεται στο παρόν και από τις συστάσεις που δημοσιεύθηκαν προ λίγων μηνών από την Επιτροπή του ΟΗΕ προς τη χώρα κατόπιν αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται και του ασήμαντου βαθμού προόδου που καταγράφεται ως προς την εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012).

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset