Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

11 Μαρτίου 2020

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΣΕ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ:      Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Β.Πλαγιανάκο

 

ΚΟΙΝ.:    - Γραφείο Πρωθυπουργού, κ.Κ.Μητσοτάκη

                - Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Επιχειρήσεων 

                - Υπουργό Υγείας, κ. Β.Κικίλια

                - Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου          

                - Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κα Θ.Καρποδίνη 

                - Γεν.Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλο

                - Γεν.Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτη

                - Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτο

             - Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,                    κ. Κ. Μπαρούς 

                - ΕΣΑμεΑ

                - Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Απαραίτητη η εγρήγορση του συνόλου των εμπλεκόμενων Οργανισμών στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού – Πρόβλεψη διατήρησης αποζημίωσης μέσω του ημερήσιου νοσηλίου για τα Κ.Δ.-Η.Φ. - Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στην περίπτωση αναστολής της λειτουργίας τους»   


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με το παρόν έγγραφο και με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις / αποφάσεις περί αναστολής λειτουργίας του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών στη χώρα για τις επόμενες 14 ημέρες στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), διαβλέποντας την εύλογη και ορατή πιθανότητα συμπερίληψης σε αντίστοιχη απόφαση των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.) – Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, αιτείται την αυτονόητα σχετιζόμενη με το ζήτημα συνδρομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την επαγρύπνηση προκειμένου να ληφθούν άμεσες ενέργειες για την αποσόβηση πιθανών αδιεξόδων για τις δομές αυτές και το απασχολούμενο προσωπικό τους, καθώς και για τους/τις ωφελούμενους/ες των υπηρεσιών τους, μέλη της αναπηρικής οικογένειας.

Όπως γνωρίζετε, η παροχή φροντίδας στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες από τα Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ – Ν.Π.Ι.Δ. στηρίζεται, για σημαντικό μέρος των δομών, στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον Οργανισμό (σε συμβεβλημένα κέντρα ή με ειδικές διατάξεις για την απευθείας αποζημίωση των δικαιούχων / ασφαλισμένων) μέσω του ημερήσιου νοσηλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΥ (Φ.Ε.Κ. 4898/Β/2018).

Στη δέσμη δε των θεραπευτικών πράξεων και συνεπώς στην έννοια του νοσηλίου περιλαμβάνεται η διημέρευση, το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας των ΑμεΑ, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά τους από το σπίτι στα Κέντρα και αντίστροφα.

Γίνεται συνεπώς αντιληπτό πως τα κέντρα αυτά είναι επιφορτισμένα με ανελαστικά μισθοδοτικά κόστη με δεδομένη τη φύση, το πλήθος και τον εντάσεως εργασίας χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρέχουν. Εξυπακούεται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία σε συνδυασμό με τη μη κερδοσκοπική υπόσταση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο να μπορέσουν οι δομές αυτές να ανταποκριθούν με ίδιους πόρους στις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων τους σε ενδεχόμενη απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της – αδιαμφισβήτητα αποδεκτής από την πλευρά μας για την ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες - λήψης μέτρων προστασίας έναντι της διασποράς του κορωνοϊού.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και εν αναμονή νέων μέτρων, θεωρούμε απολύτως απαραίτητη και αιτούμαστε την ΑΜΕΣΗ λήψη ενεργειών για να αποτραπούν έγκαιρα οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι για τους/τις εργαζόμενους/ες στις δομές αυτές, σε σύμπλευση με τις μέριμνες της πολιτείας για την προστασία των απολαβών για άλλες κατηγορίες εργαζομένων (λ.χ. των Ν.Π.Δ.Δ.) και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 656 του Α.Κ.  

Ειδικότερα, ζητάμε την άμεση επεξεργασία και υπογραφή σχετικής απόφασης που θα παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης της αποζημίωσης των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ μέσω του προβλεπόμενου νοσηλίου ενόσω η λειτουργία τους βρίσκεται σε αναστολή.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον εντοπισμό νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα μας και τα παρεπόμενα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, υπαγορεύουν την ανάγκη επαρκούς εκτίμησης του αντικτύπου τους (περιλαμβανομένων των δομών και των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία), επαγρύπνησης, σύνεσης και υπευθυνότητας στις αποφάσεις από όλους/ες τους/τις (συν)αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της ελληνικής πολιτείας.

Με την πεποίθηση ότι θα κατανοήσετε το εύλογο αίτημά μας, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για το ζήτημα που σας παραθέσαμε ανωτέρω, καθώς η παράβλεψη ενεργειών για την πρόληψη ή/και αντιμετώπισή του θα επιφέρει ανυπέρβλητες δυσκολίες τόσο στον οικογενειακό προγραμματισμό μεμονωμένων ασφαλισμένων – γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, όσο και στη λειτουργία των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, με αλυσιδωτές συνέπειες και οφειλές σε εργαζόμενους/ες, ασφαλιστικά ταμεία και κατ’ επέκταση με αρνητικά επακόλουθα στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και στις οικογένειές τους.

Σε αναμονή των ενεργειών σας.

                                                                      Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

    ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Μάρτιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
24

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Με την παρούσα επιστολή και με αφορμή το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Ομοσπονδία γίνεται αποδέκτης έντονης δυσαρέσκειας από δεκάδες γονείς και κηδεμόνες, οι προσπάθειες των οποίων να καλύψουν τις ανάγκες οδοντιατρικής φροντίδας των ανάπηρων παιδιών τους προσκρούουν σε  ανυπέρβλητα για εκείνους/ες εμπόδια, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ...

Read more
25262728291
23456

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020: «Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ»

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ενδοσχολικού Εκφοβισμού και της Ενδοσχολικής Βίας, του φαινομένου νεανικής παραβατικότητας – είδος bullying – που αναφέρεται στη χρήση βίας διαφόρων μορφών... 

Read more
78
9101112131415
16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αναλογιζόμενοι/ες τη σοβαρότητα της κατάστασης και το μέρος της ευθύνης που αντιστοιχεί σε όλους/ες μας για την προστασία της δημόσιας υγείας, σας γνωστοποιούμε πως από σήμερα, Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) δεν θα υποδέχεται κοινό - αιτήματα με φυσική παρουσία στο&a

Read more
1718

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19

Για μια ακόμη φορά, όπως συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια, καλούμαστε όχι απλά να ‘μείνουμε  στο σπίτι μας’, ως θεατές των εξελίξεων, για να θωρακίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, των οικογενειών μας, των οικείων μας, των συνανθρώπων μας, αλλά να αναλάβουμε όποια ενέργεια και πρωτοβουλία μας αντιστοιχεί σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για να αποτρέψουμε όλα όσα συνεχίζουν να απειλούν τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, από τη στιγμή που η χώρα μπήκε στου&s

Read more
192021

ΣΗΜΕΡΑ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΑΣ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Μέσα στο κλίμα της γενικευμένης ανασφάλειας και των προληπτικών μέτρων για την ανακοπή της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο, που προβάλλει, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, τη φύση της ανθρώπινης ευαλωτότητας σε κρίσιμες καταστάσεις, τοποθετείται φέτος χρονικά η Παγκόσμια Ημέρα που αφορά έναν από τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς, τα Άτομα με Σύνδρομο Down. Μια Παγκόσμια ημέρα, αφιερωμένη στα παιδιά και ενήλικες με ‘τρισωμία 21’ που, με τη συγκ&epsil

Read more
22
2324

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΥΓΕΙΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑμεΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ

Με την παρούσα επιστολή τονίζουμε ότι, στο πλαίσιο των νέων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού και έκδοσης της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 (ΦΕΚ 986/22-3-2020, τεύχος Β΄) ΚΥΑ, με θέμα: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, όπου ρυθμίζονται τα θέματα του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών σε όλη την Επικράτεια, θεωρούμε απολύτως απαραίτητο στ&

Read more
2526272829
303112345

Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset