Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

12 Μαρτίου 2020

ΠΟΣΓΚΑμεΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΠΟΣΓΚΑμεΑ: Μηχανισμός αντίδρασης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, ενδιάμεσα αποτελέσματα και επόμενες ενέργειες»  


Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Όπως όλοι/ες γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η ανάγκη λήψης κυβερνητικών μέτρων έναντι του κορωνοϊού και της διασποράς του, τα ζητήματα που προέκυψαν και μας αφορούν υπήρξαν πολλά, για τα οποία η Ομοσπονδία μας κλήθηκε (και συνεχίζει να καλείται) να αντιμετωπίσει.

Αυτά που έχουμε πράξει για το συγκεκριμένο θέμα – πρόβλημα, όλες αυτές τις ημέρες, με διαρκείς παρεμβάσεις μας και σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ και τους αρμόδιους φορείς, τα έχουμε πράξει με υπευθυνότητα, αναλογιζόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και των στιγμών, διαφυλάττοντας τον χώρο που εκπροσωπούμε από ενέργειες που πιθανόν οδηγήσουν σε πανικό και πάντοτε έχοντας στο επίκεντρο των ενεργειών μας την προστασία των ατόμων με αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, όλων των ανήλικων ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία, αλλά και των οικογενειών όλων αυτών των ατόμων, των δομών που τα εξυπηρετούν (δημόσιων και ιδιωτικών) και το κοινωνικό σύνολο εν γένει.  

Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα, υπήρξε η απαίτηση διαμόρφωσης ενός έγκαιρου και κατάλληλου μηχανισμού αντίδρασης και ολοκληρωμένου σχεδίου που θα αφορούσε τη λειτουργία των δομών ανοικτής και κλειστής φροντίδας (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) σε άτομα με αναπηρία, όλων των ηλικιών. Σε άμεση και συνεχή επαφή με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δ. Μιχαηλίδου και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γ. Σταμάτη, πρόσωπα στα οποία οφείλουμε να μεταφέρουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την άμεση ενεργοποίηση και την αγαστή συνεργασία, καταφέραμε να εκδοθούν εγκαίρως εγκύκλια έγγραφα και πράξεις που αναστέλλουν τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων και δομών που απευθύνονται στην ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών / ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, γενικής και ειδικής, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, κλειστής και ανοικτής φροντίδας ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ.   

Κατορθώσαμε επίσης να γίνει ένα σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων που στηρίζουν άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, διεκδικώντας με γρήγορα αντανακλαστικά και επιτυγχάνοντας να συμπεριληφθούν στους/στις δικαιούχους των αδειών ειδικού σκοπού, χωρίς περιορισμούς ηλικίας των παιδιών που έχουν στη φροντίδα τους, σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε χθες (Φ.Ε.Κ. 55 Α’ / 11.03.2020). Για εσφαλμένες εκτιμήσεις και διατυπώσεις που εκ παραδρομής διαπιστώνονται στο περιεχόμενό της, η Ομοσπονδία, σε άμεση συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, συνεχίζει να παρεμβαίνει, όπου απαιτηθεί, ώστε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα να αποκατασταθούν κατάλληλα οι όποιες ελλείψεις.

Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται αμείωτα, διατηρώντας στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα από τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και φορείς και επικουρώντας στις συνολικές παρεμβάσεις της ΕΣΑμεΑ στο πλαίσιο της ενότητας, της υπευθυνότητας και αλληλεγγύης των διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος. Εργαζόμαστε συστηματικά για να εκδοθούν αποφάσεις και να δοθούν σαφείς οδηγίες που αφορούν τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων και την αντιμετώπιση προβλημάτων, ενόσω η λειτουργία δομών και κέντρων βρίσκεται σε αναστολή και ειδικότερα: (α) για τις δομές των οποίων οι υπηρεσίες συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, βρισκόμενοι/ες σε άμεση συνεργασία με την αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, (β) για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ Ν.Π.Ι.Δ. μέσω του προβλεπόμενου ημερήσιου νοσηλίου που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και (γ) για κάθε άλλο θέμα, σε κάθε επίπεδο που αφορά τις δομές της περιοχής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσθε, η Ομοσπονδία μας συνεχίζει και θα συνεχίσει τον αγώνα της και την καθημερινή της δράση σε όλα τα επίπεδα, με ουσιαστικές και υπεύθυνες παρεμβάσεις στην κυβέρνηση, σε όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και φορείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού και θα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη την αναπηρική οικογένεια.

                                                                    Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

                                                                                                                     

 

Σχετικά:

1. Κοινή Υπουργική Αποφάση υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10.03.2020, Φ.Ε.Κ. 783 Β’ /10.03.2020

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_G6wRn-mUW15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcIEhjJ0aOU0pOqQMFXfocDFGf9IBR5Tl_lYxTZIKsV

2. Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19, Αρ.Πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11.03.2020,https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%94346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-29%CE%9F?inline=true

3. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ. 55 Α΄, 11.03.2020, http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1

4. Επιστολή Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)  προς τον πρωθυπουργό υπ’ αριθμ.πρωτ.: 377/12.03.2020

https://www.esamea.gr/our-actions/rest-actions/4672-katepeigon-aitima-ston-prothypoyrgo-gia-amesi-parembasi-gia-ti-lipsi-metron-gia-tin-prostasia-ton-ergazomenon-me-anapiria-kai-xronies-pathiseis-apo-ton-koronoio

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Μάρτιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
24

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Με την παρούσα επιστολή και με αφορμή το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Ομοσπονδία γίνεται αποδέκτης έντονης δυσαρέσκειας από δεκάδες γονείς και κηδεμόνες, οι προσπάθειες των οποίων να καλύψουν τις ανάγκες οδοντιατρικής φροντίδας των ανάπηρων παιδιών τους προσκρούουν σε  ανυπέρβλητα για εκείνους/ες εμπόδια, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ...

Read more
25262728291
23456

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020: «Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ»

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ενδοσχολικού Εκφοβισμού και της Ενδοσχολικής Βίας, του φαινομένου νεανικής παραβατικότητας – είδος bullying – που αναφέρεται στη χρήση βίας διαφόρων μορφών... 

Read more
78
9101112131415
16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αναλογιζόμενοι/ες τη σοβαρότητα της κατάστασης και το μέρος της ευθύνης που αντιστοιχεί σε όλους/ες μας για την προστασία της δημόσιας υγείας, σας γνωστοποιούμε πως από σήμερα, Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) δεν θα υποδέχεται κοινό - αιτήματα με φυσική παρουσία στο&a

Read more
1718

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19

Για μια ακόμη φορά, όπως συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια, καλούμαστε όχι απλά να ‘μείνουμε  στο σπίτι μας’, ως θεατές των εξελίξεων, για να θωρακίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, των οικογενειών μας, των οικείων μας, των συνανθρώπων μας, αλλά να αναλάβουμε όποια ενέργεια και πρωτοβουλία μας αντιστοιχεί σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για να αποτρέψουμε όλα όσα συνεχίζουν να απειλούν τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, από τη στιγμή που η χώρα μπήκε στου&s

Read more
192021

ΣΗΜΕΡΑ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΑΣ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Μέσα στο κλίμα της γενικευμένης ανασφάλειας και των προληπτικών μέτρων για την ανακοπή της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο, που προβάλλει, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, τη φύση της ανθρώπινης ευαλωτότητας σε κρίσιμες καταστάσεις, τοποθετείται φέτος χρονικά η Παγκόσμια Ημέρα που αφορά έναν από τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς, τα Άτομα με Σύνδρομο Down. Μια Παγκόσμια ημέρα, αφιερωμένη στα παιδιά και ενήλικες με ‘τρισωμία 21’ που, με τη συγκ&epsil

Read more
22
2324

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΥΓΕΙΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑμεΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ

Με την παρούσα επιστολή τονίζουμε ότι, στο πλαίσιο των νέων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού και έκδοσης της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 (ΦΕΚ 986/22-3-2020, τεύχος Β΄) ΚΥΑ, με θέμα: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, όπου ρυθμίζονται τα θέματα του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών σε όλη την Επικράτεια, θεωρούμε απολύτως απαραίτητο στ&

Read more
2526272829
303112345

Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset