Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

23 Μαρτίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 

Αθήνα, 23/03/2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:   - Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου 

ΚΟΙΝ.:   

- Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτη

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Επείγουσα συμπερίληψη των φορέων που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία στις προβλέψεις για τη διεύρυνση του χρόνου προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους, κατά τα ισχύοντα για τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές»      

Αξιότιμη κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.03.2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 956/Β/21.03.2020) σύμφωνα με την οποία διευρύνεται, έως την 10η Απριλίου, ο χρόνος της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), αποτείνεται εκ νέου σε εσάς προκειμένου να επιστήσει την προσοχή σας στα παρεπόμενα ζητήματα από τη σχετική απόφαση για τις δομές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΚΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ κ.ο.κ.) και να ζητήσει τις άμεσες ενέργειές σας για την έγκαιρη αποκατάστασή τους.

Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με την υπ’ αρ.πρωτ.:Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προρρηθέντες φορείς, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ περιλήφθηκαν στις διατάξεις της υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 783/Β/10.03.2020), ήτοι στην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, πλην της διοικητικής λειτουργίας, έως τις 24/03/2020. Η υπογραφή της νέας απόφασης, η οποία παύει πλέον την ισχύ της προηγούμενης (άρθρο 5, παράγραφος ε, Φ.Ε.Κ. 956/Β/21.03.2020), οδηγεί στην εκ παραδρομής, κατά την εκτίμησή μας, εξαίρεση των ανωτέρω δομών από τις προβλέψεις για τη διεύρυνση του χρόνου προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους για την προστασία έναντι της διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού, ανάγκη που προφανώς παραμένει σταθερά κρίσιμη, δύναται δε από μία άποψη να ερμηνευθεί και ως άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους στον τρέχοντα χρόνο.

Κατόπιν των ανωτέρω και αναλογιζόμενοι/ες τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις εντατικές προσπάθειες της πολιτείας και των (συν)αρμόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας έναντι των επιπτώσεων από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και εκτιμώντας την ανάγκη μη παράβλεψης σημαντικών παραμέτρων που πρέπει να σταθμίζονται έγκαιρα και ταυτόχρονα σε αυτή την προσπάθεια, 

σας καλούμε όπως στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ και

προβείτε στην ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ για τη συμπερίληψη των φορέων ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ που λειτουργούν δομές ανοικτής φροντίδας (ημερήσιας απασχόλησης, κατάρτισης, εκμάθησης δεξιοτήτων κ.α) σε άτομα με αναπηρία, στις δομές των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται έως 10/04/2020, σε σύμπλευση και συνέπεια με την καθ’ όλα εύλογη και αποδεκτή συλλογιστική που εξέθρεψε την υπ’ αρ.πρωτ.:Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κυρία Υφυπουργέ,

Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ δεσμεύεται να συμβάλει υπεύθυνα σε κάθε προσπάθεια και κάθε συζήτηση για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και την προστασία των εργαζόμενων στους κλάδους που πλήττονται από την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, έχοντας ως επίκεντρο των ενεργειών της την προστασία των ατόμων με αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, όλων των ανήλικων ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία, των οικογενειών τους, των δομών ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ που τα εξυπηρετούν και την κοινωνία στο σύνολό της. 

Με την πεποίθηση ότι θα κατανοήσετε το εύλογο αίτημά μας, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

                                                  Με εκτίμηση,

                                           Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Ιούνιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2526

ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναντίρρητα, η πρόβλεψη συμπορεύεται με την υπ’ αριθμ.52488/ΓΔ4/07.05.2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1764/τ.Β’/08.05.2020) που προσδιορίζει την 12η/06/2020, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019 – 2020 για τις ως άνω δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές της χώρας. Εντούτοις, η εφαρμογή της προβάλλει ένα ακόμη αγεφύρωτο χάσμα στην ισότιμη μεταχείριση της πρόσβασης των μαθητών/τριών με αναπηρία στην εκπαίδευση έναντι του λοιπού μαθητικού πληθυσμού, αν συνεκτιμηθεί πως οι σχολικές μονάδες της γενικής δευτεροβάθ&mu

Read more
27

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΔΗΦ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Εξυπακούεται ότι η επαναλειτουργία αυτή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο και πρέπει να τύχουν σαφώς εφαρμογής, με το ήμισυ της δυναμικότητας των δομών, την εφαρμογή της εκ περιτροπής προσέλευσης των ωφελούμενων και την κατάτμηση των ομάδων τους (λ.χ. 3-4 ατόμων), που προαπαιτούν σε κάθε περίπτωση την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών, καθώς και το επιπλέον κόστος από την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης

Read more
2829

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΔ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4683/2020 ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ακόμη περισσότερο, μόνο ως προκλητικό για αυτούς τους φορείς μπορεί να ιδωθεί το γεγονός ότι από το άρθρο 22 του Ν.4683/2020 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/10.04.2020) στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης τους, των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Σ.Υ.Δ., εφόσον λήγουν εντός τριμήνου από την έκδοση της κυρωθείσας ΠΝΠ με τον συγκεκριμένο Νόμο.

Read more
3031
1

1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Αποτελεί κοινό τόπο ότι, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στον ρόλο τους, οι γονείς των παιδιών με αναπηρία σηκώνουν αναντίστοιχα βάρη σε σχέση με τους υπόλοιπους, έχοντας να παλέψουν σε όλη τους τη ζωή με την αποδοχή συχνά ανυπέρβλητων δυσκολιών των παιδιών τους, τον αργό βαθμό προόδου τους και τις παλινδρομήσεις τους, τον μεγαλύτερο ή και δια βίου βαθμό εξάρτησής τους από ενήλικα άτομα. Αντιπαλεύουν καθημερινά με την αγωνία για το αβέβαιο μέλλον των παιδιών τους, έχοντας ελάχιστη υ&

Read more
234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset