Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

6 Απριλίου 2020

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑμεΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

ΠΡΟΣ:    Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

ΚΟΙΝ.:    - Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτη

                 - ΕΣΑμεΑ

                 - Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση ή/και έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου αναφορικά με την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα»      

Σχετ.:

- η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.03.2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 783/Β/10.03.2020),

- η υπ’ αρ.πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11.03.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

- η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.03.2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 956/Β/21.03.2020),

- η υπ’ αρ.πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410/26.03.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

- η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/04.04.2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1168/Β/04.04.2020).

Αξιότιμη κύριε Υφυπουργέ,

Με το παρόν και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων εγγράφων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) απευθύνεται σε εσάς προκειμένου να επισημάνει την πιθανή ανάγκη συμπλήρωσης κενών ή/και έγκαιρης έκδοσης διευκρινιστικών εγγράφων αναφορικά με τον προβλεπόμενο χρόνο προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δομών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (όπως τα ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ κ.ο.κ.) για το επόμενο χρονικό διάστημα.   

Από την επισκόπηση του περιεχομένου της υπ’ αρ.πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410/26.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γίνεται αντιληπτό πως οι Υπουργικές Αποφάσεις, ισχύουσες αλλά και μελλοντικές, που αφορούν την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών της χώρας, συμπαρασύρουν την υποχρέωση αναστολής της λειτουργίας των δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία κατ’ αντίστοιχους χρόνους.  

Τις επιφυλάξεις μας, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός πως η τελευταία εν ισχύ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.03.2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 956/Β/21.03.2020) προβλέπει την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων και ιδιωτικών, έως τις 10/04/2020, που συμπίπτει με την τελευταία ημέρα λειτουργίας τους προ της εκκίνησης των διακοπών των σχολικών μονάδων για τις εορτές του Πάσχα. Επισημαίνουμε πως η συνθήκη αυτή δεν είναι ταυτόχρονα ισχυρή για τις δομές ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, των οποίων η λειτουργία δεν διακόπτεται, πέραν των οριζόμενων ημερών ως επίσημων αργιών. Ως εκ τούτου λογίζεται ως εξαιρετικά πιθανή η εμφάνιση ασυνέχειας στην έκδοση των αποφάσεων για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών - οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση αναμένεται να ανοίξουν μετά τις εορτές, με μεταγενέστερη επανεκτίμηση της κατάστασης σε συνάρτηση με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ - ενδεχόμενο που θα προκαλέσει αυτονόητα χρονικό κενό στην απόφαση για τη λειτουργία των δομών παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία.

Η πιθανότητα του χρονικού αυτού κενού φρονούμε πως είναι σκόπιμο να εξεταστεί εγκαίρως, συνεκτιμώντας παράλληλα την εξακολούθηση συνδρομής επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που οδήγησε τις προηγούμενες ημέρες σε νέα παράταση ισχύος του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια έως τις 27/04/2020 (Φ.Ε.Κ. 1168/Β/04.04.2020), που με τη σειρά της υπαγορεύει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Κατόπιν των προαναφερθέντων, αιτούμαστε όπως, εφόσον συντρέξει λόγος, μεριμνήσετε εγκαίρως για τη συμπλήρωση της υπ’ αρ.πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410/26.03.2020 εγκυκλίου ή/και την έκδοση διευκρινιστικού εγγράφου αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, που θα καταλαμβάνει την περίοδο των εορτών του Πάσχα και δη από 11/04/2020 έως 26/04/2020 και σε κάθε περίπτωση την περίοδο έως την έκδοση τυχόν μελλοντικής απόφασης για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών της χώρας.

Κυρία Υφυπουργέ,

Σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, στόχος των επιστολών μας δεν είναι άλλος από το να επισημαίνουμε περιοχές και παράγοντες που κατάλληλο είναι να σταθμίζονται εγκαίρως, έχοντας συναίσθηση του ασφυκτικά πιεστικού χρόνου για τον ενδελεχή σχεδιασμό μέτρων σε έκτακτες συνθήκες.

Με την πεποίθηση ότι θα κατανοήσετε το εύλογο των παρατηρήσεων και των προβληματισμών μας και αποφεύγοντας να υπεισέλθουμε σε περιττές αιτιάσεις, αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset