Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29 Μαΐου 2020

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΔ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4683/2020 ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ


ΠΡΟΣ:    Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Β.Πλαγιανάκο

                 Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κα Θ.Καρποδίνη  

     ΚΟΙΝ.:    (σχετ. πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Να προστατευθεί ο θεσμός της υποστηριζόμενης διαβίωσης στο πλαίσιο των αποφάσεων έναντι των επιπτώσεων του κορωνοϊού – Αίτημα στήριξης του συνόλου των συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης»  

Σχετ.:

1. οι υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1148/12.11.2019, 1192/06.12.2019 επιστολές – αιτήματα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως κοινοποιήθηκαν στα σχετικά εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη,

2. η υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1147/12.11.2019, επιστολή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον Συντονιστή της Υποεπιτροπής Κλινικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

3. η από 24/10/2019 συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με την αρμόδια Υποεπιτροπή Κλινικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1128/01.11.2019 σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον Συντονιστή της Υποεπιτροπής,

4. η υπ’ αριθμ.πρωτ.: 29/28.01.2020 επιστολή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

5. το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 2891/10.02.2020 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

6. το άρθρο 22 του Ν.4683/2020 (Φ.Ε.Κ 83/τ.Α’/10.04.2020).

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε,

Τα δίχως τέλος ζητήματα που γεννώνται από την καθυστέρηση της συμβασιοποίησης για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) σε συνδυασμό με τα μέτρα και τις αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, που φέρουν σαφώς αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική αναπηρική οικογένεια και στην άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, μας αναγκάζουν, για πολλοστή φορά, να αποταθούμε σε εσάς, για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά στην εύρυθμη λειτουργία πλήθους Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) και να ζητήσουμε ρητές διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι θα αναληφθούν επαρκείς ενέργειες για την άρση τους.

Με τα ανωτέρω υπ’ αριθμ. (1) έως (4) σχετικά έγγραφα και αιτήματα, όπως και επ’ ευκαιρία κάθε προφορικής, επίσημης ή μη, τοποθέτησής της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) προέβη επανειλημμένα στην ανάδειξη μιας αναγκαιότητας με διττή κατεύθυνση: την επιτάχυνση της διαδικασίας υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., παράλληλα με την έκδοση απόφασης που θα επεκτείνει χρονικά την ισχύ των υφιστάμενων συμβάσεων – που είναι σε γνώση σας πως έχει ήδη παρέλθει για πολλές - μέχρι την ολοκλήρωση της νέας συμβασιοποίησης.  

Αποκλειστικό γνώμονα για τις συνεχείς οχλήσεις μας αποτέλεσε και αποτελεί η αποτροπή δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων για τους/τις ενταγμένους/ες ενοίκους σε Σ.Υ.Δ. και η προστασία του δικαιώματος των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, στην αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, στην κοινωνική ένταξη και στην αποφυγή εγκλεισμού τους σε ιδρυματικές δομές, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012) επιτάσσει.

Δυστυχώς, μοναδική απόκριση από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα ανωτέρω αιτήματα υπήρξε η υπ’ αριθμ.πρωτ.: 2891/10.02.2020 επιστολή προς την Ομοσπονδία, η οποία περιείχε γενικού χαρακτήρα διαβεβαιώσεις για τη μη διατάραξη της διαβίωσης των ωφελούμενων στις Στέγες, ενόσω μια σειρά τρεχόντων ζητημάτων εφαρμογής και επικαιροποίησης της νομοθεσίας περί κάλυψης των δαπανών των Σ.Υ.Δ. βρίσκεται σε εξέλιξη. Πέραν βέβαια του καθησυχαστικού της πνεύματος, η απόκριση αυτή δεν προεκτάθηκε σε ασφαλείς λύσεις, ούτε παρείχε απροσμάχητες απαντήσεις για το μέλλον των Σ.Υ.Δ. των οποίων οι συμβάσεις έληξαν ή πλησίαζαν προς τη λήξη της ισχύος τους κατά τον χρόνο αυτό.

Ως αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο ζητούμενο, λαμβάνοντας και πάλι ανησυχητικές διαστάσεις, επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, με την Ομοσπονδία να γίνεται αποδέκτης της διαμαρτυρίας πολλών φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ. και βρίσκονται αντιμέτωποι με αναστολή της αποζημίωσής τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το αιτιολογικό της αναμονής διευκρινίσεων / κατευθύνσεων, αφού οι συμβάσεις τους με τον Οργανισμό δεν βρίσκονται σε ισχύ! Η συνθήκη μάλιστα συντρέχει ανεξάρτητα από το γεγονός πως στο σώμα τους (Κεφάλαιο Ε «Ισχύς Σύμβασης», παράγραφος 2.7) ρητά αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο β’ συμβαλλόμενος (Σ.Υ.Δ.) υποχρεούται στη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του στους ήδη διαμένοντες δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με το συμφωνηθέν ημερήσιο νοσήλιο – τροφείο […..], ο δε Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να καταβάλει τα σχετικά ειδικά νοσήλια – τροφεία».

Ακόμη περισσότερο, μόνο ως προκλητικό για αυτούς τους φορείς μπορεί να ιδωθεί το γεγονός ότι από το άρθρο 22 του Ν.4683/2020 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/10.04.2020) στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης τους, των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Σ.Υ.Δ., εφόσον λήγουν εντός τριμήνου από την έκδοση της κυρωθείσας ΠΝΠ με τον συγκεκριμένο Νόμο.

Κατ’ επέκταση, και στη συγκεκριμένη μέριμνα αποκλείονται οι φορείς Σ.Υ.Δ. των οποίων οι συμβάσεις δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ, συνθήκη που, με βάση το ιστορικό του τελευταίου οκταμήνου (!), σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναχθεί σε δική τους ευθύνη

Όπως γνωρίζετε, το σύνολο των Σ.Υ.Δ., σε σύμπλευση με το πνεύμα και τους σκοπούς της λειτουργίας τους, εξακολούθησαν και εξακολουθούν, σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, και μάλιστα χωρίς τη δυνατότητα ένταξης σε άλλα μέτρα στήριξης, να παρέχουν τις υποστηρικτικές τους υπηρεσίες στους/στις ωφελούμενους/ες των δομών. Όλο αυτό το διάστημα παραμένουν επιφορτισμένες τόσο με τα ανελαστικά λειτουργικά κόστη που συνεπάγεται η φύση των υπηρεσιών τους, όσο και με τα πρόσθετα βάρη που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης (υποστήριξη εφαρμογής μέτρων προστασίας, προμήθειες υγειονομικού υλικού κ.α.), για τα οποία σημειώνουμε πως μέχρι σήμερα ουδεμία πρόβλεψη στήριξης των φορέων αυτών έχει επίσημα ανακοινωθεί. 

Θεωρούμε πως είναι ευνόητο ότι, τόσο οι παρατεταμένες καθυστερήσεις ως προς τη νέα συμβασιοποίηση για τις Σ.Υ.Δ. όσο και η ενδεχόμενη διακοπή της πρόσβασης πολλών εξ αυτών στην αποζημίωσή τους, ως παρόχων συμβεβλημένων με τον Οργανισμό, θα πλήξει αναπόδραστα τη λειτουργία τους, καθιστώντας ορατό ακόμη και τον κίνδυνο διακοπής της, με τη συσσώρευση υποχρεώσεων (προς εργαζόμενους/ες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, φορολογική αρχή κ.α.) να τις οδηγεί σύντομα σε οικονομικό αδιέξοδο.

Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε:  

-       την άμεση ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών από την πλευρά του Οργανισμού για τη συμπερίληψη των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., των οποίων η ισχύς των συμβάσεων έχει παρέλθει χωρίς υπαιτιότητά τους, στις προβλέψεις του άρθρου 22 του Ν.4683/2020 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/10.04.2020) και ειδικότερα στη δυνατότητα παράτασης της ισχύος των συμβατικών τους δεσμεύσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστημα αναλογικά αντίστοιχο με την εκάστοτε περίπτωση / σύμβαση και όχι πέραν της 10ης/10/2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Νόμου, άλλως,

-       την υπογραφή απόφασης που θα διευθετεί την απρόσκοπτη αποζημίωση των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ. των οποίων οι συμβάσεις δεν βρίσκονται σε ισχύ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.7. του Κεφαλαίου Ε του σώματος των υφιστάμενων συμβάσεων. 

 

Κύριοι Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε,

Επανερχόμαστε συστηματικά σε κάθε ζητούμενο που αφορά τις συμβάσεις των Σ.Υ.Δ. με τον Οργανισμό, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε, υπογραμμίζοντας πως όσα αναφέρουμε δεν συνιστούν άκαιρη κινδυνολογία αλλά αντικειμενική εκτίμηση των κινδύνων που απορρέουν για το θεσμό της υποστηριζόμενης διαβίωσης στη χώρα, τον οποίο οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή και στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας.  

Αν δεν βρεθεί ασφαλής λύση, με ορίζοντα, αλλά και συμπεριληπτική όλων των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., πρώτα θύματα της κατάστασης αυτής θα είναι ασφαλώς τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και οι οικογένειές μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο προφανώς δεν είμαστε διατεθειμένοι/ες να διαπραγματευτούμε.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας για τη διευθέτηση του ζητήματος που έχει προκύψει και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ’ αυτών.


Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

 

Κοινοποίηση: 

- Υπουργός Επικρατείας, κ.Γ.Γεραπετρίτης

- Υπουργός Υγείας, κ. Β.Κικίλιας

- Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

- Γεν.Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλο

- Γεν.Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτης

- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

- Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς 

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Ιούλιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2930

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΑΕΔ 2020-2021

Με δεδομένο πως τη φετινή χρονιά, για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και οι εργαζόμενοι/ες γονείς και κηδεμόνες που έχουν υπό την φροντίδα και προστασία τους τέκνο με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την προηγούμενη περίοδο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες δικαιούχοι να προβούν εγκαίρως στις ενέργειες που προβλέπονται για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.


Read more
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset