Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

7 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Υ.Δ.


ΠΡΟΣ:    Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Β.Πλαγιανάκο

                 Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κα Θ.Καρποδίνη  

  ΚΟΙΝ.:    (σχετ. πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Αν η ‘εκκωφαντική σιωπή’ είναι η απάντηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εξέλιξη υπογραφής των νέων συμβάσεων με τους φορείς που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), μήπως χρειάζεται διαφορετικά να διατυπώσουμε το ερώτημά μας; - Ενεργοποίηση της διαδικασίας, ΣΗΜΕΡΑ»  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε,

Όπως πολύ πιθανά αναμένετε, από τη στιγμή που ο Οργανισμός καθυστερεί, για διάστημα που πλησιάζει το ένα έτος (!), να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπογραφής των νέων συμβάσεων με τους φορείς που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), παρά τις συνεχείς οχλήσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, της ΕΣΑμεΑ, των ίδιων των φορέων Σ.Υ.Δ. που παρέχουν ανελλιπώς και προσηκόντως τις υπηρεσίες τους, είμαστε αναγκασμένοι/ες, για πολλοστή φορά, να επαναφέρουμε το ζητούμενο απευθυνόμενοι/ες σε εσάς, καθώς η τραγική καθυστέρηση διευθέτησής του πλήττει σταθερά το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, την εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα των Σ.Υ.Δ., τον ίδιο τον θεσμό της υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Έχουν περάσει δέκα και πλέον μήνες από τη συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας μας, στις 24 Οκτωβρίου 2019, με την αρμόδια Υποεπιτροπή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον απολογισμό του υφιστάμενου συστήματος για τις συμβάσεις των Σ.Υ.Δ. και την προεργασία του επικείμενου, στο πλαίσιο της οποίας, η βούληση που εκφράστηκε από τα εμπλεκόμενα μέρη εξέθρεψε την προσδοκία ότι η νέα συμβασιοποίηση είχε εισέλθει πλέον σε τροχιά επίτευξης. 

Έχουν περάσει δέκα μήνες από την αποστολή των παρατηρήσεων και σχολίων μας επί του προσχεδίου της σύμβασης για τις Σ.Υ.Δ., διάστημα στο οποίο, επανειλημμένα και με κάθε τρόπο, έχουμε αναδείξει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παράλληλα με την έκδοση απόφασης που θα επεκτείνει χρονικά την ισχύ των υφιστάμενων – που είναι σε γνώση σας πως έχει παρέλθει για πλήθος τους - μέχρι την ολοκλήρωση της νέας συμβασιοποίησης.   

Έχουν περάσει δέκα και πλέον μήνες, στο διάστημα των οποίων μοναδικές ενέργειες που καταγράφηκαν για τον θεσμό της υποστηριζόμενης διαβίωσης και τις δομές – Σ.Υ.Δ. ως θεμελιακό στοιχείο του, ήταν οι ‘πυροσβεστικού χαρακτήρα’ λύσεις (άρθρο 22, Ν.4683/2020, Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/10.04.2020), ασήμαντες, αν αναλογιστεί κανείς τη βαρύτητα της αποστολής και των στόχων που υπηρετούν οι Σ.Υ.Δ., που δεν είναι άλλοι από την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων – ενοίκων με αναπηρία των δομών, την υποστήριξη της διαβίωσής τους στην κοινότητα με δια βίου προοπτική, την αποασυλοποίηση ή/και την αποφυγή εγκλεισμού τους σε ιδρυματικές δομές.

Στόχοι που είναι παράλληλα δεσμευτικοί για τη χώρα μας, καθώς επιτάσσονται από το άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπως κυρώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4074/2012, για το οποίο η Επιτροπή των Η.Ε. έχει προβεί, από το τέλος του περασμένου έτους, σε συστάσεις προς τη χώρα ώστε να υιοθετηθούν δεσμευτικά μέτρα και να διατεθούν επαρκείς πόροι για την αποτελεσματική αποϊδρυματοποίηση. 

Σήμερα, που η ελληνική πολιτεία βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας ενός συνεκτικού σχεδίου για την Εθνική Στρατηγική για την Αποϊδρυματοποίηση, με κατευθύνσεις και αρχές που, μεταξύ άλλων, διέπονται από τη φιλοσοφία της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία, η προ μηνών, όχι έσχατη αλλά μοναδική (!), διατυπωθείσα υπηρεσιακώς επίκληση (υπ’ αριθμ.πρωτ.: 2891/10.02.2020 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την ΠΟΣΓΚΑμεΑ) της εν εξελίξει, και σε κάθε περίπτωση εμπειρικά δυσκίνητης, επικαιροποίησης της νομοθεσίας περί όρων λειτουργίας και κάλυψης των δαπανών των Σ.Υ.Δ., για τη δικαιολόγηση καθυστερήσεων στη νέα συμβασιοποίηση, μάλλον καθίσταται ασυνεπής με τις προτεραιότητες της θεσμικής πραγματικότητας.

Κύριε Πρόεδρε και κυρία Αντιπρόεδρε,

Έχουν περάσει δέκα και πλέον μήνες από τότε που εμείς, οι γονείς εκατοντάδων παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες που διαβιούν σε Σ.Υ.Δ. σε όλη την Ελλάδα, τα ίδια τα παιδιά μας, οι άνθρωποι που στηρίζουν τις δομές – Σ.Υ.Δ. που με κόπο ιδρύσαμε και αναγκαζόμαστε να λειτουργούμε σε ένα διαρκώς ‘αβέβαιο’ περιβάλλον, αφού η πολιτεία αδυνατεί διαχρονικά να υποστηρίξει την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών μας στην κοινότητα, βιώνουμε έναν δίχως τέλος εμπαιγμό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος μας οδηγεί σε απόγνωση, αδιέξοδο και έρχεται να μετατρέψει την αποστροφή μας σε αγανάκτηση.

Έχει περάσει ικανό διάστημα να μας προβληματίσει για το γεγονός πως αν η ‘εκκωφαντική σιωπή’ είναι η απάντηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα επίμονα αιτήματά μας, μήπως χρειάζεται διαφορετικά να διατυπώσουμε τα ερωτήματά μας; Μήπως η απραξία βρίσκει έρεισμα σε διεργασίες που δίνουν ‘άλλοθι’ στον εφησυχασμό του Οργανισμού και τις οποίες δεν γνωρίζουμε, αφού ουδέποτε μας πληροφορήσατε για αυτές;

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή θεωρούμε ότι, στο παρόν, κύριο μέλημα των συναρμόδιων Υπουργείων και του Οργανισμού θα έπρεπε να είναι ο σχεδιασμός της αντιστάθμισης των συνεπειών από τον επί σειρά ετών αποκλεισμό των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες από τις υπηρεσίες στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, μέλημα το οποίο εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες τους στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, επαναφέρουμε το αίτημά μας για:    

άμεση ενεργοποίηση και ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ.,

άμεση έκδοση απόφασης που θα επεκτείνει την χρονική ισχύ για το σύνολο των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό ή/και     

-       υπογραφή σαφούς απόφασης που θα διευθετεί την απρόσκοπτη αποζημίωση των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ. των οποίων οι συμβάσεις δεν βρίσκονται σε ισχύ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.7. του Κεφαλαίου Ε του σώματος των υφιστάμενων συμβάσεων[1] (σημειώνουμε πως για την κατά περίπτωση ερμηνεία της πρόβλεψης και εφαρμογή της διαδικασίας επισημαίνονται, τους τελευταίους μήνες, πλείστα προσκόμματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι φορείς – μέλη της Ομοσπονδίας),   

άμεσο ορισμό συνάντησης με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, προκειμένου να αναπτύξουμε διεξοδικότερα την εμπειρία μας, τα επιχειρήματα και τις προτάσεις μας για τη θωράκιση του θεσμού των Σ.Υ.Δ. και την εξισορροπητική επίδραση που ασκεί στην αγωνία των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες για το αβέβαιο μέλλον των παιδιών τους.

 

Κύριε Πρόεδρε και κυρία Αντιπρόεδρε,

Αν η ‘εκκωφαντική σιωπή’ είναι η απάντησή σας στην απογοήτευση που βιώνουμε εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, από τη στασιμότητα και την αδράνεια που καταγράφεται στο ζήτημα που σας θέσαμε, μόνιμη επωδός μας θα γίνει το να απαιτούμε τα αυτονόητα, ακόμα και αν εκφεύγουν της ευθύνης μας, ώστε να μην καταστρατηγούνται τα κατοχυρωμένα, από το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία, ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών μας.

Είναι πλέον ηλίου φαεινότερη η αγανάκτηση και η διαμαρτυρία μας για την, πέραν κάθε ορίου χρηστής διοίκησης, καθυστέρηση στη νέα συμβασιοποίηση για τις Σ.Υ.Δ.

Αναμένουμε, επιτέλους, χωρίς άλλη χρονοτριβή, αυτή τη φορά να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, όπως και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.  

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

- Υπουργός Επικρατείας, κ.Γ.Γεραπετρίτης

- Υπουργός Υγείας, κ. Β.Κικίλιας

- Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

- Γεν.Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλος

- Γεν.Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτης

- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

- Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς 

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς – μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


...........................................................

[1] για τους/τις αποδέκτες της επιστολής επισημαίνεται πως στο σώμα των υφιστάμενων συμβάσεων (κεφάλαιο ε «ισχύς σύμβασης», παράγραφος 2.7) ρητά αναφέρεται ότι: «σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο β’ συμβαλλόμενος (σ.υ.δ.) υποχρεούται στη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του στους ήδη διαμένοντες δικαιούχους του ε.ο.π.υ.υ., με το συμφωνηθέν ημερήσιο νοσήλιο – τροφείο […..], ο δε ε.ο.π.υ.υ. υποχρεούται να καταβάλει τα σχετικά ειδικά νοσήλια – τροφεία».


 


Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset