Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

13 Ιανουαρίου 2021

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΤΩΝ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.4756/2020


ΠΡΟΣ:    Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη

Κοιν.:       (Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Άμεση εξειδίκευση της εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 5 του Ν.4756/2020 και επίσπευση ενεργειών εκκαθάρισης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των προβλεπόμενων αποζημιώσεων για τα Κ.Δ.-Η.Φ., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες»  

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε στο φλέγον θέμα των αποζημιώσεων, μέσω του ημερήσιου νοσηλίου – τροφείου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία (Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ), για την περίοδο που ήταν υποχρεωμένα, λόγω των μέτρων προφύλαξης από τη λοίμωξη Covid-19, να λειτουργήσουν με το ήμισυ της δυναμικότητάς τους και πρόσθετες απαγορεύσεις προσέλευσης ωφελούμενων στα προγράμματά τους.

Ως προς το ζήτημα, η πρόβλεψη αποζημίωσης των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ στο 100% των ωφελούμενων από τον Οργανισμό, ανεξαρτήτως της διάρκειας παραμονής των τελευταίων στα Κ.Δ.-Η.Φ. (άρθρο 5, Ν.4756/2020, Φ.Ε.Κ. 235/τ.Α΄/26.11.2020), αποτέλεσε, σε όλο το προηγούμενο διάστημα, τη μοναδική λύση που παρείχε κάποιον βαθμό προστασίας για τις δομές αυτές και κατ’ επέκταση για τα δικαιώματα των ωφελούμενών τους, ατόμων με αναπηρία.

Διανύοντας τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, με λύπη διαπιστώνουμε πως το ζητούμενο ανακάμπτει ως άλυτο αίνιγμα, αυτή τη φορά στην πράξη, παρά την κοινή βούληση που υπήρξε για τη διευθέτησή του και παρά τις συστηματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν και στις οποίες όλοι/ες ενεργά συνδράμαμε στο μέτρο που μας αντιστοιχούσε. Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων όχι απλώς δεν διαγράφει την ελάχιστη τροχιά, αλλά, ακόμη περισσότερο, απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε ενημέρωση για τις διαδικασίες που πρέπει να δρομολογηθούν από τους φορείς προκειμένου να εκκαθαριστούν οι πληρωμές τους, καθώς και για τον προγραμματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσής τους.

Ως εκ τούτου, με το παρόν έγγραφο, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σας μεταφέρει την ανησυχία πως, πρακτικά, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της ρύθμισης, πρωτίστως η αποτροπή της οικονομικής ασφυξίας των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ μπροστά στη σκιά των δυσοίωνων προγνωστικών για το μέλλον, δεν θα τελεσφορήσουν στην περίπτωση συνέχισης μιας παράδοσης αργόρυθμων ρυθμίσεων και περαιτέρω καθυστερήσεων στην  παραγωγή ή/και την εφαρμογή του δευτερογενούς ρυθμιστικού πλαισίου που απαιτείται.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η εκδοχή αυτή, με άμεσα θύματα τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, καθιστά απόλυτα δικαιολογημένη την εντεινόμενη  ανασφάλεια που εκφράζεται από φορείς – Συλλόγους της Ομοσπονδίας που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, οι οποίοι, μετρώντας επτά και πλέον μήνες αναμονής και κατανάλωσης ελπίδων για την εξεύρεση λύσης στο ακανθώδες αυτό ζητούμενο, έχουν εξαντλήσει κάθε αποθεματικό για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της ‘νέας κανονικότητας’ που διέπει τη λειτουργία τους και βρίσκονται πλέον στο έσχατο όριο της αντοχής τους.   

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο μας, δεν είμαστε στο παρόν διατεθειμένοι/ες να υπεισέλθουμε στο ποιος φορέας και ποια υπηρεσία φέρει αρμοδιότητα και ευθύνη για τις όποιες δυσκινησίες καταγράφονται στην εξειδίκευση των εφαρμοστικών διατάξεων του νόμου, αλλά ούτε και να αποδεχθούμε παθητικά τις παραδοσιακά θετικές διαβεβαιώσεις για την επίλυση του ζητήματος.

Ζητάμε την προτεραιοποίηση του θέματος και προς τούτο υπενθυμίζουμε την αιτιολογική αφετηρία της ρύθμισης, ήτοι την αντιστάθμιση των δυσμενών επιπτώσεων σε βάρος των Κέντρων που είχαν τα μέτρα που επιβλήθηκαν πρόδηλα και αναμφισβήτητα από την ελληνική πολιτεία για λόγους ανωτέρας βίας, και σε καμία περίπτωση ανάγονται στη δική τους υπαιτιότητα. Συνεπώς, οποιεσδήποτε περαιτέρω καθυστερήσεις, που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν τους φορείς αυτούς σε οικτρή κατάσταση και ανυπέρβλητα εμπόδια βιωσιμότητας, βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με τη βούληση του νομοθέτη να αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά που υπέστησαν λόγω οριοθέτησης της ελευθερίας κινήσεών τους από τα έκτακτα μέτρα.

Επειδή πρέπει να επιλυθεί, επιτέλους, το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα για την αναπηρική οικογένεια, ζητάμε τη μεσολάβησή σας ώστε τα αρμόδια εμπλεκόμενα μέρη του Υπουργείου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να ΠΡΑΞΟΥΝ, ΑΜΕΣΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ, ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ για την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ του εφαρμοστικού πλαισίου του άρθρου 5 του Ν. 4756/2020 και την ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ μέσω του ημερήσιου νοσηλίου - τροφείου, στο 100% των ωφελούμενων των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, για τις ημέρες που επαναλειτούργησαν στην περίοδο αναφοράς, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ.

Κυρία Υφυπουργέ και Κυρία Διοικήτρια,

Στις ιδιαίτερες συνθήκες αποσταθεροποίησης της κανονικότητας στην κοινωνική και οικονομική ζωή εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, όπως συνέβη και σε προηγούμενες, τα πειστήρια προσαρμοστικότητας στις έκτακτες περιστάσεις, υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας του έργου των γονεϊκών φορέων που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι πασίδηλα.

Οι λόγοι στους οποίους βασίζεται, για άλλη μια φορά, αυτή η διαπίστωση, δεν είναι άλλοι από την αγωνία, τη δέσμευση, την αναγκαιότητα και τον μοναδικό γνώμονα των γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες να υποστηρίξουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα και τη συμμετοχή τους, χωρίς αποκλεισμούς, σε κάθε έκφανση του κοινωνικού τους βίου.

Λόγοι, που είναι συνεπείς με το γράμμα του Συντάγματος, της εθνικής νομοθεσίας, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012). Λόγοι, τους οποίους σας καλούμε να αφουγκραστείτε και να πράξετε τα δέοντα στο ζήτημα που σας θέσαμε με το παρόν.

Οποιαδήποτε άλλη εκδοχή θα πρόκειται για προσβολή της υπόστασης, των αγώνων, των θυσιών τους.

Σε αναμονή της ανταπόκρισής σας.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας Αποδεκτών

-      Υπουργός Υγείας, κ. Β.Κικίλιας

-      Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλος

-      Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτης

-      Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

-      Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς

-      ΕΣΑμεΑ

-      Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset