Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

Προς: Φορείς – μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συλλόγων - Μελών του μητρώου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Δεκαετίες τώρα είναι σε όλους/ες μας γνωστά τα σημαντικά ζητήματα και βάρη που επωμίζονται οι γονεϊκοί φορείς – Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν δομές και κέντρα, στην ατελεύτητη προσπάθειά τους να παράσχουν την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη στα παιδιά μας, άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Για πολλοστή φορά, το βίωμα αυτό υπήρξε αισθητό στο διάστημα των τελευταίων μηνών, με την επιδρομή του υπεύθυνου κορωνοϊού για τη λοίμωξη Covid-19 και τους φρενήρεις ρυθμούς και μέτρα για την ανακοπή της έξαρσης της πανδημίας, να πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία των γονεϊκών δομών και να προβάλλουν νέες απειλές για τη βιωσιμότητά τους, θέτοντας την ελληνική αναπηρική οικογένεια αντιμέτωπη με μια πολύμηνη κόπωση και ανασφάλεια.

Είναι, όμως, κοινά αποδεκτό και πως, σε έκτακτες και μη συγκυρίες, ένα από τα σημαντικά στηρίγματα για τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας, δεν είναι άλλο από την αμείωτη δέσμευση των φορέων – δομών αυτών να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στα παιδιά μας. Δέσμευση εμφανής, πασίδηλη και πανθομολογούμενη στη δίνη των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, που στάθηκε ικανή να υπερκεράσει αντίξοες, πρωτοφανείς και αρχικά αδιανόητες συνθήκες, με τις οποίες ήλθαμε αντιμέτωποι ως κοινωνία, ως πολίτες, ως γονείς και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία, ως Σύλλογοι αυτών, ως Ομοσπονδία.

Πίσω από τους επιτυχείς, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, βηματισμούς στην - απροσδιόριστου χρονικού ορίζοντα - πανδημική κρίση αλλά και για όσα έχουμε πράξει και κατακτήσει κατά την τελευταία δεκαετία, με συνεχή επαγρύπνηση, με διαρκείς παρεμβάσεις, σε άμεση συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, σε στενή συνεργασία με τα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας, βρίσκονται ‘τρεις παραδοχές’ που πρέπει να αναγνωρίζονται.

Πρώτον, το γεγονός ότι ποτέ δεν λειτουργήσαμε ως θεατές των εξελίξεων, αλλά αναλάβαμε, σε κάθε περίσταση, όποια ευθύνη, ενέργεια και πρωτοβουλία μας αναλογούσε, για να αποτρέψουμε εκείνα που απειλούσαν την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής, τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Δεύτερον, το όραμά μας, που δεν περιορίζεται σε απαισιόδοξους στόχους αποφυγής των χειρότερων, αλλά εμπνέεται από τη ‘δημιουργία’ και την ‘προσέγγιση του καλύτερου’, εγκαρδιώνει τον αγώνα μας σε κάθε θετική του έκβαση. Τρίτον, η σαφής συναίσθηση όλων πως η απαντητική οδός ώστε να βγούμε κατά το δυνατόν αλώβητοι από δύσκολες συγκυρίες και ταραγμένες περιόδους είναι η συνοχή, η συνεργασία, η νηφαλιότητα, η διορατικότητα, ο ρεαλισμός, η αλληλεγγύη και η αμοιβαία υποστήριξη.

Σε αυτές τις ‘τρεις παραδοχές’ συνεχίζουμε να βασιζόμαστε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ‘αμέτρητες αναγκαιότητες’, τρέχουσες και μελλοντικές, που αφορούν τα παιδιά μας, τα δικαιώματά τους, τις δομές που υπηρετούν τις ανάγκες τους.

Μία από τις αναγκαιότητες του τρέχοντος διαστήματος, όπως γνωρίζετε, υπήρξε η προφανής απαίτηση για την ταχεία συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν τις δομές και κέντρα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να δρομολογηθεί, σε ρεαλιστική βάση, η λήψη σειράς αποφάσεων και να καταστούν εφικτές οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εφαρμογή τους[1].

Ως επακόλουθο της απαίτησης για ταχέως εσπευσμένες απαντήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ήλθε στο προσκήνιο η ανάγκη δημιουργίας ενός συνολικού, επίκαιρου, αξιόπιστου, ενημερωμένου καταλόγου διαχείρισης πληροφοριών για τους γονεϊκούς φορείς που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία. Σε κάθε περίπτωση, ασφαλώς, η αυξητική τάση της ζήτησης για υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, διατηρεί ως σταθερό ζητούμενο την ευχερή πρόσβαση στην πληροφόρηση για τις υπηρεσίες των δομών και κέντρων αυτών από ενδιαφερόμενους/ες που για αυτόν τον λόγο καθημερινά απευθύνονται στην Ομοσπονδία.

Με το παρόν, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε συνέχεια της από 26/01/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής,

η ΠΟΣΓΚΑμεΑ

απευθύνει πρόσκληση στους εγγεγραμμένους φορείς – μέλη της που λειτουργούν δομές και κέντρα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, όπως γνωστοποιήσουν στην Ομοσπονδία, μέσω της επισυναπτόμενης φόρμας, στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία των εν λόγω δομών, έως την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Α. Σκοπός / Στόχοι Συλλογής και Αποδέκτες Δεδομένων

Σκοπός της συλλογής των δεδομένων της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία ενός συγκεντρωτικού και επίκαιρου καταλόγου πληροφοριών για τις δομές και κέντρα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ΑμεΑ των φορέων – μελών της Ομοσπονδίας, ο οποίος, αναμένεται να παράσχει τη δυνατότητα ταχείας εξαγωγής στοιχείων (συνολικών και ανά κατηγορία) προκειμένου να:

Þ      διευκολυνθεί η εκπλήρωση του ρόλου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ως προς τη στήριξη των φορέων – μελών της, καθιστώντας πιο ευχερή τη δρομολόγηση παρεμβάσεων που προϋποθέτουν την πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση, στη βάση πραγματικών και επίκαιρων στοιχείων και ερεισμάτων,    

Þ      συμβάλλει στην άμεση πληροφόρηση των κατά περίπτωση δημόσιων υπηρεσιών ή/και στη διαβίβαση στοιχείων προς αυτές, εφόσον παραστεί λόγος, ούτως ώστε τρέχουσες και επικείμενες πολιτικές και αποφάσεις που αφορούν και επηρεάζουν τη λειτουργία των δομών και κέντρων αυτών, να σχεδιάζονται, προγραμματίζονται και υλοποιούνται κατά το δυνατόν ευχερέστερα και ταχύτερα,  

Þ      λειτουργήσει ως επιπλέον μέσο πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων για τις υπηρεσίες των δομών και κέντρων αυτών, αφού με την απογραφή, τα βασικά στοιχεία τους θα γίνουν περισσότερο προσβάσιμα στους/ις ενδιαφερόμενους/ες που απευθύνονται στην Ομοσπονδία για τον σκοπό αυτό.

Καθίσταται αντιληπτό ότι η επίτευξη της ενέργειας, που προϋποθέτει τη συνεργασία των φορέων - μελών της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, θα αποτελέσει παρακαταθήκη που θα συνεισφέρει στην εκπλήρωση του ρόλου της Ομοσπονδίας απέναντι στο πρόσωπό τους και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συνεπής ανταπόκριση από την πλευρά όλων.     

Β. Φορείς που εμπίπτουν στην Πρόσκληση, Διαδικασία και Εγγυήσεις

Η πρόσκληση απευθύνεται στους εγγεγραμμένους Συλλόγους – μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δομών και κέντρων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ, Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, Σ.Υ.Δ. κ.α.).

Οι ανωτέρω φορείς συμπληρώνουν τη φόρμα: «Έντυπο Δήλωσης – Επικαιροποίησης Στοιχείων για Δομές Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας σε ΑμεΑ», σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονται στο περιεχόμενό της (επισυνάπτεται).

Η φόρμα, συμπληρωμένη, υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του κατά περίπτωση νομικού προσώπου και διαβιβάζεται, μέχρι την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ομοσπονδίας: posgamea@otenet.gr είτε ταχυδρομείται (απλή επιστολή) στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη Αττικής.

Επισημαίνεται ότι:

-     για κάθε στοιχείο που παραχωρείται στην Ομοσπονδία μέσω της συμπληρωμένης φόρμας, παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης εκείνου σε τρίτα μέρη (δημόσιες υπηρεσίες, ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα), μόνο στην περίπτωση συναίνεσης του φορέα (βλ. σχετικά πεδία / στήλες εντύπου για κάθε πληροφορία),

-     η ανωτέρω συναίνεση / συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί, οποιαδήποτε στιγμή, με απλή δήλωση του φορέα, που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ομοσπονδίας posgamea@otenet.gr. 

Γ. Είδη Δεδομένων – Ζητούμενων Πληροφοριών

Η καταγραφική φόρμα είναι κατά το δυνατόν απλοποιημένη και εύκολη στη συμπλήρωσή της. Περιορίζεται στα λιγότερα δυνατά, απολύτως αναγκαία και ουσιαστικότερα στοιχεία για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας πρόσκλησης, ενώ σκοπεί αποκλειστικά στην πρόσκτηση πληροφοριών που βρίσκονται εκτός της ιδιωτικής σφαίρας (σε καμία περίπτωση δεν υπεισέρχεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων).   

Τα ζητούμενα στοιχεία αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) ποιοτικά στοιχεία, όπως στοιχεία που αφορούν στο είδος των υφιστάμενων δομών, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις πηγές χρηματοδότησής τους, τις κατηγορίες αναπηρίας που εξυπηρετούνται,

(β) ποσοτικά στοιχεία, λ.χ. αναφερόμενα στο πλήθος των δομών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, του έμψυχου δυναμικού και των εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία, τις δυναμικότητες βάσει της εκάστοτε αδειοδότησης,   

(γ) στοιχεία χωροθέτησης, επικοινωνίας και πηγές άντλησης περαιτέρω πληροφόρησης από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για τις υπηρεσίες των δομών και κέντρων.

Δ. Τήρηση και Επικαιροποίηση Δεδομένων   

Τα στοιχεία που θα αποσταλούν στην Ομοσπονδία, ομαδοποιούνται, καταγράφονται, διαφυλάσσονται στο αρχείο της και δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Περαιτέρω, διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης της ιδιότητας του φορέα – μέλους της Ομοσπονδίας, εκτός αν άλλως ζητηθεί από την πλευρά των φορέων που τα παραχώρησαν (όπως προβλέπεται στην ενότητα Β της παρούσας πρόσκλησης).

Τα στοιχεία που θα παραχωρηθούν στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται τακτικά, είτε κατόπιν νέας πρόσκλησης της Ομοσπονδίας, είτε με μέριμνα των φορέων που ανταποκρίθηκαν στην παρούσα, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία (λ.χ. σε περιπτώσεις αδειοδότησης νέας δομής ή οποιασδήποτε μεταβολής στα δηλωθέντα στοιχεία).

Ε. Πληροφορίες για την Πρόσκληση

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο της Πρόσκλησης μπορούν να ενημερώνονται μέσω τηλεφώνου, στις γραμμές επικοινωνίας: 210 523 65 01 – 210 523 04 23 ή να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: posgamea@otenet.gr.

Η παρούσα Πρόσκληση, τα συνοδευτικά αρχεία αυτής και κάθε διευκρινιστικό ή επιπλέον στοιχείο της, αποστέλλονται στο σύνολο των εγγεγραμμένων Συλλόγων – μελών της Ομοσπονδίας και δημοσιεύονται αυθημερόν στην ιστοσελίδα της http://www.posgamea.gr (πεδίο: «Ανακοινώσεις»).   

 

Συνάδελφοι,

Το ουσιώδες, το ζητούμενο και το καθήκον μας σε κάθε περίσταση είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά, έμπρακτα και έγκαιρα στην προστασία του παρόντος και στη διασφάλιση του μέλλοντος των δομών που με τόσο κόπο λειτουργούμε εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες, ως αντίδοτο στην ασθενικότητα της πολιτείας να υποστηρίξει τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Με αποκλειστικά αυτόν τον γνώμονα και έχοντας ως δεδομένο ότι η συμβολή σας αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας και σε αυτή την προσπάθεια, προσδοκούμε και διατηρούμε ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην παρούσα πρόσκληση.

Θερμά, σας ευχαριστούμε, για μια ακόμη φορά, για την εμπιστοσύνη, την υπεύθυνη στάση και το ευδιάκριτο αποτύπωμα της μεταξύ μας συνεργασίας στα αποτελέσματα του καθημερινού μας αγώνα.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου 

 

[1] λ.χ. για τις αποζημιώσεις των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ από τον ΕΟΠΥΥ λόγω επαναλειτουργίας με περιορισμούς στην αξιοποίηση της δυναμικότητάς τους, για την ανάληψη από τον ΕΟΔΥ της διενέργειας rapid-test σε ωφελούμενους και εργαζόμενους, στο πλαίσιο συνέχισης της λειτουργίας των κέντρων εν μέσω της νέας οριζόντιας αναστολής δραστηριοτήτων, για τον προγραμματισμό συμμετοχής ωφελούμενων των κέντρων στην πρώτη φάση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού έναντι του ιού SARS-CoV-2.  


Συνημμένα:

«Έντυπο Δήλωσης – Επικαιροποίησης Στοιχείων για Δομές Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας σε ΑμεΑ» (για συμπλήρωση από τους φορείς – μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ), σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο word)

 

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset