Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

7 Απριλίου 2021

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΧΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΕ ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ


ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας, κ.Β.Κικίλια & Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δρ. Δ.-Μ. Μιχαηλίδου                     

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ επισημαίνει νέα ζητούμενα στη διεξαγωγή των ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων Covid-19 για τους πληθυσμούς των δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία και ζητά την αποκατάστασή τους»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε στο ζήτημα της διεξαγωγής ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων του ιού SARS-CoV-2 (rapid test), σε εργαζόμενους/ες και ωφελούμενους/ες των δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ), για το οποίο, ύστερα από τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας και τις ενέργειες που έλαβαν χώρα από την πλευρά των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, ξεκίνησε, με εναρκτήριο πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Αττικής, η διαδικασία που προβλέπεται με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.10002/ 15.02.2021 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 768/τ.Β’/26.02.2021) και συγκεκριμένα η παραλαβή των προϊόντων και η διενέργεια των ελέγχων από το συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των φορέων αυτών.

Το ζήτημα που ανακύπτει σε αυτό το στάδιο, όπως μας μεταφέρεται από αρκετούς φορείς - μέλη της Ομοσπονδίας, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν αντίστοιχες δομές, αφορά στην υποχρέωση άμεσης καταγραφής των αποτελεσμάτων των διενεργούμενων ελέγχων στο Μητρώο Ασθενών Covid-19, με επιμέλεια του ιατρικού προσωπικού που τους διενεργεί (άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ).

Οι φορείς επισημαίνουν ότι λόγω της απουσίας δέσμευσής τους να συμβάλλονται με τις συγκεκριμένες ειδικότητες, για τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στο Μητρώο Ασθενών Covid-19, λ.χ. γενικής ιατρικής, παθολογίας, με βάση τους ρόλους και τα δικαιώματα που τους αποδίδει το Υπουργείο Υγείας, προσκρούουν σε εμπόδια ως προς τη δυνατότητα άμεσης συμμόρφωσης με την ακολουθητέα διαδικασία. Σημαντικό μέρος των φορέων αυτών, ανάλογα με τη φύση της αναπηρίας που εξυπηρετούν στους κόλπους λειτουργίας τους, έχει συμβληθεί με ειδικότητες ιατρών που σχετίζονται λ.χ. με την ψυχική υγεία, συνθήκη που αποτρέπει στο παρόν τη δυνατότητα πρόσβασής τους στο μητρώο.

Περαιτέρω, η προσφυγή στη λύση ιατρικού προσωπικού μη συμβεβλημένου με τα Κέντρα, για τη συνδρομή στην ενέργεια, εμφανίζει, επίσης, δυσχέρειες, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού μεγέθους των διενεργούμενων ελέγχων και της συχνής προβλεπόμενης περιοδικότητάς τους ως προϋπόθεσης για την παρούσα λειτουργία των Κέντρων, σε συνδυασμό με την υποχρέωση καταγραφής του συνόλου των - θετικών και αρνητικών – αποτελεσμάτων στο μητρώο.

Επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, εμπόδια, ενδεχομένως τεχνικής φύσεως, είναι πιθανό να αναδείξουν νέους κινδύνους για την ασφάλεια των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες που παρακολουθούν τα προγράμματα των Κέντρων και τη δημόσια υγεία σε ένα ακόμη κρίσιμο στάδιο διαχείρισης της πανδημικής κρίσης, ζητάμε να μεριμνήσετε για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος που αναφέρθηκε, ώστε το σύνολο των ως άνω δομών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να ακολουθήσει απρόσκοπτα και απαρέγκλιτα τη διαδικασία, ανακουφίζοντας επιπρόσθετα τις πλευρές που μέχρι πρότινος ήταν επιφορτισμένες με τη διενέργεια των ταχέων ελέγχων ανίχνευσης του ιού στους χώρους τους.  

Στην περίπτωση που η διεύρυνση της απόδοσης δικαιωμάτων καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Ασθενών Covid-19, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες ιατρικές ειδικότητες, καθίσταται δυσχερής ή χρονοβόρα, παρακαλούμε για την εξέταση της δυνατότητας να επιτραπεί προσωρινά στους φορείς αυτούς να καταγράφουν στο μητρώο, έστω με τη συνδρομή μη συμβεβλημένων ιατρών, μόνο τα θετικά κρούσματα και να κοινοποιούν, ταυτόχρονα, με άλλο πρόσφορο τρόπο που θα υποδειχθεί, την καταγραφή του συνόλου των δοκιμασιών για επιδημιολογικούς λόγους.  

Τέλος, με δεδομένο πως οι πληθυσμοί των παραπάνω δομών έχουν σήμερα στη συντριπτική τους πλειοψηφία υποβληθεί στον εμβολιασμό, ενώ σε σημαντικό μέρος αυτών έχει ήδη χορηγηθεί και η δεύτερη δόση του εμβολίου έναντι της λοίμωξης Covid-19, υπενθυμίζουμε πως παραμένει αναπάντητο το ερώτημα αναφορικά με το αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ταχέων ελέγχων αντιγόνων, σε τακτική – εβδομαδιαία βάση, επί του οποίου έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 61/01.03.2021 έγγραφό μας.

 

Κύριε Υπουργέ και κυρία Υφυπουργέ,

Προκειμένου οι φορείς, που λειτουργούν δομές ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, να πορευθούν και στο προσεχές μέλλον με την ίδια υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία που μέχρι σήμερα έχουν επιδείξει για την προστασία και ασφάλεια των ωφελούμενων πληθυσμών τους, των οικογενειών τους και του κοινωνικού συνόλου εν γένει, στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστάσεων της πανδημίας, αναμένουμε την ταχεία ανταπόκρισή σας στα ζητήματα που θέσαμε στο παρόν και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτης

- Πρόεδρος ΕΟΔΥ, κ. Π. Αρκουμανέας

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑPrint

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset