Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

3 Ιουνίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ COVID-19


ΠΡΟΣ:      Υπουργό Οικονομικών, κ.Χ.Σταϊκούρα   

Κοιν.:         (πίνακας αποδεκτών)                              

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μετά από πολύμηνη υπομονή, ζητά τη συμπερίληψη των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία, στους σχεδιασμούς της πολιτείας για τα μέτρα ενίσχυσης των φορέων που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία της Covid-19»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων – Κηδεμόνων αυτών στην ελληνική επικράτεια και έχει ως αποστολή της τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης περί αναστροφής του αρνητικού οικονομικού κλίματος και στήριξης του επιχειρηματικού κόσμου που έχει πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της λοίμωξης Covid-19 στη χώρα μας, η Ομοσπονδία μας με ικανοποίηση υποδέχεται κάθε μέτρο που αποφασίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και παρέχει, μεγαλύτερη ή μικρότερη, ανακούφιση και διασφαλίσεις στην κορωνόπληκτη οικονομία και κοινωνία.

Εκείνο που, ωστόσο, μετά λύπης, συστηματικά διαπιστώνουμε, είναι πως η ωστική δύναμη της πανδημίας σπρώχνει τη διακυβέρνηση σε λύσεις και διασφαλίσεις για κατηγορίες νομικών προσώπων, επί των οποίων εξακολουθητικά διαφαίνεται η τάση αποκλεισμού των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (όπως Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ), και αποζημιώνονται για αυτές μέσω του νοσηλίου – τροφείου που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και που, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν συσταθεί από Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Η πρόσφατη υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ/504/28.05.2021 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2236/τ.Β’/29.05.2021), που καθορίζει τη διαδικασία και τους δικαιούχους για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης νομικών προσώπων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών είναι, για μια ακόμη φορά, ενδεικτική του γεγονότος πως οι ανωτέρω φορείς, εξαιρούμενοι της ένταξής τους και σε αυτό το μέτρο, απέχουν, κατά πολύ και για πολλοστή φορά, από τις προτεραιότητες στους σχεδιασμούς της πολιτείας.

Είναι, όμως, οι ίδιοι φορείς που, με αποφάσεις δημόσιας αρχής, προέβησαν στην αναστολή της λειτουργίας των Κέντρων τους, κατά τον εγκλεισμό της άνοιξης του 2020, από 11/03/2020 έως 24/05/2020, αρχής γενομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την υπ’ αρ.πρωτ.:Δ12α/Φ.29/ Γ.Π.οικ.12063/339/11.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που μεν υπαγόρευσε την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας τους, υπό τη δέσμευση δε διατήρησης του διοικητικού της σκέλους, με τη δαπάνη του οποίου παρέμειναν επιφορτισμένοι.

Είναι οι ίδιοι φορείς που, όταν η ελληνική πολιτεία επέτρεψε την επαναλειτουργία των δομών τους, επέβαλε προς τούτο την αξιοποίηση της δυναμικότητάς τους κατά το ήμισυ αυτής, για το διάστημα από 25/05/2020 έως 10/09/2020, αποφασίζοντας, μήνες μετά, να αποζημιώσει μέρος μόνο της οικονομικής ζημιάς που προέκυψε από τον περιορισμό αυτό, από 25/05/2020 έως 31/07/2020.

Είναι οι ίδιοι φορείς, για τους οποίους, ακόμη και μετά την ων ουκ άνευ παροχή της δυνατότητας να υποδεχθούν τον πληθυσμό που προβλέπει η ιδρυτική άδεια των Κέντρων τους, παρέμεινε ισχυρή η υποχρέωση εξαίρεσης ωφελούμενων από την καθημερινή παρακολούθηση των προγραμμάτων τους, για λόγους που σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας.

Είναι οι ίδιοι φορείς που, από τα τέλη Μάϊου του 2020, καλούνται, εύλογα και θεμιτά, να προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρία, ωφελούμενους/ες των δομών τους, με αυξημένα μέτρα προφύλαξης και πρόσθετα βάρη λ.χ. για την προμήθεια σημαντικών μεγεθών υγειονομικού υλικού, τα οποία, σε αντιδιαστολή με ό,τι επισυμβαίνει στις δημόσιες δομές, εξ ολοκλήρου επωμίζονται, έχοντας σήμερα εξαντλήσει και το ελάχιστο αποθεματικό τους.

Είναι οι ίδιοι φορείς που, στους κόλπους λειτουργίας των Κέντρων τους, παρά τα αυξημένα και ευλαβικά τηρούμενα μέτρα προφύλαξης των ωφελούμενων και εργαζόμενων (τακτική διεξαγωγή PCR ή rapid-test κ.α.) και παρά τη συμμετοχή του πληθυσμού τους στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού, οι συνεχείς διακυμάνσεις του επιδημιολογικού κινδύνου δεν αποτρέπουν εντελώς το ενδεχόμενο νόσησης από τη λοίμωξη Covid-19 και, συνεπώς, ούτε το ενδεχόμενο πλήρους ή, έστω, μερικής αναστολής της λειτουργίας τους, με όποια οικονομική επίπτωση το γεγονός αυτό συνδέεται.

Είναι οι ίδιοι φορείς που, παρά την κοινή ομολογία ότι η ευθύνη δεν τους αντιστοιχούσε, ανέλαβαν το βάρος της δημιουργίας προνοιακών δομών – ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όχι από ευχέρεια, εμπειρία ή προδιάθεση εμπλοκής στο επιχειρείν, αλλά βρισκόμενοι διαρκώς αντιμέτωποι με την ανυπαρξία κρατικών δομών και τη διαχρονική αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να παράσχει τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα των παιδιών τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Είναι φορείς που, συνεπεία των μέτρων που επιβλήθηκαν για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, παρότι δεν ‘κατέβασαν ρολά’ στα Κέντρα τους, αδιαμφισβήτητα επηρεάστηκαν και επλήγησαν οικονομικά από τις επιπτώσεις της νόσου, όπως ομολογεί, εξάλλου, και το ίδιο το Υπουργείο, εντάσσοντας τη δραστηριότητά τους στους κλάδους που η ανωτέρω εκδοθείσα ΚΥΑ προβλέπει.  

Είναι φορείς που προσδοκούσαν μια ένδειξη συνεπούς στάσης και στήριξής τους από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, για την αντιστάθμιση των βαρών που επιφορτίστηκαν στην πανδημική περίοδο, καθώς και οι ίδιοι φορείς που διαπιστώνουν την ανυπαρξία οποιασδήποτε βούλησης να εκτιμηθεί το λειτουργικό κόστος που υπέστησαν για τις δομές τους, για χρονικό διάστημα διόλου ευκαταφρόνητο.

Είναι φορείς που, με αφορμή και το πρόσφατα θεσπισθέν μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών, σωρευτικά διαμαρτύρονται στην Ομοσπονδία για την απαξιωτική στάση της ελληνικής πολιτείας απέναντι στα πρόσθετα βάρη που διέπουν τη λειτουργία τους, όπως συμβαίνει εδώ και ενάμιση χρόνο.

Είναι φορείς που, εκφράζουν την αγωνία τους για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη φορολογική διοίκηση και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τη διαφύλαξη της ίδιας της βιωσιμότητάς τους και την επαπειλούμενη στέρηση από τα άτομα με αναπηρία των θεραπευτικών και λοιπών οφελών από τις πράξεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης των Κέντρων τους.

Είναι φορείς που, οποιαδήποτε περαιτέρω παράκαμψή τους στα ενίοτε μέτρα στήριξης που θεσπίζονται, ναρκοθετεί βαρύτατα την προσπάθεια που, δεκαετίες τώρα, καταβάλλεται από τους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και υποσκάπτει τη θέση, τη λειτουργία και τους στόχους που υπηρετούν οι δομές που λειτουργούν, υπονομεύοντας ταυτόχρονα και την εικόνα του προνοιακού χάρτη της χώρας.

Είναι φορείς που αναμένουν, και εμείς σας μεταφέρουμε και ζητάμε, να συμπεριληφθούν, επιτέλους, στους σχεδιασμούς του Υπουργείου και της διακυβέρνησης, που θα επιτρέψουν την ένταξή τους στις απαιτούμενες ενισχύσεις και στην απαιτούμενη οικονομική στήριξη για την εύρυθμη λειτουργία τους, έναντι των επιπτώσεων που έχουν υποστεί και θα συνεχίσουν να επωμίζονται, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν ειδικά μέτρα λειτουργίας και προφύλαξης από τον ιό SARS-CoV-2.

 

Κύριε Υπουργέ,

Εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, δεν ‘επενδύσαμε’ στη σύσταση και λειτουργία δομών παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία χάριν ‘συμπληρωματικού εισοδήματος’, ούτε διαθέτουμε άλλες πηγές και πόρους για να στηρίξουμε το ηράκλειο αυτό έργο, υποκαθιστώντας διαχρονικά τον ρόλο της πολιτείας στην υποστήριξη των ανάπηρων παιδιών μας.

Η στήριξη των δομών αυτών, για εμάς και τα παιδιά μας, είναι αγώνας αξιοπρέπειας και, εφόσον τούτο γίνεται αντιληπτό, διατηρούμε την πεποίθηση ότι θα εξετάσετε το ζήτημα που σας θέσαμε και θα αναλάβετε κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία.

Σε αναμονή της ανταπόκρισής σας.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας αποδεκτών:

- Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ.Θ.Σκυλακάκης

- Υφυπουργός Οικονομικών, κ.Α.Βεσυρόπουλος

- Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

- Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτης

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset