Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

7 Ιουνίου 2021

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑμεΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


ΠΡΟΣ:    Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δρ. Δ.-Μ. Μιχαηλίδου     

ΚΟΙΝ:  

- Γεν.Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ.Σταμάτης

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά τη συνδρομή του Υπουργείου Εργασίας για τη στήριξη των αυξημένων βαρών που επωμίζονται, στην εποχή της πανδημίας, οι δομές και κέντρα, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία»

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Ο προβληματισμός για την εύστοχη και επαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στην εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία (Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ) και αποζημιώνονται για αυτές μέσω του νοσηλίου – τροφείου που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν έχει καταλήξει σε οριστικές λύσεις, παρότι οι προβλέψεις του 5ου άρθρου του Ν.4756/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235) υπήρξαν μια ικανοποιητική απάντηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Με προηγούμενες επιστολές της, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει επισημάνει μια σειρά ζητημάτων που παραμένουν στο προσκήνιο για τις δομές αυτές και, κατά την εκτίμησή μας, χρήζουν εξέτασης και συμπληρωματικών ενεργειών, επί των οποίων δεν έχουμε μέχρι σήμερα λάβει απάντηση. 

Ανακαλώντας τους φόβους που εκφράστηκαν σε αυτές για τους κινδύνους που απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία και βιωσιμότητα των δομών αυτών και την επαπειλούμενη στέρηση από τα άτομα με αναπηρία των υποστηρικτικών και λοιπών οφελών από τις πράξεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης των Κέντρων (που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση, καταλύοντας την όποια προσπάθεια για αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, όπως η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία –Ν.4074/2012- επιτάσσει), η Ομοσπονδία μας, με την υπ’ αριθμ.πρωτ.: 168/03.06.2021 επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών (που κοινοποιήθηκε και σε εσάς), ζήτησε, μετά από πολύμηνη υπομονή, τη συμπερίληψη των δομών αυτών στους σχεδιασμούς της πολιτείας για τα μέτρα ενίσχυσης των φορέων που επλήγησαν σημαντικά από την πανδημία της Covid-19.

Για την επιβεβαίωση των λόγων που συνηγορούν σε αυτή την αναγκαιότητα, ζητήσαμε τη συνεκτίμηση σειράς επιβαρύνσεων που επωμίστηκαν/ζονται οι δομές αυτές κατά τη διάρκεια της πανδημικής περιόδου και απορρέουν:

-       από τα, γνωστά σε όλους/ες, τετελεσμένα συμβάντα (όπως η υποχρέωση διατήρησης του διοικητικού σκέλους των υπηρεσιών τους κατά την περίοδο της υποχρεωτικής απαγόρευσης λειτουργίας τους, που επιφορτίστηκαν με ίδια μέσα, καθώς και η απουσία πρόβλεψης, από τον Ν.4756/2020, για την αποζημίωσή τους στο 100% των εξυπηρετούμενων, για διάστημα 1,5 περίπου μήνα εντός εκείνου που λειτούργησαν υπό περιορισμούς δυναμικότητας),

-       από δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που, για περισσότερο από έναν χρόνο, παραμένουν ισχυρές και υπαγορεύονται από την εξακολούθηση συνδρομής επιτακτικών λόγων για την προφύλαξη από τον ιό SARS-CoV-2 και τα ενίοτε μέτρα, συστάσεις, εγκύκλια έγγραφα και οδηγίες που θεσπίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση (όπως οι υποχρεώσεις εξαίρεσης ωφελούμενων, που έχουν είτε οι ίδιοι/ες είτε συνοικούν με πρόσωπα με υποκείμενα νοσήματα, από την καθημερινή παρακολούθηση των προγραμμάτων των Κέντρων, οι προμήθειες σημαντικών μεγεθών υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας, με ίδιους πόρους, για την εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης, το υπαρκτό ενδεχόμενο - και ήδη γεγονός για κάποιες περιπτώσεις - της πλήρους ή μερικής αναστολής της λειτουργίας των Κέντρων, λόγω εμφάνισης κρούσματος Covid-19 στους κόλπους λειτουργίας τους).

Ευχερώς αντιληπτή, αν όχι προφανής, συνέπεια από τη συνδρομή των παραπάνω γεγονότων και ενδεχομένων συνιστά η ελάττωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων στα Κέντρα αυτά, με συνακόλουθη την απομείωση της πληρωμής τους, χωρίς υπαιτιότητά τους. Περαιτέρω, σημειώνουμε πως η πραγματικότητα αυτή λαμβάνει χώρα, χωρίς περιθώριο ή δυνατότητα από την πλευρά τους να αντισταθμίσουν το συγκεκριμένο βάρος, από τη στιγμή που η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού τους προϋποτίθεται για την παροχή των υπηρεσιών τους, ενώ τα πρόσθετα βάρη των μέτρων που υπαγορεύονται από την υγειονομική κρίση εξυπακούεται ότι δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε παρέκκλιση ή έκπτωση από την εφαρμογή τους.

Ως εκ τούτου, για την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που έχουν υποστεί και εξακολουθούν να επωμίζονται τα Κέντρα αυτά κατά τη διάρκεια της πανδημικής περιόδου και την αποτροπή των διαφαινόμενων κινδύνων για τη βιωσιμότητά τους, με θύματα, ασφαλώς, τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, φρονούμε πως θα ήταν συνετό το Υπουργείο να τείνει χείρα βοηθείας, και προς αυτή την κατεύθυνση ζητάμε:

-       την προσωπική σας παρέμβαση προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη του αιτήματος που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ.: 168/03.06.2021 επιστολή της Ομοσπονδίας ή/και

-       τη διασφάλιση, με ειδική έκτακτη επιχορήγηση από πόρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, για όσο διάστημα διαρκούν ειδικά μέτρα λειτουργίας των ΚΔΑΠ ΑμεΑ, Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έναντι της προστασίας από τις επιπτώσεις του ιού SARS-CoV-2, της απαιτούμενης οικονομικής τους στήριξης, για την εύρυθμη λειτουργία τους (σε συνάρτηση με τις, κατά περίπτωση, πραγματικές ανάγκες, ζημιογόνα μεγέθη ή/και ‘κενά’ που προκύπτουν από το πλαίσιο διαχείρισης της χρηματοδότησής τους - κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους). 

Επιθυμούμε, τέλος, να σας μεταφέρουμε ότι οι φορείς – μέλη της Ομοσπονδίας που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, από την πολύμηνη εμπειρία που έχουν κομίσει στα ζητήματα διαχείρισης των ζητούμενων της πανδημίας στους κόλπους λειτουργίας τους, αξιολογούν ως συνετή, στο παρόν, την επανεξέταση, και όπου συντρέχει λόγος την αναθεώρηση / επικαιροποίηση, επιμέρους παραμέτρων που αφορούν τα πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας τους και βρίσκονται σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2020 (λ.χ. άρση απαγορεύσεων προσέλευσης ωφελούμενων με υποκείμενα νοσήματα, χαλάρωση των συστάσεων αποστασιοποίησης κατά τη θερινή περίοδο).

Τους λόγους που συνηγορούν στην εκδοχή αυτή, σας καλούμε, επίσης, να εξετάσετε, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σταδιακή και λελογισμένη χαλάρωση των μέτρων στην τρέχουσα περίοδο επανέναρξης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη χώρα, όσο και τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας του εργαζόμενου και ωφελούμενου πληθυσμού των Κέντρων αυτών στον προαιρετικό εμβολιασμό έναντι της λοίμωξης.

Κυρία Υφυπουργέ,

Όσο τα ζητήματα που σας θέσαμε με το παρόν αναβάλλονται στην προσμονή ‘μιας καλύτερης μέρας’, οι υποχρεώσεις και οι οικονομικές δυσχέρειες των Κέντρων αυτών (που κατά βάση λειτουργούν γονεϊκοί φορείς, καλύπτοντας το κενό της πολιτείας στη δημιουργία επαρκών δομών και υπηρεσιών υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία), σωρεύονται, επαυξάνουν και επενεργούν αποσταθεροποιητικά στην εύρυθμη λειτουργία τους.

Το ίχνος της γραφής μας σε όλη τη διάρκεια της πανδημικής περιόδου, νομίζουμε ότι είναι σαφές. Επιθυμούμε, σε αληθινή βάση να συνδράμουμε σε κάθε προσπάθεια εξομάλυνσης των επιπτώσεων της πανδημίας στα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τις οικογένειές τους, τις δομές που υπηρετούν τις ανάγκες τους. Η ίδια στάση κατανόησης, υπευθυνότητας και ανάληψης πρωτοβουλιών, στο διάστημα αυτό, υπήρξε αδιαμφισβήτητα ορατή και από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την πεποίθηση πως είναι λογικό, κοινωνικά αναγκαίο και πολιτικά συνετό να διαμορφωθεί ένα σχέδιο κατάλληλης στήριξης και για τις δομές, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία για τα πρόσθετα βάρη που επωμίζονται από την πανδημία και για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της νέας δομής πραγματικότητας που καλούνται να παράσχουν το έργο τους, προσδοκούμε, και αυτή τη φορά, στην ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset