Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

27 Ιανουαρίου 2023

ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΓΚΑμεΑ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «20ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ: Υπενθύμιση Αποστολής Δικαιολογητικών και Ενημέρωση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Γενικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ»

Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι,

Με το παρόν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), σε συνέχεια των υπ’αριθμ. πρωτ. 321/02-09-2022 και 496/12-12-2022 επιστολών προς τους φορείς μέλη της αναφορικά με την προκήρυξη του 20ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Μαρτίου 2023 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της ΕΣΑμεΑ (Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη), σας υπενθυμίζει ότι, βάσει του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, τα Σωματεία-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ κατόπιν των αρχαιρεσιών ανάδειξης αντιπροσώπων τους (τη νομιμότητα των οποίων παρακολουθεί και επικυρώνει Δικηγόρος) για το 20ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριό της είναι απαραίτητο να υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ τα εξής δικαιολογητικά, για τη διαπίστευση της συμμετοχής τους ως Σύνεδροι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:

1)Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, από το οποίο να προκύπτει η απαρτία και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ανάδειξης εκπροσώπων, υπογεγραμμένο από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο.

2) Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών, υπογεγραμμένο από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο.

3)Κατάσταση Ψηφισάντων με τις υπογραφές των μελών που ψήφισαν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον παριστάμενο δικηγόρο.

4)Κατάσταση με τους Εκλεγμένους Αντιπροσώπους στην οποία, ανά αντιπρόσωπο, να αναγράφεται: το όνομα και το επώνυμό του, η ιδιότητά του (γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας), η ηλικία του τέκνου του ΑμεΑ ή του κηδεμονευομένου Ατόμου με Αναπηρία.

Τονίζουμε ότι η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι στις 10 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης αποστολής του φακέλου ή της ημερομηνίας αποστολής με courier.

----------------------------------------------------

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ: 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, τα Σωματεία-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ οφείλουν, πέραν της αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εκλογή των αντιπροσώπων για το Συνέδριο, να υποβάλλουν και τις δηλώσεις των εκπροσώπων τους που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Γενικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ μέχρι και είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου, δηλαδή μέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή.

Συνεπώς, οι υποψηφιότητες των εκλεγμένων αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας για το Γενικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να υποβληθούν είτε από τα Σωματεία (συγχρόνως μαζί  με τα δικαιολογητικά εκλογής αντιπροσώπων), είτε ατομικά από εκλεγμένους εκπροσώπους και μόνο.  

  •   Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Γενικού Συμβουλίου μόνο σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες αναπηρίας :

α) Νοητικής Αναπηρίας, β) Αυτισμού, γ) Συνδρόμου Down και Αισθητηριακών Αναπηριών Ανηλίκων Ατόμων, δ) Εγκεφαλικής Παράλυσης, ε) Πολλαπλών Αναπηριών και στ) Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων-Εκπροσώπησης-Αυτοέκφρασης.

Σημειώνουμε ότι για την κατηγορία Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων-Εκπροσώπησης-Αυτοέκφρασης, υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο άτομα με Νοητική Αναπηρία ή Αυτισμό ή Σύνδρομο Down ή Εγκεφαλική Παράλυση ή Πολλαπλές Αναπηρίες, τα οποία ταυτόχρονα είναι και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων-Εκρποσώπησης-Αυτοέκφρασης για το 20ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και δεν τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

  •  Οι αντιπρόσωποι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν χρειάζεται να δηλώσουν κατηγορία αναπηρίας.

Τονίζουμε ότι, το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής των υποψηφιοτήτων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης (ημερομηνία αποστολής μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο), ενώ στην περίπτωση που οι υποψηφιότητες υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) η εμπρόθεσμη αποστολή λήγει την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

1.Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, μετά τη λήξη των ως άνω ημερομηνιών (τόσο για τους αντιπροσώπους, όσο και για τις υποψηφιότητες), καμία εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα γίνει δεκτή από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

2.Τα Σωματεία-μέλη πρέπει να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα -βάσει Καταστατικού- να λάβουν μέρος στο Συνέδριο. Σε περίπτωση που Σωματείο-μέλος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεν έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, μπορεί ο/η εκλεγμένος/εκλεγμένη αντιπρόσωπος-Σύνεδρος του Σωματείου να το πράξει στο χώρο του Συνεδρίου και οπωσδήποτε πριν την έναρξή του. Για το θέμα αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στα τηλέφωνα 210-5236501 και 210-5230423, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ταμειακές εκκρεμότητές του Σωματείου σας.

3.Τα ανωτέρω, προβλεπόμενα από το Καταστατικό της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, καθώς και ότι άλλο αυτό ορίζει, θα τηρηθούν χωρίς καμία παρέκκλιση.


Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ          ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset