Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

23 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΔ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΠΡΟΣ:    Διοικήτρια και Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη

Κοιν.:       (σχ.πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά την απαραίτητη και εύλογου χρόνου επέκταση στην ισχύ των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), έως την περάτωση της νέας συμβασιοποίησης με τον Οργανισμό»

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια και Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Όπως γνωρίζετε, η προσυμβατική διαδικασία διαπραγμάτευσης για το περιεχόμενο της νέας σύμβασης μεταξύ των φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που εκκίνησε τους θερινούς μήνες, ολοκληρώθηκε με τον πλέον ταχύ και βέλτιστο τρόπο για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, στο πλαίσιο μιας υποδειγματικής διαδικασίας που έλαβε χώρα μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τις Σ.Υ.Δ. του Οργανισμού, της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που εκπροσώπησε στη διαπραγμάτευση περίπου 30 Σωματεία – μέλη της που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Την έκβαση αυτή, στην οποία όλα τα μέρη ενεργά συνδράμαμε και συνυπήρξαμε έντιμα και με αμοιβαίο σεβασμό στον θεσμικό ρόλο του καθενός, στη βάση μιας ειλικρινούς συλλειτουργίας, δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε στο παρόν, αναλογιζόμενοι/ες και τις γνωστές καθυστερήσεις που προηγήθηκαν στη διευθέτηση του φλέγοντος αυτού ζητήματος για την ελληνική αναπηρική οικογένεια.

Παράλληλα με την ικανοποίηση που εκφράζεται από την πλευρά μας για την εξέλιξη αυτή, η Ομοσπονδία μας, σε αναμονή της έγκρισης του σώματος της νέας σύμβασης από το Δ.Σ. του Οργανισμού και της επακόλουθης υπογραφής των συμβάσεων με τις Στέγες, ευελπιστεί και επισημαίνει την ανάγκη, οι μεταβατικές διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση των νέων συμβάσεων για τις Σ.Υ.Δ.., να διαγράψουν εξίσου ταχεία τροχιά και πρόσφορη πορεία.     

Στο μεταβατικό, ωστόσο, αυτό στάδιο και ενόψει μιας ακόμη επικείμενης παρέλευσης της ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων για τις Σ.Υ.Δ., στις 30/09/2021 (σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.7 του άρθρου 13 του Ν.4812/2021, Φ.Ε.Κ. Α’ 110), φρονούμε ότι εξυπακούεται η ανάγκη μιας περαιτέρω επιμήκυνσης της διάρκειας αυτών, είτε άλλη πρόβλεψη για την απόδοση των δαπανών για τα νοσήλια – τροφεία, μέσω ατομικών αιτημάτων, για τους/τις ασφαλισμένους/ες δικαιούχους που διαμένουν σε Σ.Υ.Δ. των οποίων η συμβατική ισχύς προσεχώς λήγει.

Ως εκ τούτου, με δεδομένη την αναγκαιότητα της παράτασης αυτής, που αναφέρθηκε και στην τελευταία, από 21/09/2021, συνάντηση στο πλαίσιο του διαπραγματευτικού διαλόγου για τις εν θέματι συμβάσεις, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, δια της παρούσης επιστολής, απευθύνεται για άλλη μια φορά σε εσάς, ζητώντας την έγκαιρη επεξεργασία και έκδοση απόφασης που θα επεκτείνει τη χρονική ισχύ για το σύνολο των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., έως 31/10/2021 ή/και μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό.

Κυρία Διοικήτρια και Πρόεδρε του Δ.Σ.,  

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προσυμβατικού διαλόγου για τις συμβάσεις των Σ.Υ.Δ., δημιουργεί αισθήματα ανακούφισης και αισιοδοξίας στους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, για την προοπτική συνέχισης και ενδυνάμωσης του θεσμού της υποστηριζόμενης διαβίωσης, δεδομένης της βαρύτητας και της εξισορροπητικής επίδρασης που αυτός ασκεί στην αγωνία τους για το αβέβαιο μέλλον των παιδιών τους.

Παράλληλα, αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας επαρκούς, ασφαλούς και με ορίζοντα λύσης, αλλά και συμπεριληπτικής όλων των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., των μοναδικών δομών που εναρμονίζονται πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012), αναφορικά με τη διαβίωσή τους στην κοινότητα,  και ένα βήμα προς τη σταδιακή και πολυπόθητη αποϊδρυματοποίηση, την οποία ευαγγελίζεται τα τελευταία χρόνια και στην οποία προσβλέπει η ελληνική πολιτεία.

Μπροστά στις πολύτιμες αυτές προεκτάσεις και δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, διατηρούμε την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε έγκαιρα και θετικά στο αίτημά μας, και διαβεβαιώνουμε πως η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με την αμέριστη και έμπρακτη συμπαράσταση και στήριξη της ΕΣΑμεΑ, δεσμεύεται να συμβάλλει σε κάθε μελλοντική συζήτηση και πρωτοβουλία για τη θωράκιση του θεσμού των Σ.Υ.Δ., με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Πίνακας αποδεκτών:

  • Υπουργός Υγείας, κ.Αθ.Πλεύρης
  • Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου
  • Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλος
  • Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτης
  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος
  • Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς
  • Προϊστάμενος Τμήματος Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Υποεπιτροπής Λοιπών Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατρ/κών Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ.Ν.Κικίλιας
  • Εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Ι. Λυμβαίος  
  • ΕΣΑμεΑ
  • Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset