Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

10 Ιανουαρίου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΑΘΗΝΩΝ


ΠΡΟΣ:  κ.Κ.Μπακογιάννη, Δήμαρχο Αθηναίων         

ΚΟΙΝ.:  (σχετ.: πίνακας αποδεκτών)  

Θέμα: «Απειλητική για την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία, η απουσία επαρκών υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας: Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά άμεσες πρωτοβουλίες για την επίλυση του στεγαστικού ζητήματος που αποτρέπει τη λειτουργία του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αθήνας»  

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα ανήλικα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων στην ελληνική επικράτεια, και έχει ως αποστολή της τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Με τις ιδιότητές της αυτές, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ απευθύνει συχνά στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές της ελληνικής πολιτείας σειρά εγγράφων που αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην ουσιαστική υποστήριξη και συμπερίληψη, σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, των μαθητών/τριών με αναπηρία, όπως και στην προστασία των δικαιωμάτων τους και την άρση μορφών διάκρισης εις βάρος τους, εκτιμώντας περαιτέρω, πως τις ανάγκες των ατόμων αυτών ο οποιοσδήποτε σχετικός σχεδιασμός και προγραμματισμός οφείλει να συμπεριλαμβάνει ως βασική προτεραιότητα.

Προς αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένη την απουσία σχετικής εκπαιδευτικής μονάδας στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, αναμφίβολα, πριν από τρία χρόνια, κινήθηκε η υπ’ αριθμ. 1977/06.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας, με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Αθήνας[1] και η προσωρινή του στέγαση σε υφιστάμενο κτίριο, μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης διδακτηρίου στο 7ο Διαμέρισμα του Δήμου για τη συστέγαση του ΕΕΕΕΚ με το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο, που περιλήφθηκε στην ίδια πράξη.   

Η επιχειρούμενη διευθέτηση του φλέγοντος αυτού ζητήματος για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία και τις οικογένειές τους στον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, δημιούργησε εύλογες προσδοκίες περί υπαρκτής βούλησης να δοθεί μια διέξοδος, που θα υποστήριζε ουσιαστικά το μαθητικό δυναμικό με αναπηρία της περιοχής επιρροής και την απρόσκοπτη θητεία του στη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας τις προαπαιτούμενες διασφαλίσεις προς τούτο, σε συνθήκες σταθερότητας, άρσης εμποδίων που συνέχονται με τις μετακινήσεις και εν γένει ισότιμης προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό στον οικείο Δήμο.

Στον αντίποδα, σήμερα, και παρά τα περί του αντιθέτου προσδοκώμενα, «αγκάθι» σε αυτή την πορεία παραμένει η δίχως τέλος καθυστέρηση στη διευθέτηση, όχι απλώς του μόνιμου, στο οποίο αδιαμφισβήτητα παρεμβάλλονται χρονοβόρες διαδικασίες και διοικητικές απαιτήσεις, αλλά και του προσωρινού στεγαστικού ζητήματος του ΕΕΕΕΚ, αφού για τρία χρόνια, παρά τις εκατοντάδες οικογένειες μαθητών/τριών με αναπηρία στον Δήμο που βρίσκονται σε στάση αναμονής και κατανάλωσης ελπίδων για την εξεύρεση λύσης, ουδεμία ουσιαστική εξέλιξη καταγράφεται.

Μόνο δυσφορία και αγανάκτηση προκαλεί πλέον το γεγονός πως λόγω της κατάστασης αυτής, οι μαθητές/τριες Β/θμιας εκπαίδευσης με αναπηρία στον Δήμο, επί της ουσίας, εξαναγκάζονται σε πολύωρες μετακινήσεις προκειμένου να φοιτήσουν σε δομές άλλων δήμων που λειτουργούν ΕΕΕΕΚ (Αγίου Δημητρίου, Αιγάλεω, Ηρακλείου Αττικής, Πειραιά), με όποιες δυσχέρειες και συνέπειες το γεγονός αυτό εισάγει στην ήδη βεβαρημένη καθημερινότητά τους, απότοκη της αναπηρίας τους και των απαιτήσεών της, και όποιες αυτονόητες διακινδυνεύσεις και ασθενείς εγγυήσεις επιφέρει η πραγματικότητα αυτή για την απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη που υπαγορεύουν εξατομικευμένα οι ανάγκες τους και αδυνατεί να εξυπηρετηθεί επαρκώς στις τάξεις των υπόλοιπων δήμων που έχουν πλέον καταστεί πολυμελείς και υπερκορεσμένες.

Ακόμα, αν συνυπολογιστεί το διόλου ευκαταφρόνητο μέγεθος των περίπου 250 μαθητών/τριών με αναπηρία που, φοιτώντας σήμερα στα ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια Α/βμιας εκπαίδευσης της Αθήνας, αναμένεται τα επόμενα έτη να μεταβούν στην επόμενη βαθμίδα, γίνεται αντιληπτό ότι δεν επιτρέπονται περιθώρια απραξίας ως προς τη διευθέτηση του ζητήματος.

Μια αντίθετη εξέλιξη, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε εξάντληση δυνάμεων των μαθητών/τριών με αναπηρία και των οικογενειών τους και στην απαξίωση μιας εξαιρετικά θετικής απόφασης, εκδοχή που κάθε άλλο παρά εμπιστοσύνη εμπνέει για την προστασία του δικαιώματος των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, στην εκπαίδευση και την κοινωνική τους ένταξη, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και την εθνική νομοθεσία.

 

Κύριε Δήμαρχε,

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε στη χώρα μας με τον Ν.4074/2012, επιβάλλει σθεναρή υποχρέωση στα κράτη – μέλη για την προοδευτική και πλήρη υλοποίηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλους/ες, χωρίς διάκριση, εμπεριέχοντας ως βασική προϋπόθεση για αυτό την πρόσβαση, από φυσική και οικονομική άποψη, στη δε διασφάλιση επαρκών και κατάλληλων χώρων και συνθηκών ασφαλούς παραμονής του μαθητικού πληθυσμού, κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, υπεισέρχεται, με συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και με τη συνδρομή των Ο.Τ.Α., το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία[2], που εδώ και έναν χρόνο έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει η ελληνική πολιτεία.

Τις υποχρεώσεις και τις στοχεύσεις αυτές, εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, οι Δήμοι της χώρας, στη δικαιοδοσία των οποίων εμπίπτουν τα στεγαστικά ζητήματα των δημόσιων σχολικών μονάδων και που, με βάση τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την εφαρμογή της Σύμβασης (Ν.4488/2017, Μέρος Δ), αναδεικνύονται και ως προωθητικές δυνάμεις της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας υπαγορεύοντας, πέραν όλων των άλλων, την υποχρέωση αφαίρεσης υφιστάμενων εμποδίων κάθε είδους που ενδέχεται να θίγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προαγωγής με θετικά μέτρα της ισότιμης συμμετοχής και άσκησης των δικαιωμάτων τους στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς τους (άρθρο 61).

Καταληκτικά, η όποια περαιτέρω καθυστέρηση στην εξεύρεση λύσης για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Αθήνας, απομακρύνεται από το γράμμα και το πνεύμα της Σύμβασης, των νόμων και των δεσμεύσεων της πολιτείας για την εφαρμογή της, παρεμποδίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία, που προαπαιτεί την παροχή επαρκών πόρων, περιλαμβανομένων, προφανώς, των απαραίτητων υποδομών, όπως και το δικαίωμά τους σε ισότιμη πρόσβαση και ίση μεταχείριση σε σύγκριση με τους/τις υπόλοιπους/ες συνομήλικούς τους μαθητές/τριες, ενώ θέτει συνεχιζόμενα τους/τις ίδιους/ες και τις οικογένειές τους σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, αδυνατώντας, τελικά, να αποτρέψει και τα απευκταία ενδεχόμενα σχολικής διαρροής και αποκλεισμού τους από τις υποχρεωτικού χαρακτήρα εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, συμμεριζόμενη απολύτως τα αιτήματα και την αγωνία των οικογενειών μαθητών/τριών με αναπηρία, δημοτών Αθήνας, εκπεφρασμένων και από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων τους, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών & 6ου Ειδικού Διθέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών[3], απευθύνεται σε εσάς προκειμένου να ζητήσει την εκ μέρους σας παρέμβαση και την εξεύρεση λύσης για την προσωρινή στέγαση του ΕΕΕΕΚ Αθηνών, προκειμένου να καταστεί επιτεύξιμη, από τη σχολική χρονιά 2022-23, η φοίτηση των μαθητών/τριών με αναπηρία σε αυτό και η ισότιμη, με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό του Δήμου, πρόσβασή τους στο δημόσιο αγαθό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

Περαιτέρω, θεωρούμε αυτονόητο το γεγονός πως η προσωρινή στέγαση του ΕΕΕΕΚ, παρότι αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη λύση του προβλήματος, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη κτιριακή υποδομή, η οποία θα επιτρέψει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε βάθος χρόνου και θα εγγυηθεί, μεταξύ άλλων, τη βέλτιστη προστασία του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία του Δήμου στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα και σχολική μονάδα.

Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση, επιθυμούμε να πληροφορηθούμε για τον σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα που ο Δήμος Αθηναίων σκοπεί να υλοποιήσει, προκειμένου να καταστεί εγκαίρως εφικτή η κατάλληλη κτιριακή κάλυψη, προσωρινή και μόνιμη, για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ και για τη διεξοδικότερη συζήτηση του θέματος αυτού, ζητάμε τον ορισμό συνάντησης με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας.

 

Κύριε Δήμαρχε,

Όσο το συγκεκριμένο ζήτημα μεταφέρεται, χωρίς ορίζοντα, για διευθέτηση στο μέλλον, οι συνέπειες για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία, που παρεμποδίζονται ως προς τον προγραμματισμό και την εύρυθμη ροή του εκπαιδευτικού τους βίου, σωρεύονται, η διαχείριση και αντιμετώπισή τους μετατίθεται στις ήδη επιβαρυμένες οικογένειές τους, ενώ δεν αποτρέπονται εύλογες εντυπώσεις ότι οι ανάγκες τους τίθενται στο περιθώριο.

Επειδή εκτιμούμε ότι το ζήτημα της διασφάλισης της κατάλληλης στέγης για τη λειτουργία του ΕΕΕΕΚ Αθήνας, είναι μεν σοβαρό και χρονοβόρο, όχι ωστόσο δυσεπίλυτο, αναμένουμε την άμεση και θετική σας ανταπόκριση στα ζητήματα που σας θέσαμε με το παρόν.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

 

[1] Η ίδρυση του ΕΕΕΕΚ ήδη από το σχολικό έτος 2019-2020 κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 102535/Δ3/26.06.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 2702, τ.Β’).

[2] Στόχος 10: «Παιδιά με αναπηρία και Στήριξη της Οικογένειας», επιμέρους στόχος 5, σημείο: «Εξασφαλίζουμε επαρκείς και κατάλληλους ιδιόκτητους χώρους και συνθήκες ασφαλούς παραμονής με την ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτηρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) και ειδικά σχολεία) στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ‘Αντώνης Τρίτσης’» & Στόχος 12: «Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους», επιμέρους στόχος 16: «Προχωρούμε σε ανέγερση ή επέκταση ειδικών σχολείων», σημ.: «Προβαίνουμε στην ανέγερση δεκατεσσάρων (14) ειδικών σχολείων, καθώς και σε δράσεις για την επέκταση των σχολικών κτηρίων σε ειδικά σχολεία, στο πλαίσιο του νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ‘Αντώνης Τρίτσης’».

[3] Τα αιτήματα του Συλλόγου αναφορικά με το ζήτημα έχουν επανειλημμένα τεθεί υπόψη της δημοτικής αρχής ευθύνης σας, προτείνοντας, μεταξύ άλλων την παραχώρηση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του υπό επισκευή σχολείου επί της οδού Πρασσά, ώστε να λειτουργήσει το ΕΕΕΕΚ Αθήνας, από τον προσεχή Σεπτέμβριο.   


Πίνακας αποδεκτών:

Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως

Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ.Ζ.Μακρή

Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Μετάβασης & Παιδείας Αθηναίων, κ.Ν.Βαφειάδης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων

Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αθηναίων

Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων

Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Αθηναίων

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών & 6ου Ειδικού Διθέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών

Φορείς – μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset