Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

23 Μαρτίου 2022

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΥΔ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ-ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 28/02/2022 ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ e-ΔΑΠΥ


ΠΡΟΣ:    Διοικήτρια και Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη

Κοιν.:       (σχ.πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά ΑΜΕΣΑ τη διεύρυνση της ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις ενοίκους σε Σ.Υ.Δ., Σ.Α.Δ. που εκδόθηκαν – εγκρίθηκαν πέραν της 28ης/02/2022, και την ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δαπανών των φορέων λειτουργίας τους»  


Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια και Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 90/25.02.2022 έγγραφό μας, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του ζητήματος για την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων για τους/τις υφιστάμενους/ες ενοίκους με αναπηρία σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) και για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών των Στεγών, διόλου ουτοπικού ενδεχομένου ύστερα από το «γενναιόδωρο» περιθώριο των πέντε (5) ημερών (!) που παρασχέθηκε με το υπ’ αριθμ.: ΔΒ3/Γ/οικ.4777/23.02.2022 έγγραφο οδηγιών του Οργανισμού για την αποπεράτωση της έκδοσης και διευθέτησης της αναδρομικής ισχύος για τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις των συγκεκριμένων περιπτώσεων, απευθυνθήκαμε σε εσάς, για πολλοστή φορά, αιτούμενοι/ες προληπτικές ενέργειες για την άρση των νέων πηγών διακινδυνεύσεων για τις δομές αυτές και τους/τις ενοίκους τους.

Αναφερθήκαμε στους προβληματισμούς και τους κινδύνους που αναμένονταν από το συγκεκριμένο έγγραφο κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέκυπταν από την ‘αιφνιδίως’ εισαχθείσα οδηγία για ‘αποστολή προς έγκριση’ των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, και αιτηθήκαμε μια εκ νέου παράταση της δυνατότητας υποβολής δαπανών με χρήση χειρόγραφων γνωματεύσεων για τους/τις ενοίκους σε ΣΥΔ - ΣΑΔ, ή/και τη δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων που εκδίδονται και πέραν της 28ης/02/2022.

Περίπου ένα μήνα μετά, με τα χρονικά περιθώρια να συρρικνώνονται επικίνδυνα, αφού η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δαπανών του προηγούμενου διαστήματος εκπνέει για τους παρόχους υπηρεσιών στις 28/03/2022, ανακαλούμε τους φόβους που έχουν ήδη εκφραστεί από την πλευρά μας για τους διαφαινόμενους κλυδωνισμούς στην απρόσκοπτη λειτουργία των Σ.Υ.Δ. και την επαπειλούμενη στέρηση από τους/τις ενοίκους τους, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, των πολύτιμων υπηρεσιών τους, που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση, καταλύοντας την όποια προσπάθεια και πρόοδο έχει προηγηθεί για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους στην κοινότητα, σε συνέπεια με τα όσα υπαγορεύει και η Διεθνής Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012).

Όπως αναμενόταν από την πλευρά μας, σήμερα η Ομοσπονδία γίνεται καθημερινά αποδέκτης της καθ’ όλα δικαιολογημένης και εντεινόμενης ανησυχίας των φορέων των δομών αυτών και των γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ενοίκων των Σ.Υ.Δ. για τα προβλήματα που ανέκυψαν σε αυτό το στάδιο της ενέργειας. Μεταξύ των οποίων, σημειώνουμε πως μεγάλο μέρος των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων έχουν ‘αποσταλεί για έγκριση’ αλλά βρίσκονται ακόμη σε αναμονή, ενώ για άλλες η διαδικασία κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικές γνωματεύσεις, φερόμενης ημερομηνίας πέραν της 28ης/02/2022, να μην εντάσσονται στα ασφυκτικά στενό χρονικό όριο που τέθηκε από τον Οργανισμό και να μην μπορούν να εκτελεστούν αναδρομικά από το σύστημα e-ΔΑΠΥ.

Η αγωνία δε των φορέων λειτουργίας Σ.Υ.Δ. εντείνεται περαιτέρω και από μια ‘αφωνία’ του Οργανισμού ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αφού, όπως μας μεταφέρεται, όλο αυτό το διάστημα, στα επανειλημμένα σχετικά αιτήματά τους, που περιέρχονται σε γνώση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λαμβάνουν ελάχιστη ανταπόκριση και υποστήριξη από τις πλευρές που συνέλαβαν και αποτύπωσαν τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν.

Επειδή θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ έμφαση και ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ το σοβαρό αυτό θέμα για την αναπηρική οικογένεια, σε αυτόν τον χρόνο επαναφέρουμε το αίτημά μας για ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ άμεση έκδοση απόφασης που θα παρέχει στους φορείς Σ.Υ.Δ. τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για αναδρομικότητα ισχύος των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί και πέραν της 28ης/02/2022, καθώς και για την άμεση παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των υποβολών δαπανών των φορέων αυτών.   

Υπενθυμίζουμε πως ο θεσμός των Σ.Υ.Δ., ένα από τα ελάχιστα δείγματα της χώρας ως προς τις δεσμευτικές υποχρεώσεις της για την ανάληψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων και πολιτικών για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την αποϊδρυματοποίηση και την αποφυγή εγκλεισμού τους σε ιδρυματικές δομές, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012), αποτελεί κατά βάση ηράκλειο έργο των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, που επωμίστηκαν όλο το βάρος της σύστασης και λειτουργίας των δομών αυτών, απαντώντας στη διαχρονική αδυναμία του ελληνικού κράτους να υποστηρίξει επαρκώς και κατάλληλα την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών τους στην κοινότητα.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε τουλάχιστον ανεπίτρεπτο να μην βρίσκονται στις προτεραιότητες του Οργανισμού τα ζητήματα που αφορούν στην προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ενοίκων με αναπηρία σε Σ.Υ.Δ., με επαρκείς εγγυήσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των Στεγών, πόσω δε μάλλον όταν η ελληνική πολιτεία δεν φαίνεται να βρίσκεται ακόμη σε θέση να υπηρετήσει ικανά την αποστολή αυτή στο πλαίσιο των στρατηγικών της αποϊδρυματοποίησης και της υποστήριξης της διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία.

 

Κυρία Διοικήτρια και Πρόεδρε Δ.Σ.,

Έχουμε ήδη διανύσει πάνω από ένα εξάμηνο με ανεξάντλητους σωρούς προβλημάτων επί της διαδικασίας χρήσης των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις ενοίκους των Σ.Υ.Δ., που αιφνιδίως τέθηκε σε εφαρμογή από τον Οργανισμό, με ανεπαρκείς και διαρκώς μεταβαλλόμενες κατευθύνσεις προς τους εφαρμοστές της ενέργειας, με αναντιστοιχίες προβλέψεων σε σχέση με το πνεύμα που διέπει τον θεσμό των Σ.Υ.Δ. και χωρίς τη διασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής ετοιμότητας των συστημάτων που διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό, ως η ελληνική πολιτεία όφειλε προτού αξιώσει την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης απέναντί της.   

Ως εκ τούτου, αναμένουμε την άμεση θετική σας ανταπόκριση και την άμεση σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για τα πεπραγμένα σας επί του αιτήματός μας.

Είναι προφανές πως σε οποιαδήποτε διαφορετική εξέλιξη, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αναδειχθούν δραματικά αδιέξοδα για τους φορείς λειτουργίας Σ.Υ.Δ., με πρώτα θύματα ασφαλώς τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και, στην εκδοχή αυτή, η στερρά και ομόθυμη αντίδρασή μας θα είναι μόνο δεδομένη.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

   

Πίνακας αποδεκτών:

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, κ.Γ.Αγγούρης

Εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Ι. Λυμβαίος 

ΕΣΑμεΑ

Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset