Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

28 Μαρτίου 2022

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ ΑΘΗΝΑΣ


ΠΡΟΣ:  Περιφερειάρχη Αττικής, κ.Γ.Πατούλη             

Κοιν.:     (σχ.: πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά να δοθεί, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, επαρκής λύση, με σαφή ορίζοντα και αποτέλεσμα στην ατελεύτητη διαδικασία μίσθωσης κατάλληλου κτιρίου για την οριστική στέγαση του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας»  

 

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα ανήλικα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων στην ελληνική επικράτεια, και έχει ως αποστολή της τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Με τις ιδιότητές της αυτές, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ απευθύνει συχνά στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές της ελληνικής πολιτείας σειρά εγγράφων που αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην ουσιαστική υποστήριξη και συμπερίληψη, σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, των μαθητών/τριών με αναπηρία, όπως και στην προστασία των δικαιωμάτων τους και την άρση μορφών διάκρισης εις βάρος τους.

Με τον γνώμονα αυτό και εξαιτίας της αργόσυρτης πορείας που διαγραφόταν στο στεγαστικό ζήτημα του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας, απειλώντας κατ’ επέκταση την εύρυθμη εκπλήρωση του σκοπού του στην «υποστήριξη των μαθητών […] για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου» (άρθρο 11, Ν.4823/2021), ζητήσαμε στο παρελθόν την παρέμβασή σας (υπ’ αριθμ.πρωτ.: 294/04.06.2020 έγγραφό μας, που επισυνάπτεται), για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εν εξελίξει τότε μισθωτικής διαδικασίας για τη στέγαση του προειρημένου Κέντρου.

Μετά λύπης και δυσφορίας επανερχόμαστε σήμερα στο ακανθώδες (;) αυτό ζήτημα, πληροφορούμενοι/ες ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις και τα επανειλημμένα αιτήματα των εργαζόμενων, των οικογενειών μαθητών/τριών με αναπηρία και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων τους στην περιοχή επιρροής του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν έχουν καταλήξει, δύο χρόνια και πλέον (!), σε οριστικές λύσεις για την επαρκή αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος του Κέντρου.

Όπως πολύ πιθανά εικάζετε, είμαστε αναγκασμένοι/ες να διαμαρτυρηθούμε έντονα για την απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση και για την ατελεύτητη ταλαιπωρία και κινδύνους που βιώνουν οι μαθητές/τριες με αναπηρία, αποδέκτες των υπηρεσιών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς και κηδεμόνες τους, το προσωπικό του Κέντρου, από την εξακολούθηση προσφυγής στην «προσωρινή» λύση της αξιοποίησης (3) αιθουσών και υποδομών από το 4ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής για τη στοιχειώδη λειτουργία του. Υποδομές, που υπολείπονται σημαντικά των λειτουργιών που καλείται να επιτελέσει το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του διόλου ευκαταφρόνητου μεγέθους του μαθητικού δυναμικού με αναπηρία που εξυπηρετείται σε αυτό, και που αδυνατούν εν τέλει να εγγυηθούν την απαραίτητη αξιολόγηση και υποστήριξή του σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ιδιωτικότητας[1].

Με τα δεδομένα αυτά, επόμενο είναι τα όποια ‘ψήγματα κανονικότητας’ ως προς την παροχή των υπηρεσιών του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας, να έχουν ως αποκλειστική αφετηρία τον επαγγελματισμό, τις φιλότιμες προσπάθειες και τις, αναμενόμενα μειούμενες υπό τις περιστάσεις, αντοχές του ανθρώπινου δυναμικού του, αναδεικνύοντας μια ακόμη κραυγαλέα περίπτωση απαξίωσης του έργου του και επιβολής υπέρμετρων περιορισμών στην άσκησή του από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας.

Προφανώς, η ατέρμων μετακύλιση του βάρους στους ώμους της πλευράς αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ως αποδεκτή, ούτε ως επαρκής λύση, ούτε, ασφαλώς, ως άλλοθι για να συνεχιστεί η ραστώνη και οι καθυστερήσεις της πολιτείας και των εντεταλμένων προς τούτο οργάνων της για την αποτελεσματική διευθέτηση του ζητήματος.

Όπως κατανοείτε, μπροστά στον μακρύ κατάλογο των προβλημάτων που εξαντλούν χωρίς να εξαντλούνται, ενδεχόμενα υφέρπουσας παθητικής στάσης της περιφερειακής αρχής, ασθενούς βούλησης, κωλυσιεργίας, απραξίας ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα συντελεί στην καθυστέρηση εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα της οριστικής στέγασης του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας, δεν επιτρέπουν άλλο περιθώριο ανοχής σε εμάς, τους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, όπως ισχύει και για την αποδοχή οποιουδήποτε εφησυχασμού σε παραδοσιακά θετικές, αλλά συνήθως χωρίς αντίκρισμα, διαβεβαιώσεις.  

Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένο πως η μόνιμη κτιριακή κάλυψη συνιστά την αυτονόητα αποκλειστική λύση που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε βάθος χρόνου και θα εγγυηθεί, μεταξύ άλλων, τη βέλτιστη προστασία του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ισότιμη, με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό στην περιοχή επιρροής, πρόσβαση στην εκπαίδευση και υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου, επανερχόμαστε στο αίτημά μας για την ολοκλήρωση, ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ, της διαδικασίας μίσθωσης κατάλληλου χώρου στέγασης του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας.

Σε κάθε περίπτωση, επιθυμούμε να πληροφορηθούμε για τον σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα που η Περιφέρεια Αττικής σκοπεί να υλοποιήσει, προκειμένου να καταστεί εφικτή η κατάλληλη κτιριακή κάλυψη για τη στέγαση του συγκεκριμένου Κέντρου και, για τη διεξοδικότερη συζήτηση του θέματος αυτού, ζητάμε τον ορισμό συνάντησης με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας.


Κύριε Περιφερειάρχη,

Διανύουμε ένα και πλέον έτος μετά τη δέσμευση της ελληνικής πολιτείας για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο του οποίου, μεταξύ άλλων, η προβλεπόμενη ενδυνάμωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για τον περιορισμό της σχολικής διαρροής και του αποκλεισμού των μαθητών/τριών με αναπηρία από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Τούτου δοθέντος, θεωρούμε ότι η ελάχιστη περαιτέρω στασιμότητα στο χρονίζον πλέον ζήτημα της εξασφάλισης των απαραίτητων υποδομών και συνθηκών για το φάσμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης του ωφελούμενου μαθητικού πληθυσμού του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας, απέχει παρασάγγας από τις προτεραιότητες της θεσμικής πραγματικότητας, εκτός αν αυτές ατυχώς ερμηνεύονται ως ‘στείρος φορμαλισμός’ από τις πλευρές που καλούνται να υπηρετήσουν την πραγμάτωσή τους.  

Διατηρώντας την πεποίθηση πως για να τύχουν εφαρμογής οι αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης των μαθητών/τριών με αναπηρία στην πράξη, ο οποιοσδήποτε σχετικός σχεδιασμός και προγραμματισμός οφείλει να συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες τους ως βασική προτεραιότητα, προσβλέπουμε στην ταχεία ανταπόκρισή σας στο ζήτημα που τέθηκε στην προσοχή σας με το παρόν.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Συνημμένο:

Η σχετ. υπ’ αριθμ.πρωτ.: 294/04.06.2020 επιστολή της Ομοσπονδίας

 

Πίνακας αποδεκτών:

- Υπουργός Επικρατείας, κ.Γ.Γεραπετρίτης

- Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως

- Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ.Ζ.Μακρή

- Γεν. Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής, κ.Α.Κόπτσης

- Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

- Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης, 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

- Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας

- Φορείς – μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


[1] Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στη διάθεση της Ομοσπονδίας από έγγραφο του προσωπικού του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας, την τρέχουσα σχολική χρονιά, διενεργούνται τουλάχιστον 210 αξιολογήσεις μαθητών/τριών εβδομαδιαίως, πλέον λοιπές συναντήσεις που, αδυνατώντας προφανώς να εξυπηρετηθούν από τις παρεχόμενες αίθουσες, επιβάλλουν εσχάτως εναλλακτικές λύσεις αξιοποίησης διάφορων «χώρων φιλοξενίας» σε σχολεία, αίθουσες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και όμορων δήμων, οι οποίοι λογίζονται ως ακατάλληλοι για τη διενέργεια ατομικών, ιδιαιτέρως ευαίσθητων και σύνθετων αξιολογικών διαδικασιών, διερεύνησης των ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών και της συμβουλευτικής υποστήριξης των ίδιων και των γονέων τους. 

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset