Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

10 Μαΐου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΟΣΗΛΙΩΝ - ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΔ ΠΟΥ ΣΥΜΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022


ΠΡΟΣ:    Διοικήτρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη

Κοιν.:       (σχ.: πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διασφάλιση της απόδοσης των νοσηλίων – τροφείων, μέσω ατομικών αιτημάτων ή με άλλο τρόπο, για την κάλυψη του προκύπτοντος χρονικού κενού, για τους/τις ασφαλισμένους/ες δικαιούχους που διαμένουν σε Σ.Υ.Δ., οι οποίες συμβλήθηκαν για πρώτη φορά με τον Οργανισμό εντός του 2022»

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

Αναφορικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες και τα συνακόλουθα ευκταία και επαρκή αποτελέσματα που τους τελευταίους μήνες έλαβαν χώρα στο πεδίο της νέας συμβασιοποίησης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., η Ομοσπονδία μας, όπως γνωρίζετε, έχει πολλάκις μεταφέρει την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες της προς όλες τις πλευρές που συνέδραμαν σε αυτή την εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό και τις Υπηρεσίες του, σε αυτές, ανεξαιρέτως, περιλήφθηκε τόσο το στάδιο της προσυμβατικής διαδικασίας διαλόγου για το περιεχόμενο της νέας σύμβασης, που ολοκληρώθηκε με την καλύτερη δυνατή και την ταχύτερη εξέλιξη, όσο και το εξίσου ουσιώδες μετέπειτα εγχείρημα της σύναψης συμβάσεων που επιτεύχθηκε, σε εξαιρετικά πιεστικούς χρόνους και για πληθώρα αιτήσεων, χωρίς την παρεμβολή καθυστερήσεων και αξιοσημείωτων προβλημάτων, αποτέλεσμα στο οποίο αδιαμφισβήτητα αναγνωρίζεται η ουσιαστική συμβολή της Διεύθυνσης Συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Όπως επίσης γνωρίζετε, σε όλο το προηγούμενο διάστημα, αναπόφευκτα απαιτήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις αλλεπάλληλων παρατάσεων της διάρκειας ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους φορείς που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., είτε κατόπιν σχετικών αιτημάτων της Ομοσπονδίας, είτε αυτοδίκαια, με την παρέλευσή τους, στο πλαίσιο ρυθμίσεων που αφορούσαν συμβάσεις παρόχων συγκεκριμένων κατηγοριών και υπαγορεύθηκαν από τις έκτακτες και εξαιρετικές περιστάσεις της πανδημίας.

Δεδομένου δε πως αρχής γενομένης από 15/12/2021 και εντός 30 ημερών, οι φορείς Σ.Υ.Δ. που επιθυμούσαν να συμβληθούν με τον Οργανισμό κλήθηκαν να υποβάλλουν αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων προς τούτο, ο ορίζοντας των παρατάσεων αυτών εύλογα επεκτάθηκε και στους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

Πέραν τούτων, δεν θα μπορούσαμε παρά να αναγνωρίσουμε πως εξίσου ουσιαστική βούληση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστώθηκε και στο επίπεδο της διασφάλισης του αναγκαίου επιπέδου κοινωνικής προστασίας των διαμενόντων/ουσών σε Σ.Υ.Δ, οι οποίες δεν είχαν προγενέστερα συμβληθεί με τον Οργανισμό, όπως ετούτη μεταφράστηκε με την επαρκή μέριμνα για την απόδοση δαπανών που αφορούν σε νοσήλια – τροφεία με ατομικά αιτήματα σε ασφαλισμένους/ες – δικαιούχους, βάσει σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Από τη στιγμή, εντούτοις, που η τελευταία γνωστοποιημένη σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. 731 της από 790/02.09.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.) καταλαμβάνει το διάστημα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2021, και από τη στιγμή που, με βάση τις ανωτέρω προθεσμίες και διαδικασίες, οι νέες συμβάσεις δεν θα μπορούσαν, στο σύνολό τους, να έχουν υπογραφεί και να βρίσκονται σε ισχύ από 01/01/2022, θεωρούμε απόλυτα δικαιολογημένη την ανησυχία που στο παρόν μεταφέρεται στην Ομοσπονδία μας από φορείς – μέλη της, οι οποίοι συμβλήθηκαν για πρώτη φορά με τον Οργανισμό εντός του έτους.

Οι φορείς αυτοί διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ουδεμία κατεύθυνση, μέριμνα ή πρόθεση έχει γίνει γνωστή  από την πλευρά του Οργανισμού αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποζημιώσεών τους (μέσω ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων ή άλλη πρόβλεψη) για το διάστημα που μεσολάβησε από τις αρχές του έτους και μέχρι την ολοκλήρωση της σύναψης της συμβατικής τους σχέσης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εξυπακούεται ως συνέπεια της κατάστασης αυτής (που προφανώς συνεπάγεται τη συλλήβδην αδυναμία εξέτασης ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων από τα διοικητικά κλιμάκια του Οργανισμού, απουσία σχετικών οδηγιών και κατευθύνσεων, οι οποίες ευλόγως και ορθώς εκλαμβάνονται ως απολύτως δεσμευτικές για τις ενέργειές τους), η επισφάλεια αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των δομών αυτών που επανέρχεται στο προσκήνιο, λαμβάνοντας και πάλι ανησυχητικές διαστάσεις.

Υπενθυμίζουμε πως και οι συγκεκριμένοι φορείς Σ.Υ.Δ., ως ίσχυσε και για τους συμβασιοποιημένους, εξακολούθησαν όλο αυτό το διάστημα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αδιαλείπτως στους/στις ασφαλισμένους/ες δικαιούχους, επωμιζόμενοι τα διόλου ευκαταφρόνητα και ανελαστικά κόστη που προβλέπονται για τις υπηρεσίες αυτές, λόγω της φύσης τους, του ‘εντάσεως εργασίας’ χαρακτήρα τους και της μη κερδοσκοπικής υπόστασης των δομών που τις προσφέρουν. Συνεπώς, θεωρούμε ευχερώς αντιληπτό ότι ενδεχόμενη ασυνέχεια της πρόσβασης στην αποζημίωσή τους μέσω του δικαιούμενου νοσηλίου – τροφείου των ασφαλισμένων που διαμένουν στις Στέγες, για το προαναφερθέν διάστημα, θα πλήξει αναπόδραστα τη λειτουργία τους, με τη συσσώρευση υποχρεώσεων (προς εργαζόμενους/ες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, φορολογική αρχή κ.α.) να οδηγεί τις ίδιες σύντομα σε οικονομική ασφυξία και, ακόμα περισσότερο, τους/τις ενοίκους τους, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους σε ένα νέο αδιέξοδο.

Περαιτέρω, εκτιμούμε ότι η κάλυψη της δαπάνης για τις υπηρεσίες αυτές εμπίπτει ευλόγως στις υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς αντιστοιχεί σε αληθώς παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τους/τις δικαιούχους ασφαλισμένους/ες των Σ.Υ.Δ., ενώ, με βάση το ιστορικό του τελευταίου οκταμήνου, η όποια, έστω ελάχιστη, απόκλιση από τον αρχικό προγραμματισμό σημειώθηκε αναφορικά με την πορεία υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναχθεί σε ευθύνη των φορέων αυτών. Τούτων δοθέντων, με το παρόν έγγραφο, ζητάμε:

- την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για την επίλυση του ζητήματος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη δυνατότητα κάλυψης των δαπανών για τους/τις δικαιούχους ενοίκους των Σ.Υ.Δ., που συμβλήθηκαν για πρώτη φορά με τον Οργανισμό εντός του 2022, μέσω ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων ή με άλλο τρόπο, και για όσο διάστημα παρείσφρησε μέχρι την έναρξη ισχύος της συμβατικής τους σχέσης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή/και

την άμεση παροχή διευκρινίσεων για τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός σκοπεί να προβεί στην κάλυψη των δαπανών που αφορούν νοσήλια – τροφεία για το 2022 για τους/τις δικαιούχους ενοίκους των συγκεκριμένων περιπτώσεων Σ.Υ.Δ. με τις οποίες δεν είχε περατωθεί η συμβατική διαδικασία, την 1η/01/2022, καθώς και

την άμεση παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τις υπηρεσίες και τα διοικητικά κλιμάκια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή/και τους/τις δικαιούχους ασφαλισμένους/ες σε Σ.Υ.Δ. ή/και τους φορείς λειτουργίας Σ.Υ.Δ., της συγκεκριμένης περίπτωσης, για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν αναφορικά με την απόδοση των δικαιούμενων νοσηλίων - τροφείων.

Φρονούμε ότι η εκ μέρους σας παρέμβαση στο ζήτημα που σας θέσαμε, βρίσκεται σε σύμπλευση τόσο με τις διακηρυγμένες προθέσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας των διαμενόντων/ουσών με αναπηρία στις Σ.Υ.Δ, όσο και με τις εγγυήσεις που για τον σκοπό αυτό παρασχέθηκαν για τους/τις δικαιούχους με αναπηρία των Σ.Υ.Δ. που είχαν στο παρελθόν συμβληθεί με τον Οργανισμό.  


Κυρία Διοικήτρια,

Η ταχεία διευθέτηση του φλέγοντος για την ελληνική αναπηρική οικογένεια ζητήματος της νέας συμβασιοποίησης του Οργανισμού με τους φορείς λειτουργίας Σ.Υ.Δ., σε συνδυασμό με τη θεσμική προτεραιότητα της σταδιακής αποϊδρυματοποίησης στη χώρα, στην οποία οι Στέγες καλούνται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο, εύλογα δημιούργησε προσδοκίες και ενέπνευσε εμπιστοσύνη περί υπαρκτής βούλησης από την πλευρά του Οργανισμού να θωρακιστεί ο θεσμός των Σ.Υ.Δ. και να διασφαλιστεί η πορεία τους στο μέλλον, σε συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας.

Διατηρούμε την πεποίθηση πως με την επίδειξη παρόμοιας βούλησης και χωρίς χρονοτριβή θα αντιμετωπιστεί και το ζήτημα που σας θέσαμε με το παρόν.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ’ αυτών.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

 

Πίνακας αποδεκτών:

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλος

Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, κ.Γ.Αγγούρης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς

Προϊστάμενος Τμήματος Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Υποεπιτροπής Λοιπών Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατρ/κών Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ.Ν.Κικίλιας

Εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ.Ι.Λυμβαίος  

ΕΣΑμεΑ

Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset