Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

13 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ’ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΩΡΑΣ (COUNTRY REPORT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ’ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

«Πρόσκληση για τη συμμετοχή σε έρευνα στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ‘Έκθεσης Χώρας (Country Report) για την Πρώιμη Παρέμβαση’ στην Ελλάδα»

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Με το παρόν σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε έρευνα που διενεργείται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ‘Έκθεσης Χώρας (Country Report) για την Πρώιμη Παρέμβαση (ΠΠ)’ στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα σε γονείς, τα παιδιά των οποίων λαμβάνουν / έχουν λάβει υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης.

Η έκθεση, που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη μιας μεταρρύθμισης για ένα ποιοτικό και οικογενειοκεντρικό σύστημα υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους, αποτελεί παραδοτέο του έργου "Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη υπηρεσιών παρέμβασης στην πρώιμη παιδική ηλικία με επίκεντρο την οικογένεια στην Ελλάδα - ECI Greece", που έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities), και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform).

Η ‘Έκθεση Χώρας  για την Πρώιμη Παρέμβαση’ στην Ελλάδα έχει ως στόχο να δώσει μια σαφή εικόνα της κατάστασης των υφιστάμενων υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης όσον αφορά τη νομοθεσία, τη διαθεσιμότητα, τα χαρακτηριστικά, τη χρηματοδότηση και τις τρέχουσες ανάγκες.

Για τον σκοπό αυτό, η συνεισφορά και η εμπλοκή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί ουσιώδες συστατικό για την ρεαλιστική προσέγγιση του περιεχομένου της, ως εκ τούτου είναι αδιαμφισβήτητα θεμελιώδους και καθοριστικής σημασίας ζητούμενο η συμβολή των οικογενειών προς αυτή την κατεύθυνση.

Η έρευνα πραγματοποιείται με τη μορφή online ερωτηματολογίου και η συμπλήρωσή του γίνεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://forms.gle/6iYZx56zUDuw4YT88 με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης την 31η/05/2022.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν υπερβαίνει τα 5 – 10 λεπτά και μπορεί να συμπληρωθεί τόσο σε Η/Υ, όσο και σε κινητές συσκευές (tablet, smartphones).

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από γονείς τα παιδιά των οποίων λαμβάνουν υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης, αναμένεται να συμβάλλει στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το πώς λειτουργεί το υφιστάμενο σύστημα υποστήριξης, όσον αφορά τον εντοπισμό και την επιλογή των ωφελούμενων, την ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων υποστήριξης/παρέμβασης, την εφαρμογή και παρακολούθηση των παρεμβάσεων και την εμπλοκή των οικογενειών. 

 

Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζοντας πως η πρώιμη παρέμβαση, ως βασικός πυλώνας για την εξέλιξη των παιδιών με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση και άλλες βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, εντάσσεται σταθερά και διαχρονικά στο πεδίο του ενδιαφέροντος και των διεκδικήσεών μας, παρακαλούμε θερμά να διευκολύνετε την ενέργεια αυτή, με το να συμμετάσχετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ή/και να προωθήσετε τον σύνδεσμό του σε γονείς, τα παιδιά των οποίων λαμβάνουν / έχουν λάβει υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή υποστήριξη χρειαστείτε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ. Βασίλη Καλοπίση, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vasilis.kalopisis@easpd.eu.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη, απαραίτητη και ουσιώδης και υπό το πρίσμα αυτό σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την ανταπόκριση, τον χρόνο και τη συνεργασία σας.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset