Menu

Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

30 Ιανουαρίου 2020

ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ Η ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ’ ΕΠΑΡΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ Η ‘ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ’ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ευπρόσδεκτη η ‘παραγωγή’ επαρκών μεταρρυθμίσεων στα συστήματα προστασίας των παιδιών – επισφαλής η ‘αναπαραγωγή’ ιδρυματικών πρακτικών στους κόλπους των τοπικών κοινοτήτων»

 

Με αφορμή την ανακοίνωση μιας ακόμη ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την προώθηση της ‘ευημερίας’ των παιδιών, με και χωρίς αναπηρία, και διεξαγωγής τηλεμαραθωνίου από το κανάλι της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης (!), εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες εκφράζουμε τη δυσφορία και την αντίθεσή μας στις ‘λογικές’ που οδηγούν για πολλοστή φορά με ‘προσχηματικό τρόπο’ σε παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών μας.

Καταδικάζουμε κάθε αποσπασματικής μορφής εγχείρημα που, στο όνομα των ‘καλών προθέσεων’ για την προστασία των βρεφών, νηπίων και παιδιών, προωθεί για μια ακόμη φορά τον ‘διαχωρισμό’ τους σε στεγαστικές δομές αντί της θέσπισης επαρκών υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, αδυνατώντας ταυτόχρονα να πείσει ή να εγγυηθεί ότι οι ιδρυματικές πρακτικές δεν θα αναπαραχθούν στους κόλπους της.

Προβληματιζόμαστε για το γεγονός πως η διασφάλιση του δικαιώματος της αξιοπρεπούς διαβίωσης των μικρών παιδιών στην κοινότητα καλείται να στηριχθεί στη διεξαγωγή τηλεμαραθωνίων που ‘μετρούν’ την επιτυχία τους, στοχεύοντας στα περιορισμένα αποτελέσματα της φιλανθρωπίας και στα, δυστυχώς παρόντα, πλείστα περιθώρια υποκατάστασης της κρατικής πρόνοιας. Η παιδική προστασία δεν είναι θεμιτό να βασίζεται ευκαιριακά στον οίκτο, στη συμπάθεια και στην ευαισθησία των συμπολιτών μας, ενισχύοντας τον κρατικό εφησυχασμό και προσπερνώντας αδιάφορα τους κινδύνους υποβάθμισης και αποδυνάμωσης των απαραίτητων κρατικών υπηρεσιών και την ανάγκη χάραξης μακροπρόθεσμης στρατηγικής και εφαρμογής επαρκών μεταρρυθμίσεων στα συστήματα της παιδικής φροντίδας.   

Η παιδική προστασία προβλέπει τη μέριμνα του κράτους για την ανάπτυξη ενός φάσματος προσεγγίσεων και υπηρεσιών στους κόλπους της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, προκειμένου να εξαλειφθεί η ανάγκη ιδρυματικής φροντίδας. Προσεγγίσεις και υπηρεσίες που διέπονται από τα δικαιώματα των παιδιών – όπως κατοχυρώνονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις τόσο για τα Δικαιώματα του Παιδιού όσο και των Ατόμων με Αναπηρία, περιλαμβάνοντας τον παιδικό πληθυσμό με τη μεγαλύτερη ίσως ευαλωτότητα - και προσανατολίζονται στην απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην προάσπιση, ως πρωταρχικής σημασίας, των συμφερόντων των παιδιών. 

Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω συνιστά αναμφίβολα παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως και κάθε εφαρμογή που αποκλίνει από την επιστημονική και εμπειρική τεκμηρίωση - τα συμπεράσματα των οποίων συντείνουν στη θέση πως, στα πρώτα χρόνια της ζωής, η ιδρυματική φροντίδα είναι επιζήμια για τους τομείς της παιδικής ανάπτυξης - δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ότι προδιαθέτει ακατάλληλα (διανοητικά, συμπεριφορικά, κοινωνικά) τα παιδιά για τη μετέπειτα πορεία τους.

Σήμερα που όλες οι πλευρές προσανατολίζονται στην επιτακτική, αν όχι επιβεβλημένη, απαλλαγή των μικρότερων παιδιών από τα αρνητικά και συχνά μη αναστρέψιμα επακόλουθα της ιδρυματοποίησης, η επεξεργασία μιας αντίστοιχης προσέγγισης που υποστηρίζει την οικογενειακή ζωή και προλαμβάνει την τοποθέτησή τους σε περιβάλλοντα εναλλακτικής φροντίδας, συνιστά υπόθεση εθνικής στρατηγικής και δεν μπορεί να επαφίεται στην εφήμερη ιδιωτική πρωτοβουλία. Μας βρίσκει σύμφωνους/ες το γεγονός πως ο σχεδιασμός είναι απαιτητικός και η εφαρμογή της θα συναντήσει δυσχέρειες. Δεν μπορούμε ωστόσο να παραμένουμε θεατές μιας υποβάθμισης - με ή χωρίς την ανοχή της πολιτείας - της όποιας προόδου συντελείται, δίνοντας ώθηση σε πρωτοβουλίες που δείχνουν να αγνοούν τη σημασία της πρόληψης του φυσικού χωρισμού των παιδιών από τις τοπικές κοινότητες και τη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας.    

Ο Ν.4538/2018, που υπηρετεί την απαίτηση να τεθούν ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες και πολιτικές στον τομέα των υιοθεσιών και των αναδοχών, έχοντας ως γνώμονα τα δικαιώματα, το συμφέρον και την υποστήριξη της ομαλής εξέλιξης της προσωπικότητας των ανηλίκων υπό αναδοχή, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Η επιτάχυνση των προβλέψεών του συνιστά ασφαλέστερη οδό στην πορεία μετάβασης των παιδιών αυτών στις υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και αποτροπής ενδεχόμενης αναπαραγωγής ιδρυματικών πρακτικών που βασίζονται σε λογικές σωματικής μετακίνησης των παιδιών από τις κρατικές μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης σε νέες ιδρυματικού τύπου δομές.

Εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε καθημερινά για ένα αξιόπιστο, ενεργό και δυναμικό κράτος πρόνοιας που θα εγγυάται βελτιώσεις και θα εξασφαλίζει ότι το μέλλον δεν θα επιτείνει τα υφιστάμενα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού για τα παιδιά μας και δεν θα καταργεί στην πράξη εκείνο που δικαιωματικά ανήκει στον παιδικό πληθυσμό, μέρος του οποίου αποτελούν τα παιδιά μας.

Οι απαιτούμενες δυνάμεις – σε επίπεδο σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης - για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να εξασφαλιστεί η ευημερία των μικρών παιδιών που στερούνται της φυσικής τους οικογένειας, εκτιμούμε πως υπερβαίνουν τις πεπερασμένες δυνατότητες της φιλανθρωπίας, που στην κάθε περίπτωση δεν επιθυμούμε να στερήσουμε από άλλες κατευθύνσεις των οποίων τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μπορεί να ικανοποιήσει.

…………………………………………………………………………..

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος εκπροσώπησης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και συμμετέχει μέσω εκπροσώπου της στο Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής – Υιοθεσίας (Ε.Σ.Αν.Υ.), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν.4538/2018 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/16.05.2018).


 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο, κ. Ι. Μοσχολιό στο 6979-446443 και με την Γ. Γραμματέα κα Φ. Ζαφειροπούλου στο 6936-061392.

 

Print

Κατηγορίες

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset