Menu

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

12 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠ ΑμεΑ 2021 ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19


ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο/η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα (Κ.Π.) για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 2021 και Εμβολιασμός:
Η ευθύνη, ατομική και συλλογική, παραμένει θεμελιώδες συστατικό και υποχρέωση όλων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή του Προγράμματος και αυτή τη χρονιά»

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Αγαπητοί/ες γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί/ες ενδιαφερόμενοι/ες και συνεργάτες για το ΚΠ ΑμεΑ,

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η προσεχής θερινή περίοδος υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για τα Άτομα με Αναπηρία (ΚΠ ΑμεΑ) μας βρίσκει αντιμέτωπους/ες με τη συνδρομή επιτακτικών λόγων για την προφύλαξη και προστασία από τις επιπτώσεις της λοίμωξης Covid-19, με τον ιό που ευθύνεται για αυτή, όχι μόνο να παραμένει στις ζωές μας, αλλά και να δείχνει νέα απειλητικά του πρόσωπα τους τελευταίους μήνες.

Η θετική έκβαση του ΚΠ ΑμεΑ του περασμένου έτους, ομολογουμένως υπήρξε αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας που καταβλήθηκε, με υπερένταση δυνάμεων, στενή συνεργασία, ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς επιφυλακής και υπευθυνότητα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, υπηρεσίες και πρόσωπα στην οργάνωση, την προετοιμασία και την υλοποίηση του Προγράμματος και της απαρέγκλιτης τήρησης των μέτρων προστασίας των συμμετεχόντων/ουσών (κατασκηνωτών/τριών, συνοδών, σταθερού προσωπικού κ.α.) από τον ιό SARS-CoV-2 στους κατασκηνωτικούς χώρους.

Στόχος μας, και για αυτή τη χρονιά, παραμένει το να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πρόληψη ενδεχομένων εμφάνισης της νόσου, να προστατεύσουμε απόλυτα τα παιδιά μας, άτομα με αναπηρία, και τις οικογένειές μας, να διαχειριστούμε με τον ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο τα ζητήματα που θα διασφαλίσουν την ασφαλή, ποιοτική και αξιοπρεπή φιλοξενία των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία και των συνοδών τους στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος. Σε αυτόν τον στόχο έχουμε καθήκον και υποχρέωση να συνεισφέρουμε όλοι/ες, στο μέτρο και στον βαθμό της εμπλοκής του/της καθενός/μιας στο Πρόγραμμα.

Φέτος, πέραν των μέτρων προστασίας των φιλοξενούμενων, τα οποία θα εφαρμοστούν στους κατασκηνωτικούς χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες που αναμένεται να γνωστοποιηθούν το επόμενο διάστημα από τις αρμόδιες αρχές, έχουμε στη διάθεσή μας ένα επιπλέον ανάχωμα στη διασπορά του ιού: τη δυνατότητα εμβολιασμού έναντι του ιού SARS-CoV-2 για την ενίσχυση του επιπέδου προστασίας του ωφελούμενου και εργαζόμενου πληθυσμού του Προγράμματος.

Η εξελικτική πορεία του εθνικού εμβολιαστικού προγράμματος, με τη διεύρυνση, σε αξιοσημείωτο βαθμό, των πληθυσμιακών ομάδων που προτεραιοποιούνται στην ενέργεια, επιτρέπει την εκτίμηση πως, στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι περιπτώσεις των δυνητικά συμμετεχόντων/ουσών κατασκηνωτών/τριών, συνοδών, προσωπικού στο Πρόγραμμα, περικλείονται εφεξής στις ομάδες που μπορούν να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό. Όπως γνωρίζετε, από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί στις ομάδες προτεραιοποίησης για τον εμβολιασμό έναντι της νόσου τα ενήλικα άτομα με αναπηρία στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ηλικιακές κατηγορίες των 30 ετών και άνω, ενώ, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώνονται αρμοδίως για τον τρέχοντα προγραμματισμό, από τις αρχές Ιουνίου, η δυνατότητα εμβολιασμού αναμένεται να παρασχεθεί και στην ομάδα 20-29 ετών.

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο εκτίμησης του επιδημιολογικού κινδύνου για τη λειτουργία των φετινών κατασκηνώσεων από την Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, η οποία θα κατευθύνει με τη σειρά της τη διαμόρφωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα ισχύσουν αυτή τη χρονιά, καθώς και σε αναμονή της επεξεργασίας και υπογραφής της απόφασης ανάθεσης και υλοποίησης του ΚΠ ΑμεΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - το οποίο, κατόπιν διαβεβαιώσεων, θα ανατεθεί και φέτος στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ – το διάστημα του διανύουμε είναι αφενός καθοριστικό για τη ‘φυσιογνωμία’ του φετινού Προγράμματος, αφετέρου αξιοποιήσιμο για την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, με γνώμονα τη θωράκιση της υγείας και της ασφάλειας των φιλοξενούμενων στις κατασκηνώσεις.   

Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία προτρέπει και απευθύνει ισχυρή σύσταση σε φορείς, γονείς και κηδεμόνες κατασκηνωτών/τριών και φυσικά πρόσωπα που θα εκδηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στο ΚΠ ΑμεΑ 2021, με οποιαδήποτε ιδιότητα (ωφελούμενου/ης, συνοδού, προσωπικού), να μεριμνήσουν εγκαίρως για τη συμμετοχή στη διαδικασία του εμβολιασμού, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα ανοσοποίησης στην Covid-19 πριν από την έναρξη των κατασκηνωτικών περιόδων.

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στον εμβολιασμό διατηρεί τον προαιρετικό της χαρακτήρα, ενώ οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια προτεραιοποίησης της ένταξης των ωφελούμενων και εργαζόμενων στο Πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Και για τη φετινή κατασκηνωτική χρονιά, είναι συνειδητό πως η ευθύνη – ατομική και συλλογική – συνιστά υποχρέωση όλων, θεμέλιο εμπιστοσύνης και πυρήνα της ομαλής έκβασης του Προγράμματος στη συγκυρία της πανδημίας.

Θεωρώντας δεδομένη την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπεύθυνη στάση και τις ενέργειές σας.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προετοιμασία, οργάνωση και λειτουργία του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρία για το τρέχον έτος, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα σας κρατά ενήμερους/ες, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Συστήνεται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες να ανατρέχουν συχνά στον διαδικτυακό τόπο της Ομοσπονδίας www.posgamea.gr (Ενότητα: Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ) προκειμένου να λαμβάνουν έγκαιρη πληροφόρηση για το Πρόγραμμα.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Κοινοποίηση:

- Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

- Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτης

- Γενική Δ/ντρια Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Α. Διακουμάκου

-Δ/ντρια Πολιτικών ΑμεΑ, κα Π. Μάνου

- ΕΣΑμεΑ


Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset