Menu

Νέα

Νέα

1 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΔΑΠ ΑμεΑ & ΚΔΗΦ


ΠΡΟΣ:    Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δρ. Δ.-Μ. Μιχαηλίδου

ΚΟΙΝ:     (σχετ.: πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά την επανεξέταση της προσφορότητας του μέτρου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ υπό το πρίσμα του σύγχρονου επιδημιολογικού κινδύνου και των κοινωνικών δεδομένων για την αναπηρία»    

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Όπως πολύ πιθανά αναμένετε, στο κατώφλι της έναρξης των προγραμμάτων της συντριπτικής πλειοψηφίας των δομών που  παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (Κ.Δ.-Η.Φ., ΚΔΑΠ ΑμεΑ), οι άγνωστες προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τον χρόνο διατήρησης του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εξυπηρετούμενων στα Κέντρα αυτά (κατ’ άρθρο 206 του ν.4820/2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), έχουν ως αποτέλεσμα η Ομοσπονδία μας να γίνεται καθημερινά αποδέκτης ανησυχίας, προβληματισμών και ερωτημάτων από μερίδα γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, των οποίων το εμβολιαστικό σχήμα δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί, όσο και από φορείς - μέλη της, Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ. και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ύστερα και από τις ήδη γνωστές σε εσάς δυσμενείς επιπτώσεις από την εφαρμογή του μέτρου στην εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία τους.

Οι προβληματισμοί που μας μεταφέρονται σε αυτό το στάδιο εκκινούν από ζητήματα εξασθένησης της προσφορότητας του μέτρου υπό το πρίσμα των εξελισσόμενων δεδομένων για την πανδημία - που τροφοδοτούν συνακόλουθα λ.χ. ασθενείς προθέσεις για τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων μετά το πέρας του προβλεπόμενου διαστήματος για να λογιστεί ένας ενήλικας ως πλήρως εμβολιασμένος,  για εμβολιασμό ανηλίκων που παρακολουθούν ταυτόχρονα προγράμματα σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ και σε σχολικές δομές (όπου ισχύουν ελαστικότερα μέτρα προφύλαξης από τον επιδημιολογικό κίνδυνο) - ενώ εκτείνονται μέχρι το ισχυρό των ήδη εγκεκριμένων απαλλαγών από τον εμβολιασμό περιπτώσεων φυσικών προσώπων από τις κατά τόπους αρμόδιες ΥΠΕ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, στην τρέχουσα προσπάθεια ανάσχεσης των επιπτώσεων της πανδημίας και λίγο πριν την επανέναρξη των προγραμμάτων των Κ.Δ.-Η.Φ., ΚΔΑΠ ΑμεΑ, είναι απολύτως απαραίτητο να επανέλθει η έμφαση στο σοβαρό αυτό ζήτημα, προκειμένου να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος προβλημάτων που θα μεταβάλλει το εύλογο του ορίου της αντοχής των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών τους και των φορέων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού, σε μια ακόμη θυσία από την πλευρά τους.

Κυρία Υφυπουργέ,   

Επειδή τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας λαμβάνονται ευθέως εξαρτώμενα από την εκτίμηση του επιδημιολογικού κινδύνου και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, τις προτεραιότητες για ειδική στήριξη πληθυσμών, περιοχών ή/και τομέων κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά και την ανάγκη διαρκούς επανεξέτασης της προσφορότητάς τους υπό το πρίσμα των εξελισσόμενων δεδομένων,   

Επειδή η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στις κρίσιμες δομές υγείας και κοινωνικής μέριμνας, παρότι κατανοητή για την προ έτους ‘φυσιογνωμία’ της πανδημίας, είχε αναπόφευκτες επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική υγεία και στις κοινωνικές δεξιότητες, μερίδας έστω, ωφελούμενων των δομών ανοικτής φροντίδας, ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, εξαιτίας της αιφνίδιας, και για διόλου ευκαταφρόνητο διάστημα, αποκοπής της πρόσβασης σε ζωτικής σημασίας για εκείνους/ες υπηρεσίες, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που απορρέουν από την αναπηρία τους και ανεξάρτητα από την ηλικία τους,

Επειδή οι αντοχές των γονέων και κηδεμόνων των συγκεκριμένων περιπτώσεων ατόμων, που σήκωσαν το βαρύτερο φορτίο της διαχείρισης των προβλημάτων και διακινδυνεύσεων από τον αποκλεισμό των ανάπηρων τέκνων τους από την ‘κανονικότητά’ τους[1], δραματικά θα εξαντληθούν στην περίπτωση που κληθούν να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες για περαιτέρω χρονικό διάστημα,

Επειδή η διατήρηση ισχύος του επίμαχου μέτρου, με την επανέναρξη λειτουργίας των δομών μη τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, ευλόγως συνεπάγεται φραγμούς και αποκλεισμούς, ωθώντας την κατηγορία εκείνων δεν έχουν συμμετάσχει ή ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα προς την περιθωριοποίηση, με δραματικές συνέπειες στο επίπεδο αγωγής, εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης, ένταξης και αξιοπρεπούς διαβίωσής τους στην κοινότητα,  

Επειδή, σε μια περίοδο σταδιακής και οριζόντιας αποκλιμάκωσης και ελάφρυνσης των μέτρων που λαμβάνονται έναντι της διασποράς της λοίμωξης Covid-19, η διατήρηση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τον συγκεκριμένο πληθυσμό μάλλον αποδυναμώνει περισσότερο τον στόχο της συμβολής της πολιτείας στη λήψη μεριμνών για τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ατόμων με αναπηρία, παρά αντιμετωπίζει ουσιώδη ζητήματα για την ανάσχεση της πανδημίας στους κόλπους λειτουργίας των εν λόγω Κέντρων,

Επειδή η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις ανωτέρω δομές ανοικτής φροντίδας συνιστά ένα από τα ελάχιστα δυνατά στηρίγματα για τη αποφόρτιση της ελληνικής αναπηρικής οικογένειας,

Επειδή, όπως ισχύει και για τον ευρύτερο πληθυσμό, η επίμαχη ρύθμιση καλείται να εφαρμοστεί για μικρή μόνο μερίδα εξυπηρετούμενων με αναπηρία στα Κέντρα, όχι για την πλειονότητά τους,    

η Ομοσπονδία μας, με την παρούσα επιστολή, αποτείνεται για μια ακόμη φορά σε εσάς,

ζητώντας την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για την επανεξέταση της προσφορότητας του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των ατόμων με αναπηρία που παρακολουθούν προγράμματα σε Κ.Δ.-Η.Φ. και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, με την παράλληλη επεξεργασία ενός επικαιροποιημένου, επαρκούς και ταυτόχρονα σαφούς πλαισίου εφαρμογής μέτρων προφύλαξης έναντι της πανδημίας στους κόλπους λειτουργίας των Κέντρων αυτών, συνεκτιμώντας τόσο τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα όσο και τα κοινωνικά δεδομένα για την αναπηρία.

 

Κυρία Υφυπουργέ,

Υπενθυμίζουμε πως σε όλα τα στάδια αναμέτρησης της ελληνικής κοινωνίας με την πανδημία, αποτελεί πάγια θέση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ότι ο στόχος της ανακοπής των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και της προάσπισης της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέριμνες, ώστε η προστασία των ατόμων με αναπηρία να μην αποτελεί αφετηρία νέων αποκλεισμών και απειλών στην πρόσβασή τους στις ευκαιρίες εκπαίδευσης, φροντίδας και συμμετοχής στην κοινωνία.

Επαναδιατυπώνοντας σήμερα αυτή την ανησυχία, ευελπιστούμε στην κατανόηση του αιτήματός μας και αναμένουμε την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για την ικανοποίησή του, ώστε κανένα άτομο με αναπηρία, να μην βρεθεί, και αυτή τη χρονιά, εκτός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ και των πολύτιμων υπηρεσιών τους.

 Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Πίνακας αποδεκτών:

-     Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Κ.Χατζηδάκης

-      Υπουργός Υγείας, κ.Αθ.Πλεύρης

-     Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτης

-     Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ.Μ.Θεμιστοκλέους

-     Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, κ.Μ.Θεοδωρίδου

-     ΕΣΑμεΑ

-     Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

[1] λ.χ. νέες πηγές άγχους και αναστάτωσης, συναισθήματα αποκλεισμού και ανασφάλειας, ανεπιθύμητες αντιδράσεις κ.α.

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset