Menu

Νέα

Νέα

15 Σεπτεμβρίου 2022

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη Αττικής, κο Γ.Πατούλη

ΚΟΙΝ:   (σχετ.: πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Ζητείται η επίσπευση κάθε δυνατής πρωτοβουλίας για την ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ του ζητήματος της μετακίνησης των μαθητών/τριών με αναπηρία του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Κορωπίου, που παρεμποδίζει το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, έναντι του λοιπού μαθητικού πληθυσμού»

 

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τα ανήλικα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων στην ελληνική επικράτεια, και έχει ως αποστολή της τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Με το παρόν έγγραφο και με αφορμή σχετικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της Ομοσπονδίας, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκφράζει έντονα την ανησυχία και τον προβληματισμό της και ζητά την άμεση προσωπική σας παρέμβαση και μεσολάβηση προκειμένου να δοθεί ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ η δέουσα έμφαση και να ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΑΜΕΣΑ το ζήτημα της απρόσκοπτης συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών/τριών με αναπηρία που φοιτούν στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Κορωπίου  και χρήζουν υποστήριξης ως προς τη μετακίνησή τους από και προς την εκπαιδευτική μονάδα λόγω της αναπηρίας τους.

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώνουμε πως, λίγες μόνο ημέρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι ανωτέρω μαθητές/τριες, μη δυνάμενοι/ες να μετακινηθούν με σχολικά λεωφορεία, εξαιτίας αφενός αιφνίδιας απόσυρσης της συμμετοχής των αναδόχων διαγωνιστικής διαδικασίας για τον σκοπό αυτό με το αιτιολογικό του χαμηλού μισθίου κατακύρωσης, αφετέρου απόφασης διακοπής δρομολογίων από άλλους πλειοδότες λόγω μη τήρησης των όρων του σχετικού διαγωνισμού, χωρίς εντούτοις αντισταθμιστικές ενέργειες προς τούτο, παρεμποδίζονται ως προς τη φοίτησή τους, αναγκαζόμενοι/ες είτε οι ίδιοι/ες να παραμένουν στις οικίες τους, είτε οι οικογένειές τους, αν συνεκτιμηθεί και η μη λειτουργία ολοήμερου Προγράμματος στη σχολική δομή, να επωμίζονται αναίτια και άδικα ασύμμετρο φορτίο, που κατ’ ουδένα τρόπο τους αναλογεί, συχνά σε βάρος ακόμη και των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Επισημαίνουμε πως ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών/τριών του ΕΝ.Ε.Ε..ΓΥ.-Λ. Κορωπίου (με το από 14/09/2022 έγγραφό του, όπως μας κοινοποιήθηκε τόσο από την πλευρά του, όσο και μέσω της υπ’ αριθμ.πρωτ.: 111/14.09.2022 επιστολής της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων - Ε.Ε.Π.Α.Α. μετά των προτάσεών της) έχει θέσει ήδη σε γνώση σας τα ανυπέρβλητα εμπόδια και προβλήματα για τους/τις μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας και τις οικογένειές τους που προκαλούνται και συντηρούνται από την κατάσταση αυτή, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που έχουν τοποθετηθεί ως προς το ζήτημα και, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν τελεσφορήσει.

 

Κύριε Περιφερειάρχη,

Για το ιδιαζόντως σοβαρό ζήτημα που προαναφέρθηκε και λαμβάνοντας υπόψη περαιτέρω:

(α) το άρθρο 24 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν.4074/2012) στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση διασφάλισης της πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με το σύνολο του υπόλοιπου πληθυσμού, καθώς και η παροχή της υποστήριξης και των εύλογων προσαρμογών που απαιτούνται για την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού,

(β) τις συστάσεις της Επιτροπής των Η.Ε. προς τη χώρα για την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας συνεκτικής στρατηγικής προσανατολισμένης στη συμπεριληπτική εκπαίδευση που θα αφορά το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος και

(γ) τη συνεπαγόμενη, από τα ανωτέρω ανάγκη, για την οργάνωση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς συστήματος μεταφοράς – μετακινήσεων των μαθητών/τριών με αναπηρία προκειμένου να βρίσκονται στις τάξεις τους από την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς,   

αιτούμαστε όπως, στο πλαίσιο της περιοχής ευθύνης και των αρμοδιοτήτων σας, παρέμβετε ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ και ΑΜΕΣΑ για την επίσπευση των απαραίτητων ενεργειών ή/και τη δρομολόγηση κάθε δυνατής λύσης και πρωτοβουλίας για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος μετάβασης από και προς το σχολικό περιβάλλον των μαθητών/τριών με αναπηρία του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Κορωπίου.

 

Κύριε Περιφερειάρχη,

Καθώς η σχολική χρονιά βρίσκεται πλέον σε τροχιά εξέλιξης και προκειμένου να μην αποκοπούν ανεπανόρθωτα οι μαθητές/τριες με αναπηρία του ΕΝ.Ε.Ε..ΓΥ.-Λ. Κορωπίου από την εύρυθμη παρακολούθηση των σχολικών τους υποχρεώσεων και την ισότιμη πρόσβασή τους στο δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, αναμένουμε την άμεση θετική σας ανταπόκριση και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για τα αποτελέσματα των ενεργειών σας επί του θέματος.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Συνημμένα έγγραφα:

-   Η σχετ. υπ’ αριθμ.πρωτ.: 111/14.09.2022 επιστολή της ΕΕΠΑΑ

-   Η από 14/09/2022 επιστολή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Κορωπίου 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset