Menu

Νέα

Νέα

9 Αυγούστου 2019

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΖΗΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ


ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

                κα Δόμνα- Μαρία Μιχαηλίδου

ΚΟΙΝ.:-ΕΣΑμεΑ

            -Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: « Κατάθεση θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους, με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος τους στο ζην με αξιοπρέπεια »

 

Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων - Κηδεμόνων που υπερβαίνουν σήμερα τα 200 μέλη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε σημαντικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας στον ευαίσθητο τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας και στα Άτομα με Αναπηρία, καθώς και την επιθυμία μας για τον ορισμό συνάντησης με σκοπό την πιο διεξοδική συζήτηση μαζί σας για το σύνολο των προβλημάτων. 

Δυστυχώς τα τελευταία έτη με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα οι συνθήκες έχουν γίνει ιδιαίτερα δυσμενείς για τις οικογένειες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία και είναι αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο, με αποτέλεσμα να είναι οι πλέον ευάλωτες και οικονομικά ασθενέστερες. Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων που θα προστατεύει και θα προάγει τόσο το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στο ζην με αξιοπρέπεια, όσο και στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη και υποστηριζόμενη διαβίωση και στην ένταξη στην κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε απαραίτητη τη λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν την :

· Προστασία των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και του συνόλου των επιδομάτων αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, κλπ) από οποιαδήποτε περικοπή και αλλαγή των όρων προϋπόθεσης για τη χορήγησή τους, αφού δίδονται από την Πολιτεία αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη και αντιμετώπιση των επιπλέον αναγκών που απορρέουν από τη βαρύτητα της υγείας του ατόμου με αναπηρία και δεν αποτελούν εισόδημα.

· Μη διακοπή του επιδόματος των ατόμων με αναπηρία σε περίπτωση που είναι δικαιούχοι της σύνταξης του θανόντα γονέα τους.

·  Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής και Στήριξης Γονέων Ατόμων με Αναπηρία που θα παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.

· Βελτίωση και επαναξιολόγηση του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας των ΚΕΠΑ για την αποφυγή ταλαιπωρίας των κρινόμενων ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Στο σημείο αυτό, τονίζουμε ότι, είναι απαραίτητη η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων ή/και Εγκυκλίων σχετικά με την εφαρμογή του νέου ΕΠΠΠΑ και του πίνακα με τις παθήσεις επ’αόριστον κρίσης (γεγονός που επανειλημμένα έχουμε αναλυτικά επισημάνει με έγγραφά μας προς το Υπουργείο Εργασίας, με τελευταία επιστολή την υπ’αρ. 958/2-7-2019).

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαία :

· Η άμεση έκδοση εγκυκλίου ή ΚΥΑ με την οποία να εναρμονίζεται η ορολογία, η ονοματολογία και η περιγραφή των περιπτώσεων των ατόμων με νοητική αναπηρία (νοητική υστέρηση) που δικαιούνται την χορήγηση προνοιακού αναπηρικού επιδόματος (οικονομικής ενίσχυσης) και αναφέρονται στην ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» και αριθμ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 ΦΕΚ Β΄964), με την ονοματολογία, ορολογία και περιγραφή που πλέον ισχύει βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Φ. 80000/45219/1864 με ΦΕΚ Β΄4591 (νέος ΕΠΠΠΑ), όσο και της ΥΑ αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 με ΦΕΚ Β΄7 (πίνακας με τις παθήσεις που η κρίση τους είναι επ’ αόριστον).

· Οι απαιτούμενες διορθώσεις του ΕΠΠΠΑ, ειδικά ως προς την αξιολόγηση των ατόμων με ΔΑΦ, προς άρση της αδικίας ως προς την απόδοση ποσοστών αναπηρίας στα άτομα με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας.

· Ο επαναχαρακτηρισμός της Νοητικής Αναπηρίας και των ΔΑΦ ως χρόνιες -επ’αόριστον κρίσης παθήσεις από την πρώτη κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής.

Ακόμη, είναι αδήριτη η ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης του πορίσματος της Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν.4387/2016 για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τη διατήρηση ευνοϊκών διατάξεων για μειωμένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θα ισχύσουν για τους γονείς, κηδεμόνες, συζύγους και αδέλφια των ατόμων με αναπηρία, με σκοπό την αποκατάσταση άδικων συνταξιοδοτικών διατάξεων για τα μέλη των οικογενειών αυτών που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ατόμων με βαριές αναπηρίες.

Επίσης, ένα ακόμη μείζονος σημασίας θέμα είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη και υποστηριζόμενη διαβίωση και στην ένταξη στην κοινότητα. Για το εν λόγω ζήτημα είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Αποϊδρυματοποίησης, να ληφθούν μέτρα για την :

·  Εφαρμογή και εξέλιξη του Προγράμματος Αποϊδρυματοποίησης (που ξεκίνησε η προηγούμενη Κυβέρνηση) για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη την επικράτεια.

·   Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ομαλή μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα, των Κέντρων Κλειστής Περίθαλψης, στην ανεξάρτητη και υποστηριζόμενη διαβίωση στην κοινότητα.

·  Εφαρμογή και επέκταση του θεσμού των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε όλους τους Δήμους της χώρας, με τη λειτουργία ολιγομελών ΣΥΔ εντός του οικιστικού ιστού και με διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησής τους και διασύνδεσή τους με προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούν τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΚΗΦ ΑμεΑ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), κλπ.

·  Κάλυψη των ειδικών θεραπειών (ειδική αγωγή, βάσει ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ), καθώς και το νοσήλιο-τροφείο των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με βαριές αναπηρίες που είναι ανασφάλιστα ή άπορα και διαμένουν σε αυτές.

·  Επικαιροποίηση των προδιαγραφών αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΗΦ ΑμεΑ και ΚΗΦ ΑμεΑ.

· Αύξηση της χρηματοδότησης των πιστοποιημένων Φορέων-Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας σε Άτομα με Αναπηρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (που στην πλειονότητά τους πρόκειται για γονεϊκούς Συλλόγους που παράλληλα λειτουργούν Κέντρα, με σκοπό την κάλυψη των ελλείψεων που υπάρχουν από την πλευρά της Πολιτείας σε δομές και υπηρεσίες υποστήριξης), ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και η συνέχιση της λειτουργίας τους.

·   Επαρκής στελέχωση και αύξηση της χρηματοδότησης των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη τη χώρα, στα οποία φιλοξενούνται εκατοντάδες άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, κάτω από συνθήκες που εδώ και χρόνια δεν μας τιμούν ούτε ως χώρα ούτε ως πολιτισμό.

·  Ενίσχυση και εξέλιξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Κυρία Υφυπουργέ,

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και αναμένουμε τον ορισμό συνάντησης, προσβλέποντας σε μια ουσιαστική και δημιουργική συνεργασία μαζί σας για τα σοβαρά θέματα που σας αναφέραμε παραπάνω.

 

 Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            

                                           

                                        ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset