Menu

Νέα

Νέα

9 Αυγούστου 2019

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας

                κ. Β. Κικίλια

ΚΟΙΝ.:-Υφυπουργό Υγείας, κ. Β. Κοντοζαμάνη

            -ΕΣΑμεΑ

            -Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: « Κατάθεση θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους και σχετίζονται με τους τομείς του Υπουργείου Υγείας »

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων - Κηδεμόνων που υπερβαίνουν σήμερα τα 200 μέλη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να δεχτείτε τις ευχές της Ομοσπονδίας μας και των Φορέων-μελών της για καλή επιτυχία στο έργο σας, αλλά και για μια δημιουργική συνεργασία με το οργανωμένο αναπηρικό κίνημα της χώρας προς όφελος των ατόμων με βαριές αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Όπως γνωρίζετε τα τελευταία έτη της οικονομικής κρίσης οι συνθήκες στον τομέα της υγείας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους έχουν γίνει ιδιαίτερα δυσμενείς και απαιτούνται άμεσα ριζικές αλλαγές, που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο πλαίσιο των όσων ορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που επικυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 4074/2012, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα της πρόσβασης των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους στο αγαθό της δημόσιας και ποιοτικής Υγείας.

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι, η μεγάλη μείωση των δημοσιονομικών δαπανών στον πολύπαθο τομέα της υγείας έχει δημιουργήσει αναρίθμητα προβλήματα, ελλείψεις, αδυναμίες και παθογένειες στην πρόσβαση των πολιτών στις δομές υγείας (όπως δυσκολίες που προκύπτουν από: τα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας στο σύνολο των μονάδων υγείας, το μικρό αριθμό οδοντιατρικών μονάδων φροντίδας και περίθαλψης ατόμων με βαριά αναπηρία, οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών, τις σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της υγείας για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε νησιωτικές ή ηπειρωτικές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, την μη ύπαρξη εξειδικευμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, κλπ). Επίσης, ο μέχρι τώρα τρόπος λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, επιβαρύνοντας την ήδη δύσκολη καθημερινότητα των ατόμων με βαριές αναπηρίες και των οικογενειών τους. Συνεπώς, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα την:

·  Επαναφορά της ανεξαρτησίας της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών του πόρων.

·  Εναρμόνιση του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ με το άρθρο 5 του Ν. 3418/2005 που αναφέρεται στο κύρος και στην νομική ισχύ των ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών ανεξάρτητα από το εάν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς.

· Κατάργηση της θεσμοθετημένης ειδικής συμβατικής ρήτρας των clow back και rebate από τον ΕΟΠΥΥ που αφορά στις αποζημιώσεις σε γονεϊκούς φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες.  

· Άμεση έναρξη των διαδικασιών για την ανανέωση των Συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες,  των οποίων η ισχύς λήγει τον Δεκέμβριο του 2019.

· Υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και όλων των τύπων δομών που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες (Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας, Κέντρα Κλειστής Περίθαλψης, Ειδικά Εκπαιδευτήρια, κλπ), που στην πλειονότητά τους λειτουργούν από γονεϊκούς φορείς ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δημιουργήθηκαν με σκοπό την κάλυψη των ελλείψεων που υπάρχουν από την πλευρά της Πολιτείας σε δομές και υπηρεσίες υποστήριξης.

· Συνεργασία Υπουργείων Υγείας και Εργασίας για την κάλυψη των ειδικών θεραπειών (ειδική αγωγή) και το ειδικό νοσήλιο-τροφείο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για τα άτομα με βαριές αναπηρίες που είναι ανασφάλιστα ή άπορα (όπως οι θεραπείες αυτές και τα νοσήλια ΣΥΔ προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον ΕΚΠΥ, με τις ίδιες διαδικασίες από τον ΕΟΠΥΥ και με μεταφορά σχετικών κονδυλίων από το Υπουργείο Εργασίας στον ΕΟΠΥΥ).

· Ανάπτυξη δομών πρώιμης παρέμβασης, αλλά και δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με βαριές αναπηρίες.

Κύριε Υπουργέ,

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και αναμένουμε τον ορισμό συνάντησης, προσβλέποντας σε μια ουσιαστική και δημιουργική συνεργασία μαζί σας για τα σοβαρά θέματα που σας αναφέραμε παραπάνω.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            

                                            

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset