Menu

Νέα

Νέα

12 Νοεμβρίου 2019

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΔΠΡΟΣ:      Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Β.Πλαγιανάκο

ΚΟΙΝ.:    Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα Θ.Καρποδίνη

             - Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών ΕΟΠΥΥ,κ. Κ.

               Μπαρούς 

                 - ΕΣΑμεΑ

                 - Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Αίτημα άμεσης παράτασης της ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)»  


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), που αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος εκπροσώπησης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ανά την Ελλάδα, με το παρόν έγγραφο επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη άμεσης διεύρυνσης του χρονικού περιθωρίου ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).        

Όπως γνωρίζετε, στο παρόν διάγουμε τη μεταβατική περίοδο κατά την οποία ολοκληρώνεται η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων για τις Σ.Υ.Δ. με τον Οργανισμό και τοποθετούνται οι προβλεπόμενες ενέργειες για την υπογραφή των νέων, ενσωματώνοντας στις τελικές συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών τις ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία Σ.Υ.Δ. (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20.03.2019, Φ.Ε.Κ. 1160/Β/08.04.2019) και τις παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης που έχουν διατυπωθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την προηγούμενη συμβατική περίοδο.   

Θεωρώντας αυτονόητη τη σημασία της ταχείας δρομολόγησης της ανωτέρω διαδικασίας, εκφράζουμε παράλληλα την ανησυχία μας για το γεγονός πως δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε περίπτωση μεσολάβησης χρονικού κενού από τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων για τις Σ.Υ.Δ. και μέχρι την ολοκλήρωση υπογραφής των νέων. Στη βάση αυτού του ενδεχομένου, υπογραμμίζουμε την αδήριτη ανάγκη εξασφάλισης της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών προς τους/τις ήδη ενταγμένους/ες ενοίκους των Σ.Υ.Δ. και της διαδικασίας αποζημίωσης των φορέων που έχουν ήδη συμβληθεί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις υπηρεσίες αυτές, προκειμένου να μην καταγραφούν ασυνέχειες που ενδέχεται να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους/τις ενοίκους ΑμεΑ των Σ.Υ.Δ. όσο και στην απρόσκοπτη λειτουργία των δόμων.

Υπό το πρίσμα αυτό αιτούμαστε την άμεση έκδοση απόφασης που θα επεκτείνει την χρονική ισχύ για το σύνολο των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., πριν την παρέλευση της ισχύος τους και τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό.     

Σας καλούμε, τέλος, να συνυπολογίσετε την αποστολή και τους σκοπούς που υπηρετούν οι Σ.Υ.Δ. που δεν είναι άλλοι από την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων – ενοίκων με αναπηρία των δομών, την υποστήριξη της διαβίωσής τους στην κοινότητα με δια βίου προοπτική και την αποασυλοποίηση ή την αποφυγή εγκλεισμού τους σε ιδρυματικές δομές, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 19 της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που κυρώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4074/2012, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή των ΗΕ έχει ήδη προβεί σε συστάσεις προς τη χώρα για την υιοθέτηση δεσμευτικών μέτρων και τη διάθεση επαρκών πόρων για την αποτελεσματική αποϊδρυματοποίηση σε όλα τα επίπεδα και την εκπόνηση στρατηγικών και προγραμμάτων αυτόνομης διαβίωσης με προσβάσιμες κοινοτικές υπηρεσίες, ειδικά στο τοπικό επίπεδο.

Προσδοκώντας ότι θα κατανοήσετε το εύλογο και δίκαιο του αιτήματός μας, αναμένουμε τις ενέργειες από την πλευρά του Οργανισμού και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επί των ενεργειών αυτών.


Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                   

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Μάιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
27282930

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο....

Read more
123
4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Η Περιφέρεια Αττικής, στις 30 Απριλίου 2020, δημοσίευσε Πρόσκληση που αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας: 09)...   

Read more
56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΚΑΛΙΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά” στο πλαίσιο ένταξης` στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»...

Read more
7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...

Read more
8910
1112131415

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 18 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 9 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Read more
1617
18192021222324
25262728293031
1234567


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset