Menu

Νέα

Νέα

6 Δεκεμβρίου 2019

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών, κ.Χ. Σταϊκούρα

ΚΟΙΝ:  - Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας

              -Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δ.Μιχαηλίδου

              - Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ.Σταμάτη

              - ΕΣΑμεΑ    

              - Φορείς – μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Άμεση αποκατάσταση άδικων κριτηρίων για τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος - μέλη των οικογενειών που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, τα άτομα δηλαδή που λόγω της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους και  υποστηρίζονται στην εκπροσώπησή τους μέσω των Σωματείων Γονέων - Κηδεμόνων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν έγγραφο επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην άδικη αντιμετώπιση που οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες για άλλη μια φορά τυγχάνουν και στην ανάγκη συμπλήρωσης κενών στις προβλέψεις που γνωστοποιήθηκαν κατά την πρόσφατη αναφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο για τις κοινωνικές ομάδες – κατηγορίες δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της τροπολογίας – προσθήκης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως στις κατηγορίες των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος περιλαμβάνονται μεν οι οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑμεΑ δικαιούχων του σχετικού επιδόματος, με τον περιορισμό ωστόσο της ηλικίας των προστατευόμενων μελών τους, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 24 έτη.

Η συμπερίληψη των γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος βρίσκεται αναντίρρητα σε σύμπνοια με τα πάγια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος περί στήριξης των ΑμεΑ και των οικογενειών τους. Εξυπακούεται ότι στην προκειμένη κατηγορία προσώπων, η οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση είναι θεμιτή λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της αναπηρίας των παιδιών τους και συνεισφέρει στην ανακούφιση των πρόσθετων οικονομικών βαρών που επωμίζονται.

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης επί της τροπολογίας και ειδικότερα της πρόβλεψης ότι η διανομή του κοινωνικού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί «… με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων», αδυνατούμε να κατανοήσουμε με ποιο κριτήριο οι οικογένειες που προστατεύουν δια βίου άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τεκμαίρεται ότι μεταπίπτουν αυτόματα σε κατηγορίες νοούμενες ως λιγότερο ευάλωτες οικονομικά, με αποκλειστικό γνώμονα τη συμπλήρωση του 24ου έτους ηλικίας των παιδιών τους!   

Η εξαίρεση των οικογενειών που φροντίζουν άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες άνω των 24 ετών από το συγκεκριμένο μέτρο που συνεισφέρει, έστω εν μέρει, στη διατήρηση του βιοπορισμού των δικαιούχων λόγω των καταστάσεων – προσωρινών ή μόνιμων - που βιώνουν, λογίζεται ως εξαιρετικά άδικη ρύθμιση, στο πλαίσιο της οποίας σας καλούμε να συνεκτιμήσετε τα ακόλουθα:

(α) το αυτονόητο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών, απότοκων της αναπηρίας, οδηγεί εύλογα στη διαπίστωση πως οι οικογένειες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία έχουν αδιαμφισβήτητα υποστεί τα τελευταία χρόνια δραματική συρρίκνωση της βιοποριστικής τους ικανότητας, συνθήκη μάλιστα που δεν φαίνεται να αντισταθμίζεται ικανά από τις διαθέσιμες μέχρι σήμερα υπηρεσίες υποστήριξής τους από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Συνεπώς δεν είναι θεμιτό ο συγκεκριμένος πληθυσμός να αντιμετωπίζεται με πρόχειρες λογικές και αυθαίρετες εκτιμήσεις που καταστρατηγούν το πνεύμα των διακριτών παρεμβάσεων,  

(β) η περιπτωσιολογική αντιμετώπιση των γονέων ΑμεΑ – δικαιούχων κοινωνικού μερίσματος με κριτήρια αναντίστοιχα με τις πραγματικές καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν, καθίσταται παρακινδυνευμένη, όπως θα ίσχυε και για την απόπειρα εξαντλητικής παράθεσης και αυστηρής κατηγοριοποίησής τους εξαιτίας της ποικιλομορφίας, της εξελιγκτικότητας και των αναγκών που χαρακτηρίζουν τις περιστάσεις φροντίδας των παιδιών τους,

(γ) η ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος των ΑμεΑ και των οικογενειών τους είναι απαραίτητη για:

- τη διασφάλιση ότι τα ΑμεΑ και τα μέλη των οικογενειών τους λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία και βοήθεια προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οικογένειες να συμβάλουν στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, όπως προβλέπεται στην παραγρ.(ψ) του προοιμίου της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, που η χώρα μας έχει κυρώσει με τον Ν.4074/2012 και

- τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ΑμεΑ και των οικογενειών τους και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 28 «Ανεκτό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνική προστασία» της ως άνω Σύμβασης. Υπογραμμίζουμε πως οι πρόσφατες συστάσεις της Επιτροπής των ΗΕ κατόπιν εξέτασης του τρόπου με τον οποίο η χώρα προσεγγίζει τις προβλέψεις της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης για προοδευτική ανάπτυξη περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, καταμαρτυρούν την μέχρι σήμερα χαμηλή ανταπόκριση του ελληνικού κράτους στις δεσμεύσεις του ως προς την εφαρμογή της Σύμβασης.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ζητάμε την άμεση αφαίρεση των ηλικιακών περιορισμών των προστατευόμενων τέκνων τους για την πρόσβαση στο δικαίωμα λήψης του κοινωνικού μερίσματος 2019 από τους γονείς και κηδεμόνες που αναλαμβάνουν το απαιτητικό και υπεύθυνο έργο της φροντίδας ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, προτού οι εξαγγελίες περιβληθούν τον νομοθετικό μανδύα. 

 

Κύριε Υπουργέ,

Υπογραμμίζουμε πως οι αναφορές μας δεν συνιστούν προσπάθεια παρουσίασης μιας ανύπαρκτης κατάστασης ως πραγματικής μέσω της οποίας επιχειρείται η πρόσβαση στη συγκεκριμένη παροχή. Συνιστούν την σκληρή πραγματικότητα που οι συνάδελφοί μας, γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες βιώνουν, για τους οποίους οι αποφάσεις για την παρεχόμενη κοινωνική προστασία οφείλουν να μην προσθέτουν νέες αστάθειες και ανασφάλειες στην ήδη βεβαρημένη καθημερινότητά τους, το μέγεθος της οποίας δεν έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο ουσιαστικής εξέτασης από καμία πλευρά.

Ευελπιστώντας για τη θετική σας ανταπόκριση, παρακαλούμε για την άμεση ανάληψη ενεργειών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και την σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                             

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ


 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Ιανουάριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
303112345
678910

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ "ΒηματίΖΩ"

Ο Σύλλογος Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» ενεργώντας ως ανάδοχος της πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» για την υλοποίηση του Έργου «ΚΔΗΦ – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» » με κωδικό ΟΠΣ 5001582, στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»...

Read more
1112
13141516171819
20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τηνπρογραμματική περίοδο 2014-2020,  Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Κεντρική Μακεδονία 2014-2020›› Άξονας προτεραιότητας ΑΞΟ9Β ‹‹Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας-ΕΚΤ›› λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης... 

Read more
212223242526
272829303112
3456789


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset