Menu

Νέα

Νέα

12 Μαρτίου 2020

ΠΟΣΓΚΑμεΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΠΟΣΓΚΑμεΑ: Μηχανισμός αντίδρασης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, ενδιάμεσα αποτελέσματα και επόμενες ενέργειες»  


Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Όπως όλοι/ες γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η ανάγκη λήψης κυβερνητικών μέτρων έναντι του κορωνοϊού και της διασποράς του, τα ζητήματα που προέκυψαν και μας αφορούν υπήρξαν πολλά, για τα οποία η Ομοσπονδία μας κλήθηκε (και συνεχίζει να καλείται) να αντιμετωπίσει.

Αυτά που έχουμε πράξει για το συγκεκριμένο θέμα – πρόβλημα, όλες αυτές τις ημέρες, με διαρκείς παρεμβάσεις μας και σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ και τους αρμόδιους φορείς, τα έχουμε πράξει με υπευθυνότητα, αναλογιζόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και των στιγμών, διαφυλάττοντας τον χώρο που εκπροσωπούμε από ενέργειες που πιθανόν οδηγήσουν σε πανικό και πάντοτε έχοντας στο επίκεντρο των ενεργειών μας την προστασία των ατόμων με αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, όλων των ανήλικων ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία, αλλά και των οικογενειών όλων αυτών των ατόμων, των δομών που τα εξυπηρετούν (δημόσιων και ιδιωτικών) και το κοινωνικό σύνολο εν γένει.  

Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα, υπήρξε η απαίτηση διαμόρφωσης ενός έγκαιρου και κατάλληλου μηχανισμού αντίδρασης και ολοκληρωμένου σχεδίου που θα αφορούσε τη λειτουργία των δομών ανοικτής και κλειστής φροντίδας (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) σε άτομα με αναπηρία, όλων των ηλικιών. Σε άμεση και συνεχή επαφή με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δ. Μιχαηλίδου και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γ. Σταμάτη, πρόσωπα στα οποία οφείλουμε να μεταφέρουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την άμεση ενεργοποίηση και την αγαστή συνεργασία, καταφέραμε να εκδοθούν εγκαίρως εγκύκλια έγγραφα και πράξεις που αναστέλλουν τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων και δομών που απευθύνονται στην ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών / ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, γενικής και ειδικής, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, κλειστής και ανοικτής φροντίδας ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ.   

Κατορθώσαμε επίσης να γίνει ένα σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων που στηρίζουν άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, διεκδικώντας με γρήγορα αντανακλαστικά και επιτυγχάνοντας να συμπεριληφθούν στους/στις δικαιούχους των αδειών ειδικού σκοπού, χωρίς περιορισμούς ηλικίας των παιδιών που έχουν στη φροντίδα τους, σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε χθες (Φ.Ε.Κ. 55 Α’ / 11.03.2020). Για εσφαλμένες εκτιμήσεις και διατυπώσεις που εκ παραδρομής διαπιστώνονται στο περιεχόμενό της, η Ομοσπονδία, σε άμεση συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, συνεχίζει να παρεμβαίνει, όπου απαιτηθεί, ώστε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα να αποκατασταθούν κατάλληλα οι όποιες ελλείψεις.

Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται αμείωτα, διατηρώντας στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα από τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και φορείς και επικουρώντας στις συνολικές παρεμβάσεις της ΕΣΑμεΑ στο πλαίσιο της ενότητας, της υπευθυνότητας και αλληλεγγύης των διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος. Εργαζόμαστε συστηματικά για να εκδοθούν αποφάσεις και να δοθούν σαφείς οδηγίες που αφορούν τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων και την αντιμετώπιση προβλημάτων, ενόσω η λειτουργία δομών και κέντρων βρίσκεται σε αναστολή και ειδικότερα: (α) για τις δομές των οποίων οι υπηρεσίες συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, βρισκόμενοι/ες σε άμεση συνεργασία με την αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, (β) για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ Ν.Π.Ι.Δ. μέσω του προβλεπόμενου ημερήσιου νοσηλίου που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και (γ) για κάθε άλλο θέμα, σε κάθε επίπεδο που αφορά τις δομές της περιοχής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσθε, η Ομοσπονδία μας συνεχίζει και θα συνεχίσει τον αγώνα της και την καθημερινή της δράση σε όλα τα επίπεδα, με ουσιαστικές και υπεύθυνες παρεμβάσεις στην κυβέρνηση, σε όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και φορείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού και θα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη την αναπηρική οικογένεια.

                                                                    Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

                                                                                                                     

 

Σχετικά:

1. Κοινή Υπουργική Αποφάση υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10.03.2020, Φ.Ε.Κ. 783 Β’ /10.03.2020

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_G6wRn-mUW15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcIEhjJ0aOU0pOqQMFXfocDFGf9IBR5Tl_lYxTZIKsV

2. Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19, Αρ.Πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11.03.2020,https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%94346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-29%CE%9F?inline=true

3. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ. 55 Α΄, 11.03.2020, http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1

4. Επιστολή Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)  προς τον πρωθυπουργό υπ’ αριθμ.πρωτ.: 377/12.03.2020

https://www.esamea.gr/our-actions/rest-actions/4672-katepeigon-aitima-ston-prothypoyrgo-gia-amesi-parembasi-gia-ti-lipsi-metron-gia-tin-prostasia-ton-ergazomenon-me-anapiria-kai-xronies-pathiseis-apo-ton-koronoio

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Ιούνιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
252627

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ- ΜΠΑΛΕΙΟΥ-ΤΡΙΓΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ

Το ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5044917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020...

Read more
28293031
12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑμεΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ " ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ"

Ο Σύλλογος Μέριμνας Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προσκαλεί...

Read more
34567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset