Menu

Νέα

Νέα

20 Μαρτίου 2020

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΣΑμεΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 

 

Αθήνα: 20.03.2020

Αρ. Πρωτ.: 415

 ΠΡΟΣ:   

κ. Χ. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων                  

κ. Ι. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Ανοιχτή Επιστολή στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας - Αίτημα της ΕΣΑμεΑ για λήψη μέτρων στήριξης του τομέα της κοινωνικής φροντίδας»

 Κύριοι Υπουργοί,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και χρονίων παθήσεων.

Με το παρόν έγγραφό της και παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης που βιώνει η χώρα μας, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του προϋπολογισμού του κράτους για την στήριξη της οικονομίας της χώρας, θα ήθελε να προτείνει τη λήψη μέτρων στήριξης και των τομέων της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας.

Οι τομείς αυτοί, περιλαμβάνουν δομές ανοικτής και κλειστής φροντίδας, που λειτουργούν από ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-ΚΚΠ στις διοικητικές Περιφέρειες της χώρας) και ειδικά πιστοποιημένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  Το σύνολο των δομών αυτών εξυπηρετεί χιλιάδες άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, ανηλίκους και ηλικιωμένους.

Το σύνολο των δομών ανοικτής φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ και ΚΔΑΠμεΑ δημόσιων και πιστοποιημένων ιδιωτικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), με τις σχετικές ΠΝΠ, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα και αφορούν στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19, έχουν αναστείλει κάθε λειτουργία παροχής υπηρεσίας στους οφελούμενούς τους πλήν της διοικητικής λειτουργίας τους, ενώ οι δομές (δημόσιες και πιστοποιημένες ιδιωτικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) κλειστής φροντίδας και φιλοξενίας (λ.χ. δομές ασυλικού τύπου των ΚΚΠ, ΣΥΔ, ΣΑΔ, Οικοτροφεία) συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθούν και να ενταχθούν στην αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα μέτρα, για τη στήριξη των δομών αυτών, αλλά και για τη στήριξη του προσωπικού των δομών αυτών:

1. Είναι εξαιρετικά σημαντική η πρόσληψη 500 ατόμων όλων των ειδικοτήτων, η διαδικασία της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη, και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη των δημόσιων δομών τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας των ΚΚΠ, όμως, θεωρούμε επιβεβλημένη την παράταση των συμβάσεων των 340 επικουρικών που ήδη εργάζονται στα ΚΚΠ και με τον τρόπο αυτό να θωρακιστεί στο μέγιστο βαθμό η λειτουργία και η φροντίδα των φιλοξενούμενων ατόμων με αναπηρία, ατόμων με χρόνιες παθήσεις, των ηλικιωμένων και των παιδιών όλων των ηλικιών που ζουν μέσα σε αυτές τις δημόσιες δομές.

2. Να δοθεί έκτακτο δώρο Πάσχα και σε όλους τους εργαζόμενους των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας μας, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη τους για να συνεχίσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δομές των Κέντρων αυτών στις ευπαθέστερες κι ευαλωτότερες ομάδες ανθρώπων σε όλη την επικράτεια, όπως είναι αυτές των Ατόμων με Αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις, των παιδιών και των ηλικιωμένων.

3. Να εξασφαλιστούν η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και η κανονική καταβολή στα ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ και ΚΔΑΠμεΑ που υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω της επιβολής των μέτρων αντιμετώπισης του covid-19 και αποδεδειγμένα διατηρούν τη διοικητική λειτουργία τους, ώστε να αποτραπεί κίνδυνος απολύσεων προσωπικού και κλεισίματος των δομών αυτών.

4. Να εξασφαλισθεί η καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ των νοσηλίων (τόσο των συμβατικών όσο και των μη συμβατικών-ατομικών αιτημάτων) που αφορούν ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ που λειτουργούν από ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω της επιβολής των μέτρων αντιμετώπισης του covid-19 και αποδεδειγμένα διατηρούν τη διοικητική λειτουργία τους.

Κύριοι Υπουργοί,

Είναι απαραίτητο η Πολιτεία να λάβει ειδικά μέτρα στήριξης για τις προνοιακές δομές στους τομείς της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τομέα που στην συντριπτική του πλειοψηφία λειτουργεί από τους ίδιους τους γονείς και τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία και χρόνια πάθηση και εν πολλοίς οφείλει τη λειτουργία της στους ίδιους τους εργαζόμενους στις δομές αυτές και την εθελοντική και ανιδιοτελή συνεισφορά και προσφορά των μελών του αναπηρικού κινήματος στη λειτουργία των δομών αυτών, για την προάσπιση του δικαιώματος στο «ζην με αξιοπρέπεια» των ατόμων με αναπηρία, με χρόνια πάθηση, κι εν γένει των ατόμων που εξυπηρετούνται στις δομές αυτές.

Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στα αιτήματά μας, για να μπορέσει να μείνει ζωντανή για όλους τους πολίτες η ελπίδα της επόμενης ημέρας που θα ξημερώσει από την πρωτόγνωρη κρίση με τον κορωνοϊό covid-19 που όλοι μας ζούμε.

                Με Εκτίμηση,

                  Ο ΠΡOΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                           Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                               Ι. ΛΥΜΒΑΙΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας

- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη

- Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη

- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Ι. Τσακίρη

- Γραφείο Ε.Ε. Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, κ. Ν. Δανδόλου

- Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, κ. Δ. Μιχαηλίδου

- Γραφείο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γ. Σταμάτη

- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο

- Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Θ. Λιβάνιο

- Γραφείο Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Π. Χαραλαμπογιάννη

- Γραφείο Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μ. Σταυριανουδάκη

- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Ιούνιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
252627

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ- ΜΠΑΛΕΙΟΥ-ΤΡΙΓΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ

Το ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5044917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020...

Read more
28293031
12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑμεΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ " ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ"

Ο Σύλλογος Μέριμνας Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προσκαλεί...

Read more
34567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset