Menu

Νέα

Νέα

26 Μαρτίου 2020

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΣ ΤΟ ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19

Αθήνα, 26/03/2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:      Υπουργό Οικονομικών. κ.Χ.Σταϊκούρα

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Ι.Βρούτση

ΚΟΙΝ.: 

- Υπουργό Επικρατείας, κ.Γ.Γεραπετρίτη

- Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π.Θεοδωρικάκο

- Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Σ.Α.Γεωργιάδη

- Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

- Γενικό Γραμματέα Εργασίας, κ.Α.Στρατινάκη

- Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτη

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Αδιανόητη και επισφαλής η μονοσήμαντη και ακραιφνώς δογματική αντιμετώπιση της ένταξης των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας έναντι των επιπτώσεων του κορωνοϊού – Να δοθούν ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΤΩΡΑ»


Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους και τα ανήλικα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία, μέσω των Σωματείων – Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων που αναπτύσσουν τη δράση τους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Αρχής γενομένης από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID–19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α’/20.03.2020) και τις διαμαρτυρίες που φθάνουν σωρηδόν στην Ομοσπονδία από τα Σωματεία Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ – μέλη της αναφορικά με τις σύνθετες - και κατ’ ουδένα τρόπο αντικειμενικές, αξιόπιστες ή λυσιτελείς – «εξισώσεις» των κριτηρίων των κυρίων ΚΑΔ για την ένταξη των ΝΠΙΔ στα μέτρα στήριξης, απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να συνεκτιμηθούν εγκαίρως και με προσοχή τα όσα ακολούθως αναφέρουμε.

Εν πρώτοις υπογραμμίζουμε πως, σημαντικός αριθμός από τα ανωτέρω, κατά νόμο συσταθέντα από γονείς και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία, Σωματεία - Συλλόγους διαγράφουν ήδη αρκετά χρόνια ή/και δεκαετίες από την εγγραφή τους στα μητρώα των Σωματείων και της φορολογικής διοίκησης. Κεντρικό σκοπό των συστατικών τους πράξεων συνιστά η προάσπιση των ανθρώπινων και κατοχυρωμένων – από το Ελληνικό Σύνταγμα, τη διεθνή και εθνική νομοθεσία - δικαιωμάτων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες σε κάθε έκφανση της προσωπικής, κοινωνικής, οικονομικής κ.α. τους ζωής και αποκλειστικό «κεφάλαιο έναρξης» αποτελεί η συνένωση της φωνής τους. Κατά συνέπεια η κύρια δραστηριότητά τους, από άποψη ‘ενδιαφέροντος της φορολογικής αρχής’, κινήθηκε εν πολλοίς στο ευρύ πλαίσιο των δυνητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που παρέχονται από οργανώσεις των πολιτών και συλλόγους[1].

Στην πορεία της δράσης τους, και παρά την κοινή ομολογία ότι η ευθύνη δεν τους αντιστοιχούσε, ανέλαβαν το βάρος της δημιουργίας προνοιακών δομών – ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανοικτής και μη φροντίδας, όχι από ευχέρεια, εμπειρία ή προδιάθεση εμπλοκής στο επιχειρείν, αλλά βρισκόμενοι διαρκώς αντιμέτωποι με την ανυπαρξία κρατικών δομών και τη διαχρονική αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να παράσχει τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα των παιδιών τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τη στήριξη των οικογενειών τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προστέθηκε κατ’ επέκταση στο φορολογικό μητρώο ως δευτερεύουσα, καθώς η κύρια δραστηριότητα δεν έπαυσε, σε σύμπλευση με την ουσία των καταστατικών σκοπών των Συλλόγων – Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ, ανεξαρτήτως μάλιστα του ύψους των φορολογικών πράξεων και του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που η δευτερεύουσα προϋποθέτει έναντι της κύριας.  

Σοβούσης δε της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, οι Σύλλογοι – ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (όπως Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, Κ.Δ.ΑΠμεΑ) προέβησαν στην αναστολή της λειτουργίας τους, πλήρως συμμορφούμενοι με την υπ’ αρ.πρωτ.:Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που περιέλαβε τις δομές αυτές στις διατάξεις της υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 783/τ.Β’/10.03.2020), ήτοι στην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, πλην της διοικητικής, η οποία διατηρήθηκε μόνο στον βαθμό που λογιζόταν απαραίτητη με βάση τις ανάγκες που διαμορφώθηκαν με τα νέα δεδομένα αλλά και τις συστάσεις και τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού και της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Απόρροια της τρέχουσας κατάστασης είναι, πλείστοι εξ αυτών, των οποίων η λειτουργία έχει με εντολή δημόσιας αρχής απαγορευτεί, να μην εντάσσονται στα μέτρα στήριξης καθώς το αποκλειστικό, και εν τέλει μη αξιόπιστο, κριτήριο ελέγχου της πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων ένταξης - ο ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας (!) -  έρχεται να θυσιάσει την ουσία στον βωμό της ταχύτητας των αποφάσεων και των προοδευτικών ενεργειών, οι οποίες ακόμη και με τη συνεχή προσθήκη νέων ΚΑΔ δεν φαίνεται να παράγουν λύσεις στην «εξίσωση – παγίδα» για τους φορείς αυτούς.   

Αναντίρρητα, το σύστημα που υιοθετήθηκε, συμπορεύεται και εξυπηρετεί σε μεγαλύτερο βαθμό την προσπάθεια ταχείας εναρμόνισης της περιπτωσιολογίας των επιχειρήσεων που πλήττονται και της ομοιόμορφης αντιμετώπισής τους. Επιβάλλεται ωστόσο να υπογραμμίσουμε πως, όταν πρόκειται για τα ανωτέρω ΝΠΙΔ, το ζήτημα της ένταξής τους στα μέτρα στήριξης έναντι των επιπτώσεων του κορωνοϊού – των οποίων είναι αδιαμφισβήτητα δικαιούχοι - δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μονόπλευρα και ακραιφνώς δογματικά, με τρόπο μονοσήμαντο βάσει του ΚΑΔ που σε καμία περίπτωση δεν παρέχει απροσμάχητες απαντήσεις στα ερωτήματα αξιοπιστίας που εγείρονται.

Το κατ’ εξοχήν ουσιώδες όσον αφορά το ζητούμενο αυτό είναι ο τρόπος αξιολόγησής του και το πιο ασφαλές σύστημα που προσφέρεται για την αποφυγή υποκειμενικών και παρεκκλινουσών μεταξύ τους κρίσεων είναι το αντικειμενικό και συγκεκριμένα η άδεια λειτουργίας που χορηγείται από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας χωροθέτησής τους.

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή διαπιστώνουμε ότι:

(α) τα εχέγγυα ορθοκρισίας του εν λόγω συστήματος, στο μέτρο που λαμβάνεται υπόψη η μοναδική παράμετρος της κύριας δραστηριότητας των ΝΠΙΔ που πλήττεται από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, δεν άγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ούτε ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα από τη στιγμή που παραβλέπουν τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε οικονομικού φορέα, 

(β) η δραστηριότητα που πλήττεται από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού δύναται να περιλαμβάνεται, έστω ως δευτερεύουσα, στο φορολογικό μητρώο των περιπτώσεων των ΝΠΙΔ του παρόντος,

(γ) η αναστολή μιας δευτερεύουσας δραστηριότητας ή της δραστηριότητας μιας εγκατάστασης ενός φορέα, δεν συνεπάγεται ούτε απορρέει από την αναστολή της κύριας,

(δ) ο διαχωρισμός των κωδικών δραστηριοτήτων σε κύριους και μη καθίσταται σχετικά μόνο λειτουργικός, και εν προκειμένω απρόσφορος, από τη στιγμή που δεν υφίσταται πρόβλεψη από τη φορολογική διοίκηση για τη δήλωση περισσότερων του ενός κύριων ΚΑΔ ανά εγκατάσταση,

(ε) οι αποδεκτοί κύριοι ΚΑΔ των ΝΠΙΔ για την ένταξη στα μέτρα στήριξης απαιτείτο να ήταν ενεργοί στις 20/03/2020, στοιχείο απαγορευτικό για οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους των φορέων θα μπορούσε να αποτρέψει τα προβλήματα που παρατηρούνται,

(στ) η συνήθης, και γνωστή στη φορολογική διοίκηση, πρακτική, σε περιπτώσεις μεταβολής δραστηριότητας ΝΠΙΔ, έγκειται στην προσθήκη επιπλέον ΚΑΔ χωρίς μεταβολή του κύριου[2] και ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος που αυτοί αποφέρουν και που αρκούντως επισημαίνονται στα έντυπα της ετήσιας φορολογίας, χωρίς ουδέποτε αυτό να έχει αποτελέσει κριτήριο διαπίστωσης της κύριας δραστηριότητας για τη φορολογική αρχή, 

ΖΗΜΑΤΕ, ΑΜΕΣΑ

να συμπεριληφθούν οι ΚΑΔ που αφορούν τις δευτερεύουσες δραστηριότητες των ΝΠΙΔ που πλήττονται από τις επιπτώσεις και τα μέτρα έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού για την ένταξη στον μηχανισμό στήριξης και, όπου η διασφάλιση αυτή δεν επαρκεί,

να προβλεφθεί διαδικασία διαπίστωσης και πιστοποίησης της ένταξης στα μέτρα στήριξης των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία στη βάση πραγματικών και ασφαλών ερεισμάτων, ήτοι στις άδειες λειτουργίας τους που χορηγούνται αρμοδίως από τις αρχές της ελληνικής πολιτείας.

Θεωρούμε, τέλος, αυτονόητη την αποσύνδεση όποιας συσχέτισης της κύριας δραστηριότητας της έδρας με εκείνη των παραρτημάτων των νομικών προσώπων, καθώς εξυπακούεται ότι η υπαγωγή στα μέτρα στήριξης αναφέρεται σε συγκεκριμένες δομές και στους/στις εργαζόμενους/ες που απασχολούνται σε αυτές και διακριτά υποβάλλονται στο ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η επιτυχία των μέτρων που θεσπίζονται για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, των εργαζόμενων και της προστασίας των θέσεων εργασίας είναι καταδικασμένη να παράξει φτωχά αποτελέσματα, εφόσον βασιστεί σε μονοσήμαντες ερμηνείες που αποκλείουν τους αντικειμενικά πληττόμενους κλάδους, αλλά και να ακυρώσει την εμπιστοσύνη που η ελληνική κοινωνία επιδεικνύει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην εγρήγορση και την αποφασιστικότητα του κρατικού μηχανισμού και στα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται έναντι του κορωνοϊού.

Παρά το γεγονός πως οι δομές, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία, αποτελούν ελάχιστες ψηφίδες στον οικονομικό χάρτη της χώρας, συνιστούν στην κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο μέρος του προνοιακού της χάρτη και ηράκλειο έργο των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Ως εκ τούτου η επιβίωσή τους δεν χωρά διαπραγματεύσεις από την πλευρά μας.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

                                            Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 [1] Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κλάδοι δραστηριοτήτων όπως «υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α.», «άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης», «υπηρεσίες φιλανθρωπικών σωματείων», «υπηρεσίες τοπικών συλλόγων και σωματείων», «υπηρεσίες προστασίας ειδικών ομάδων» κ.ο.κ.

[2] Ακόμα και στον χρόνο που καθορίστηκε η υποχρέωση προσαρμογής των νομικών προσώπων στη νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008), η διαδικασία προέβλεπε μόνο την αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών με τους νέους, σύμφωνα με τους αντίστοιχους πίνακες, χωρίς να δηλώνεται άλλη μεταβολή των στοιχείων μητρώου των υπόχρεων.   

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Μάιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
27282930

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο....

Read more
123
4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Η Περιφέρεια Αττικής, στις 30 Απριλίου 2020, δημοσίευσε Πρόσκληση που αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας: 09)...   

Read more
56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΚΑΛΙΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά” στο πλαίσιο ένταξης` στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»...

Read more
7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...

Read more
8910
1112131415

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 18 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 9 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Read more
1617
18192021222324
252627

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ- ΜΠΑΛΕΙΟΥ-ΤΡΙΓΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ

Το ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5044917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020...

Read more
28293031
1234567


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset