Menu

Νέα

Νέα

29 Απριλίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠμεΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ "ΝΕΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ" ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19


ΠΡΟΣ:    Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο          

ΚΟΙΝ:   - Υπουργό Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη

               - Υφυπουργό Εσωτερικών, κ.Θ.Λιβάνιο

- Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δ.Μ. Μιχαηλίδου

- Γεν.Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτη

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Να αντιμετωπιστούν ομοιόμορφα οι δομές που υπηρετούν παρεμφερείς σκοπούς στο πλαίσιο του σχεδίου σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού – Αίτημα ευθυγράμμισης προβλέψεων για την επαναλειτουργία των δημοτικών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ»   

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων - Κηδεμόνων στην ελληνική επικράτεια και έχει ως αποστολή τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Σε συνέχεια της από 28/04/2020 ανακοίνωσης από την κυβέρνηση του σχεδίου σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων έναντι της διασποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-19 και της προστασίας της δημόσιας υγείας, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ απευθύνεται σε εσάς, επιθυμώντας να επισημάνει πτυχές που δέον είναι να συνεκτιμηθούν στο πλαίσιο της δέσμης των προβλέψεων της περιοχής αρμοδιότητάς σας και αναφέρονται στην επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ). 

Η χθεσινή τοποθέτηση του Υφυπουργού Εσωτερικών για τις δομές των Δήμων, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί και θα επαναπροσδιοριστεί μελλοντικά σε συνάρτηση με τα επιδημιολογικά δεδομένα, φάνηκε να περιορίζεται στα ΚΑΠΗ, Λέσχες Φιλίας, δημοτικούς παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), με την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στα ΚΔΑΠμεΑ να προκαλεί την εύλογη ανησυχία των γονέων και κηδεμόνων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Όπως είναι γνωστό, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ δομήθηκαν ώστε να εξασφαλίζουν τον αναγκαίο και ασφαλή χώρο δημιουργικής – εξωσχολικής απασχόλησης των ωφελούμενων των υπηρεσιών τους, με ή χωρίς αναπηρία, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου, έκφρασης και ψυχαγωγίας, άθλησης και σωματικής αγωγής, κοινωνικοποίησης κ.α., υπηρετώντας ταυτόχρονα την εναρμόνιση μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γονέων και κηδεμόνων τους. Η ζωτική σημασία των υπηρεσιών αυτών για τα παιδιά και άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, λόγω των ιδιαίτερων και αυξημένων αναγκών που απορρέουν από την αναπηρία τους, είναι εύλογα αντιληπτή. Ακόμα περισσότερο, η συντονισμένη επαναφορά της πρόσβασης σε αυτές καθίσταται στο παρόν ιδιαίτερα σημαντική, ύστερα από την αιφνίδια αποκοπή των ατόμων αυτών από τη ροή του κοινωνικού βίου - ένεκα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών και των περιοριστικών μέτρων της κυκλοφορίας των πολιτών για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού - που υπαγόρευσε με τη σειρά της μια βίαια προσαρμογή σε δραματικές αλλαγές του προγράμματος καθημερινότητας, με την εμφάνιση νέων πηγών άγχους, αναστάτωσης και οξυμένων δυσχερειών στους κόλπους των οικογενειών τους.

Τονίζουμε πως η εξ ορισμού ένταξη της συγκεκριμένης κατηγορίας πληθυσμού στις ευπαθείς ομάδες δεν πρέπει στενά να ερμηνεύεται ως γενικευμένη ένταξη στις ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών, εξαιρουμένων σαφώς των περιπτώσεων με χρόνια υποκείμενα νοσήματα για τις οποίες ισχύει η συνεπής συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Κατ’ επέκταση, οι επικείμενες αποφάσεις για την επαναλειτουργία των δημοτικών δομών θα πρέπει να συναπαρτίζουν το φάσμα των κριτηρίων που τίθενται υπόψη για την κατάφαση αυτή, εν προκειμένω η συναφής φύση και σκοποί των  υπηρεσιών των δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, τα επιδημιολογικά δεδομένα και ο πραγματικός βαθμός επικινδυνότητας για τον ωφελούμενο πληθυσμό τους.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω φρονούμε ότι, εκτός από αδιαμφισβήτητα αναγκαία, είναι απολύτως συνεπής με τη συλλογιστική που τη διέπει η απόφαση για ταυτόχρονη επαναλειτουργία των δημοτικών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, αφού κατ’ ουδένα τρόπο έχει ως έρεισμα την ύπαρξη της αναπηρίας. Εξυπακούεται ότι η επιστροφή των ωφελούμενων με αναπηρία στα κέντρα αυτά θα λάβει χώρα με την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για την υγιεινή και την ασφάλεια, των προβλεπόμενων κοινωνικών αποστάσεων και με την ειδική μέριμνα για τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, η δε συμμόρφωση αυτή είναι εφικτό να επιτευχθεί με τη συμβολή και σύμπραξη των διαφόρων ειδικοτήτων προσωπικού στις δομές που εξυπηρετούν τους σκοπούς τους. 

Κύριε Υπουργέ,

Η φιλοσοφία που διέπει αμφότερα τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ στηρίζεται πρωτίστως στις υποχρεώσεις της χώρας για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού (Ν.2101/1992) και των παιδιών και ατόμων με αναπηρία, όπως τα τελευταία κατοχυρώνονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012). 

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών και ατόμων με αναπηρία στα περιβάλλοντα διαπαιδαγώγησης, σε ίση βάση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση μιας σταθερής και μη διαφοροποιημένης βάσης μεταχείρισης, η οποία θα αποτρέπει διακριτές και αντικρουόμενες στα δικαιώματά τους διαδικασίες, ζητάμε να μην εφαρμοστούν επιλεκτικά οι όποιες μελλοντικές αποφάσεις για την επαναλειτουργία των δημοτικών ΚΔΑΠ, αποκλείοντας τους/τις ωφελούμενους/ες των ΚΔΑΠμεΑ από τις τόσο πολύτιμες υπηρεσίες τους για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής τους αλλά και για την αποφόρτιση των οικογενειών τους από τα προβλήματα που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της διαχείρισης των δύσκολων στιγμών της νέας πραγματικότητας που όλοι/ες βιώνουμε. 

Σε αναμονή της ανταπόκρισής σας, εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, δηλώνοντας την απόλυτη στήριξη των μέχρι σήμερα ενεργειών και αποφάσεων της ελληνικής πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας και των ευπαθών ομάδων, ευελπιστούμε το ζήτημα που επισημάνθηκε με την επιστολή μας να τύχει αντίστοιχης προσοχής και μέριμνας.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φωτεινή Ζαφειροπούλου   


Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Μάιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
27282930

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο....

Read more
123
4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Η Περιφέρεια Αττικής, στις 30 Απριλίου 2020, δημοσίευσε Πρόσκληση που αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας: 09)...   

Read more
56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΚΑΛΙΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά” στο πλαίσιο ένταξης` στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»...

Read more
7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...

Read more
8910
1112131415

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 18 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 9 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Read more
1617
18192021222324
25262728293031
1234567


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset