Menu

Νέα

Νέα

16 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟY ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδας                                  Θεσσαλονίκη,  13/11/2020

Ταχ. Δ/νση : Καρανιβάλου 31, Πυλαία                                        Αρ. Πρωτ:  276

Ταχ. Κώδικας : 544 54

Πληροφορίες: Μελίνα Μαθιού

Τηλέφωνο : 231 092 5000

web: https://www.down.gr

e-mail: info@down.gr  

 


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ''ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ''

 

O Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης ''Επιχορήγηση του Ν.Π. Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ'' (MIS 5041413), η οποία είναι ενταγμένη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία", ΑΞ09Β "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ", στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,  

 

Επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

προς άτομα με σύνδρομο DOWN  να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή  υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδος για την πλήρωση μίας (1) θέσης.

 

1.    ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής είναι συνολικά, 5 ημέρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 08:00-16:00 και συγκεκριμένα:

  • Η μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Σύλλογο
  • Η διαμονή και η διατροφή τους
  • Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής
  • Προγράμματα ατομικής και ομαδικής άσκησης
  • Εκπαίδευση σε αυτοεξυπηρέτηση και εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
  • Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
  • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

 

2.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους λήγει στις 06/10/2022.

Ο Σύλλογος δε δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τον ωφελούμενο/η για την παροχή των υπηρεσιών.

 

 

3.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί:

πρωτότυπη.  Έξω από τον φάκελο της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  • τα στοιχεία του ωφελούμενου η ένδειξη  «Για την Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Επιχορήγηση του Ν.Π. Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ (MIS 5041413)».

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδας,  στη διεύθυνση Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά 55133 μέχρι τις 27/11/2020  και ώρα 01:00 μ.μ. Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι τις   27/11/2020  και ώρα 01:00 μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

 

4.    ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η παρούσα διατίθεται από τον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδας στον ελληνικό ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στη διεύθυνση www.down.gr, καθώς επίσης και στις  ιστοσελίδες  της Ε.Σ.Α.με.Α και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

Επιπλέον, η παρούσα διατίθεται από τον φορέα στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα παραρτήματα του, καθώς επίσης και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

  • να στείλουν τα ερωτήματα τους στα e-mail του Συλλόγου: info@down.gr  
  • να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο του Συλλόγου: 2310435363, 2310940500, 231092500

 

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

Θεσσαλονίκη, 13/11/2020

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

 

Σταύρος Τσιφλίκης

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset