Menu

Νέα

Νέα

12 Ιανουαρίου 2021

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: "Άτομα με αναπηρία, Covid-19 και εμβολιασμός: Ανοίγουμε το διάλογο" από την ΕΣΑμεΑ και το Ινστιτούτο της, ΙΝΕΣΑμεΑ - Τετάρτη, 13/01/2021, 17:00-18:30


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΑμεΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝ-ΕΣΑμεΑ

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, το εγχείρημα του εμβολιασμού για την αναχαίτιση της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2, της οποίας οι καταστροφικές συνέπειες σε υγειονομικό και κοινωνικό επίπεδο έχουν καταστεί πλέον πασίδηλες, αποτελεί το μεγάλο βήμα του τρέχοντος και επόμενου διαστήματος και το πολυπόθητο ανάχωμα στην καθημερινή αγωνία των κοινωνιών έναντι της οδυνηρής εμπειρίας που βιώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενόψει αυτού του απαιτητικού και σημαντικού «στοιχήματος», οι ευπαθείς ομάδες, πρωτίστως τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας, πρέπει να αποτελέσουν πρωταρχικό πληθυσμό – στόχο του εμβολιασμού. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι ζωές των ατόμων με αναπηρία, των παιδιών μας με αναπηρία, των οικογενειών μας, της κοινωνίας μας θα επιστρέψουν αυτόματα στην κανονικότητα, όπως τη γνωρίζαμε. Είναι σαφές πως θα χρειαστεί ακόμα αρκετός χρόνος προκειμένου ο κορωνοϊός να καταστεί παρελθόν. Χρόνος για νέες μετρήσεις, νέες έρευνες, νέους προγραμματισμούς, εφαρμογή τυχόν διορθωτικών ενεργειών αλλά και απαντήσεις σε σειρά προβληματισμών και ερωτημάτων που προκύπτουν σε κάθε στάδιο αναμέτρησης της κοινωνίας με το εγχείρημα του εμβολιασμού και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναγνωρίζει την καταλληλότητα της χρονικής στιγμής για να τεθούν σημαντικά ερωτήματα που αναφέρονται στον εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία, όπως ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλιστεί η προσβασιμότητα, με όλες τις εκφάνσεις της, στο δημόσιο αγαθό του εμβολιασμού και οι παράγοντες – ιατρικοί, κοινωνικοί – που πρέπει να συνεκτιμηθούν στη διαμόρφωση ενός, εξίσου αποτελεσματικού και κοινωνικά πρόσφορου, πλαισίου υποστήριξης της δημόσιας υγείας.   

Με το αντικείμενο αυτό, η Ε.Σ.Α.μεΑ και το Ινστιτούτο της, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, με την επιστημονική υποστήριξη του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προβαίνουν, από αυτόν τον μήνα, στη διοργάνωση σειράς διαδικτυακών συζητήσεων με σκοπό την προσέγγιση πρακτικών συμπερασμάτων για τις αναγκαίες παρεμβάσεις και υποστηρικτικές ενέργειες. Στις συζητήσεις συνεισφέρουν με τη συμμετοχή τους εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η πρώτη διαδικτυακή συζήτηση με αντικείμενο: «Άτομα με αναπηρία, Covid-19 και εμβολιασμός: Ανοίγουμε το διάλογο», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021, ώρες 17:00 – 18:30, την οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να παρακολουθήσουν μεταφερόμενοι/ες στον σύνδεσμο: https://forms.gle/uHGyxg1GL3FJUqaz8 (ΕΓΓΡΑΦΗ). 

Ζωντανή μετάδοση: 

https://www.facebook.com/ESAmeAgr/posts/3520066211395719

Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας μπορείτε να ανατρέξετε στο ενημερωτικό υλικό, που επισυνάπτεται, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων/ουσών στη συζήτηση της 13ης/01/2021.    

Θερμά παρακαλούμε, όπως προβείτε στη σχετική ενημέρωση των μελών σας για την ενέργεια.

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset