Menu

Νέα

Νέα

28 Νοεμβρίου 2022

ΣΤΟ ΦΕΚ Ο Ν.4997/2022 ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ


Στον υπ’ αριθμ. 4997/2022 νόμο: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται κάποιες θετικές ρυθμίσεις, που αφορούν και επηρεάζουν τα παιδιά με αναπηρία, τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τις οικογένειές τους αλλά και τις δομές που υπηρετούν τις ανάγκες τους, ορισμένες εκ των οποίων έχουν απασχολήσει την Ομοσπονδία, αποτελώντας αντικείμενο παρέμβασης, μεταξύ των οποίων σημειώνουμε ως σημαντικότερες:

- τη νομοθετική διευθέτηση που είχε εξαγγελθεί για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των €250,00 σε όσους λαμβάνουν αναπηρικά προνοιακά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή αναπηρική σύνταξη (άρθρα 3 & 4)

τη δυνατότητα αξιοποίησης ασφαλιστικού χρόνου από τα δικαιούμενα πρόσωπα, με ψυχική ή νοητική αναπηρία, του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (άρθρο 27)

τη διεύρυνση του χρόνου της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και τη διασάφηση της αφετηρίας της για τις μητέρες που υιοθετούν τέκνο (άρθρο 43)

Επί του παρόντος άρθρου, θέση της Ομοσπονδίας παραμένει ότι η πολιτεία οφείλει, ταυτόχρονα με τους γονείς που υιοθετούν, να καλύπτει ισότιμα και τις ανάγκες των γονέων που αναδέχονται τέκνο, και είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων (πλην των όσων περιλαμβάνονται στο ειδικό μητρώο επαγγελματιών αναδόχων).

- την αναστολή του καταλογισμού και αναζήτησης μη αχρεωστήτως καταβληθεισών προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα, που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των ληπτών (άρθρο 49)

Επί των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου άρθρου, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ αναμένει και συνεχίζει τις πιέσεις για την επεξεργασία προβλέψεων για την αποσύνδεση του επιδόματος του ΟΠΕΚΑ από τη σύνταξη θανόντος γονέα για τους δικαιούχους επιδομάτων βαριάς αναπηρίας και βαριάς νοητικής αναπηρίας, που αποτελεί πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας και της ΕΣΑμεΑ και που η αρμόδια Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει δεσμευθεί να εξετάσει.

- τη δυνατότητα πρόσβασης των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στις κρατικές επιχορηγήσεις, σε περιπτώσεις που έχουν εμπροθέσμως καταθέσει τα δικαιολογητικά για την ανανέωση της ειδικής πιστοποίησης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, και η τυχόν μη ισχύς της δεν ανάγεται στην ευθύνη τους (άρθρο 56)

την εισαγωγή προβλέψεων για τη δυνατότητα των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας να λαμβάνουν χρηματοδότηση για τα διαστήματα που χωρίς υπαιτιότητά τους αναστέλλεται η λειτουργία τους ή περιορίζεται η αξιοποίηση της δυναμικότητάς τους κ.α. (άρθρο 57), συνθήκη την οποία πλείστες φορές έχουν αντιμετωπίσει εξαιτίας έκτακτων συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικής συγκυρίας της πανδημίας.

 

Με ικανοποίηση, κλείνοντας, η Ομοσπονδία διαπιστώνει ότι σε σχέση με το σχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, στο τελικό περιεχόμενο του νόμου (άρθρα 51 & 52), περιλαμβάνεται το αίτημά της για μια εν πολλοίς προσδοκώμενη ρύθμιση, από εκατοντάδες οικογένειες ανά την χώρα που έχουν μέλος με αναπηρία ή βρίσκεται σε επικινδυνότητα για αναπτυξιακή διαταραχή, εκείνη του Πιλοτικού Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης.

Ευελπιστούμε, σε σύντομο χρόνο, να έχουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε επί συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών και κάθε άλλης αναγκαίας εξειδίκευσης για την ταχεία εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στο πλήρες περιεχόμενο του ν.4997/2022 (Φ.Ε.Κ. 219/τ.Α/25.11.2022) που ακολουθεί.

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset