Menu

Νέα

Νέα

1 Απριλίου 2021

H ΠΟΣΓΚΑμεΑ ZHTA THN ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑΧΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΤΑ ΚΔΑΠμεΑ & ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΔΥ, κ. Π. Αρκουμανέα

ΚΟΙΝ:   (σχετ.: πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Η αναπηρική οικογένεια δεν μπορεί να υπομείνει την παρεμβολή νέων εμποδίων για την ασφάλεια των ατόμων με βαριές αναπηρίες στο πλαίσιο των προϋποθέσεων λειτουργίας των δομών που υπηρετούν τις ανάγκες τους - Ζητείται η εξακολούθηση της στήριξης από τον ΕΟΔΥ των ταχέων ελέγχων αντιγόνου έναντι του ιού SARS-CoV-2, στο τρέχον και το προσεχές διάστημα, στα ΚΔΗΦ ΑμεΑ και ΚΔΑΠμεΑ»   

Σχετ.:

1. Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.10002/15.02.2021 «Ρυθμίσεις για τακτικό προγραμματισμό ελέγχων φορείας κορωνοϊούCOVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνωνCOVID-19 (rapidtest)» (Φ.Ε.Κ. 768/τ.Β’/26.02.2021)

2. Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.75342/24.11.2020 «Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου» (Φ.Ε.Κ. 5198/τ.Β’/24.11.2020), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων - Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων τους στην ελληνική επικράτεια, έχοντας ως αποστολή τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Αφορμή για την παρούσα επιστολή μας αποτελεί η έντονη δυσφορία που λαμβάνουμε από την πλευρά των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των ατόμων αυτών, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ), διαμαρτυρόμενοι πως βρίσκονται σε αδιέξοδο ως προς την εκπλήρωση υποχρέωσης, απορρέουσας από τις προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα λειτουργία τους, και συγκεκριμένα της διενέργειας rapid test ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2, σε εβδομαδιαία βάση, σε εργαζόμενους/ες ή/και ωφελούμενους/ες των Κέντρων.  

Εάν υποτεθεί ότι συντασσόταν ένας κατάλογος των πρωτοφανών προκλήσεων και καταστάσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, η πολιτεία και οι πολίτες της, από το πρώτο κύμα της περασμένης άνοιξης και καθ’ όλη τη διάρκεια του καλπασμού της πανδημίας της λοίμωξης Covid-19, καθώς και των γνωστών και, όχι σπάνια, ανυπέρβλητων προβλημάτων που κλήθηκαν και καλούνται να αντιμετωπίσουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, εκτιμούμε ότι, εν μέσω του τρέχοντος πανδημικού πλήγματος, καμία πλευρά δεν θα τοποθετούσε σε θέση περίοπτη την υπογραφή αποφάσεων, των οποίων η εφαρμογή δεν έχει ακόμη πλήρως εξειδικευθεί (!) προκειμένου να αιτιολογήσει την ‘αποδέσμευσή’ της από μέριμνες, καθ’ όλα ουσιώδεις και κρίσιμες για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Αυτό, δυστυχώς, πληροφορούμαστε ότι λαμβάνει χώρα για τα ανωτέρω Κέντρα, με παρεμβαλόμενα εφεξής προσκόμματα τα περί της αδυναμίας εκτέλεσης ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 στους χώρους τους από τις Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων (όπως έβρισκε εφαρμογή με το ανωτέρω υπ’ αριθμ.2 σχετικό) και αιτιολογικό τη θεσπισμένη – αλλά όχι εισέτι σε εφαρμογή - νέα διαδικασία προγραμματισμού και διενέργειας rapid test σε ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ (όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ανωτέρω αρ.1 σχετικού) επί της οποίας, προφανώς, ούτε την ιδιότητα ούτε τον ρόλο έχουμε να ερμηνεύσουμε τη βούληση κατάργησης των προηγούμενων προβλέψεων.

Ως γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ρόλος μας είναι να ενεργούμε με γνώμονα την προστασία και ασφάλεια των παιδιών μας, σωματική και ψυχοκοινωνική, για την οποία η ανησυχία μας διαρκώς εντείνεται, αφού ολοένα και καινούριες πηγές της αναφαίνονται σε κάθε στάδιο αναμέτρησης των οικογενειών μας με την πανδημία. Σε αυτή την πραγματικότητα, οι ‘αποκρίσεις’ της παραπάνω - προσηλωμένης περισσότερο στους τύπους, παρά στην ουσία - λογικής αφήνουν ουσιαστικά τον πληθυσμό αυτό εκτεθειμένο και αθωράκιστο στις επιπτώσεις της πανδημίας, εν μέσω, ίσως, της δραματικότερης κορύφωσής της στη χώρα.

Με αποκλειστικά αυτόν τον γνώμονα, επίσης, θερμά υποδεχθήκαμε τη νέα απόφαση παραλαβής των προϊόντων και διενέργειας των ελέγχων από τα Κέντρα, πρωτίστως γιατί ‘θεραπεύει’ τις πρακτικές δυσχέρειες του ΕΟΔΥ να ανταποκριθεί στην οριζόμενη περιοδικότητα των ελέγχων και στα σχετικά αιτήματά τους, τέσσερις και πλέον μήνες. Γεγονός για το οποίο, παρά τον ανεξάντλητο σωρό οχλήσεων που λαμβάνουμε από τους φορείς αυτούς, γνωρίζετε ότι ουδέποτε διαμαρτυρηθήκαμε, συναισθανόμενοι/ες την κρισιμότητα των περιστάσεων και το ευχερώς αντιληπτό βαρύ φορτίο που αναλογεί στον Οργανισμό σε αυτές.

Με τον ίδιο γνώμονα, άμεσα αποταθήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 61/01.03.2021 έγγραφο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που κοινοποιήθηκε και σε εσάς - για την ταχεία εξειδίκευση του εφαρμοστικού πλαισίου της απόφασης και την παροχή κατευθύνσεων προς τα Κέντρα που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις ενέργειες.  

Ταυτόχρονα, όμως, δεν παραγνωρίζουμε πως η εφαρμογή της νέας διαδικασίας συνιστά εγχείρημα διόλου ευκαταφρόνητου μεγέθους, που προϋποθέτει συνεκτίμηση πλείστων παραμέτρων και συνδρομή πολλών εμπλεκόμενων πλευρών για να τελεσφορήσει. Απαιτήσεις, που δεν εξαντλούνται στο επίπεδο απλών ‘διατυπώσεων’ ή/και εσπευσμένων ‘διεκπεραιώσεων’, προδιαγράφοντας κατ’ επέκταση τη μεσολάβηση αναγκαίου χρονικού διαστήματος για τη μετάβαση στη νέα διαδικασία (όπως ισχύει, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, και για την προοπτική χρήσης αυτοδιαγνωστικών τεστ, που αν ήταν ‘σήμερα’ διαθέσιμα, προφανώς, δεν θα επιβαρύναμε τον ήδη επιβαρυμένο Οργανισμό με το παρόν).

Κλείνοντας, δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι ανωτέρω δομές, που λειτουργούν από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες, θα ανταποκριθούν στο παρόν, έστω με ίδια μέσα, στη διεξαγωγή των ελέγχων, με την περιοδικότητα που ορίζεται. Και αυτό διότι, επίσης, δεν χωρά αμφιβολία ότι δεν θα προβούν σε ‘εκπτώσεις’, ούτε στο επίπεδο προστασίας των ωφελούμενων πληθυσμών τους έναντι της λοίμωξης Covid-19, ούτε σε εκείνο των πολύτιμων υπηρεσιών τους, διαθέτοντας σαφή συναίσθηση της διακινδύνευσης που το ενδεχόμενο επιφέρει στην ασφάλεια και τη σωματική και ψυχοκοινωνική κατάσταση των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Αμφίβολη, όμως, είναι η δυνατότητά τους να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που επωμίζονται όλο αυτό το διάστημα, με δεδομένο το ανελαστικό κόστος που διέπει τη λειτουργία τους και τη μη κερδοσκοπική τους υπόσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω και υπό την εξακολούθηση συνδρομής επιτακτικών λόγων για την προστασία από τον ιό SARS-CoV-2, που τροφοδοτεί τις αποφάσεις για τη συνέχιση της – αδιαμφισβήτητα απαραίτητης για την ψυχική και σωματική υγεία των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες - λειτουργίας των ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, με την προϋπόθεση διενέργειας rapid test ανίχνευσης του ιού, σε εβδομαδιαία βάση, σε εργαζόμενους/ες ή/και ωφελούμενους/ες των Κέντρων:

Ζητάμε την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για την παραμονή στο πεδίο του ΕΟΔΥ της διενέργειας των ταχέων ελέγχων αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2, με τη διαδικασία που μέχρι προσφάτως λάμβανε χώρα στις δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, μέχρι τον χρόνο θέσης σε εφαρμογή της νέας Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.10002/15.02.2021 ή της διαθεσιμότητας άλλου πρόσφορου τρόπου για τη διενέργεια των ταχέων ελέγχων ανίχνευσης του ιού.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Η αυτονόητη υπεροχή της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας στάθηκε ως απόλυτο κριτήριο για την καθοδήγηση του συνόλου των αποφάσεων και ενεργειών ελέω πανδημίας, τη δε αδήριτη αυτή αναγκαιότητα υπηρετεί ο ΕΟΔΥ από την πρώτη στιγμή που ενέσκηψε η επιδημία στη χώρα μας.

Ευελπιστούμε, ο θετικός παρεμβατικός ρόλος του Οργανισμού προς αυτή την κατεύθυνση, για τον οποίο η Ομοσπονδία δηλώνει την απόλυτη στήριξή της, να μην εξασθενήσει στην τωρινή συγκυρία.

Με την πεποίθηση ότι θα επιληφθείτε άμεσα του θέματος που σας θέσαμε με το παρόν, αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Πίνακας αποδεκτών:

- Υπουργός Υγείας, κ.Β.Κικίλιας

- Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

- Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτης

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset