Menu

Νέα

Νέα

13 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ


ΠΡΟΣ:    Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δρ. Δ.-Μ. Μιχαηλίδου

ΚΟΙΝ:     (σχετ.: πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: «Άμεση επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης φοίτησης ΟΛΩΝ των εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία που παρακολουθούν προγράμματα σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ και την αποτροπή εμφάνισης ωφελούμενων ‘διαφορετικών ταχυτήτων’ στη βάση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού»    

(σχετ.: Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. πρωτ.: 63807/31.08.2021: «Υποχρεωτικός εμβολιασμός φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠΑμεΑ – ΚΔΗΦ, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 206 του ν.4820/2021)


Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 620/06.09.2021 έγγραφό μας και τις αμέτρητες επικοινωνίες που ακολούθησαν, εκτιμώντας την κρισιμότητα της χρονικής στιγμής και τη σοβαρότητα του ζητήματος για την αποτροπή δυνητικών παλινδρομήσεων στο επίπεδο της ψυχικής, σωματικής υγείας και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων ατόμων με αναπηρία, τα οποία λόγω μη συμμετοχής στον εμβολιασμό έναντι της Covid-19 ή/και μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού τους σχήματος, καλούνται να απουσιάσουν, για διάστημα διόλου ευκαταφρόνητο, από τα προγράμματα των ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, ζητήσαμε την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για την αποσόβηση των κινδύνων που σε αυτό το κρίσιμο στάδιο ανακύπτουν.

Αναφερθήκαμε στους λόγους που καθιστούν επιτακτικές τις άμεσες ενέργειές σας και εκτιμήσαμε ως αδήριτη αναγκαιότητα την παροχή ενός εύλογου χρονικού διαστήματος για τη συμμόρφωση με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των ωφελούμενων των ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ, ταυτόχρονα με την αποσαφήνιση όλων των απαραίτητων ζητημάτων που θα εξασφαλίσουν την ταχεία και ορθή εφαρμογή του. Τονίσαμε προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας την ανάγκη άμεσης επεξεργασίας προβλέψεων και διαδικασίας για την απαλλαγή των περιπτώσεων όπου ο εμβολιασμός δεν ενδείκνυται για λόγους υγείας, είτε δεν είναι εφικτός λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αναγκών συγκεκριμένων κατηγοριών αναπηρίας (λ.χ. περιπτώσεις ατόμων στα φάσμα του αυτισμού, που εξαιτίας της αναπηρίας τους αρνούνται να συνεργαστούν, εκδηλώνοντας ανεξέλεγκτες συμπεριφορές ή/και εκρήξεις θυμού ή/και άλλες περιπτώσεις).

Παράλληλα προτείναμε, ως θεμιτή για τον ευάλωτο αυτό πληθυσμό, την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού με τον κατά το δυνατό ηπιότερο τρόπο και δη την παροχή της ευχέρειας στους φορείς που λειτουργούν ΚΔΑΠ ΑμεΑ, Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ να αποδέχονται τους/τις εξυπηρετούμενους/ες στα προγράμματά τους με τη χορήγηση της πρώτης (ή μοναδικής) δόσης του εμβολίου για την Covid-19 (έναντι της προσωρινής διακοπής της φοίτησης έως την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού τους σχήματος), υπό την ταυτόχρονη προϋπόθεση αρνητικού αποτελέσματος ταχέος ελέγχου ανίχνευσης αντιγόνων του ιού SARS-CoV-2 (rapid test), που θα διενεργείται σε συχνή περιοδικότητα.

Δυστυχώς, σήμερα, στο κατώφλι της έναρξης των προγραμμάτων από τη συντριπτική πλειοψηφία των ανωτέρω Κέντρων, η ανταπόκριση στα ανωτέρω αιτήματά μας, όχι μόνο δεν έχει διαγράψει την ελάχιστη τροχιά, αλλά, ακόμη περισσότερο, απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση αναφορικά με την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι προθέσεις του Υπουργείου για την επίλυση του ζητήματος.

Είναι προφανές ότι η υφέρπουσα παθητική αυτή στάση όχι μόνο δεν εφησυχάζει τους φόβους μας, αλλά, απεναντίας, τους γιγαντώνει. Παράλληλα, ρίχνει νερό στον μύλο του ανορθολογισμού, καθώς οξύνει τόσο την ανησυχία των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, που δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει ή απαλλαγεί από τον εμβολιασμό, αναφορικά με την αβέβαιη εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική διαδρομή των παιδιών τους, όσο και το πρόβλημα της βιωσιμότητας των δομών, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες τους με βάση τις παρουσίες στα Κέντρα τους, είτε αυτές καταβάλλονται μέσω του ημερήσιου νοσηλίου - τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ είτε από πόρους του ΕΚΤ στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων / Δράσεων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο μας, δεν είμαστε στο παρόν διατεθειμένοι/ες να υπεισέλθουμε στο ποια υπηρεσία φέρει αρμοδιότητα για τη διευθέτηση του ζητήματος, αλλά ούτε και αρμόδιοι/ες να αναζητήσουμε αιτίες και λύσεις για τις όποιες δυσκινησίες ή/και εμπόδια καταγράφονται σε αυτή την πορεία.

Καθώς, όμως, ούτε την πολυτέλεια διαθέτουμε να αποδεχθούμε παθητικά τις παραδοσιακά θετικές διαβεβαιώσεις για την εξέτασή του και επειδή το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα για την ελληνική αναπηρική οικογένεια, πρέπει να επιλυθεί, ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ, ζητάμε εκ νέου την προτεραιοποίησή του και τη μεσολάβησή σας ώστε τα αρμόδια εμπλεκόμενα μέρη του Υπουργείου να ΠΡΑΞΟΥΝ, ΑΜΕΣΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ, ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ προς αυτή την κατεύθυνση.

Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, με τις δυσμενείς συνέπειες που αναπόφευκτα θα επιφέρει σε επίπεδο αγωγής, εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και αξιοπρεπούς ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, ωθώντας μέρος του πληθυσμού αυτού προς την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό, μάλλον αποδυναμώνει περισσότερο τον στόχο της συμβολής της πολιτείας στη λήψη μεριμνών για τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ατόμων με αναπηρία, παρά αντιμετωπίζει ουσιώδη ζητήματα για την ανάσχεση της πανδημίας στους κόλπους λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών και κέντρων.

Τέλος, δεν πρέπει να αγνοείται ότι οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο απαιτήσεων όπως λ.χ. της επεξεργασίας ειδικών προβλέψεων για την εξακολούθηση της δυνατότητας χρήσης του δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού από τους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, που καλούνται εκ νέου να ‘απουσιάσουν’ από τις δραστηριότητες του ‘κανονικού’ τους βίου λόγω των μέτρων που η πολιτεία επιβάλλει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης.     

Κυρία Υφυπουργέ,

Είναι σαφές ότι η ‘συμβίωση’ με τις επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να έχει, αν όχι απροσδιόριστο ορίζοντα, τουλάχιστον μεγάλη ακόμη διάρκεια. Σε αυτή την πραγματικότητα, ο οποιοσδήποτε αποκλεισμός, έστω για μέρος, των ατόμων με αναπηρία από τη συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους βίο, χωρίς προηγούμενη στάθμιση της τυχόν ιδιαίτερης φύσης της αναπηρίας και των υπαρκτών αναγκών τους,  δεν πρέπει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός.  

Κυρία Υφυπουργέ,

Αναμένουμε να ανταποκριθείτε άμεσα στα αιτήματά μας και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση επαρκούς λύσης, ώστε κανένα άτομο με αναπηρία, να μην βρεθεί, από σήμερα, εκτός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ και των πολύτιμων υπηρεσιών τους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόσυρση της σχετικής σας εγκυκλίου αποτελεί μονόδρομο για την άρση των σημερινών αδιεξόδων για τα άτομα αυτά, τις οικογένειές τους, τους φορείς που υπηρετούν τις ανάγκες τους.


Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας αποδεκτών:

-     Υπουργός Επικρατείας, κ.Γ.Γεραπετρίτης

-     Υπουργός Επικρατείας, κ.Χ.Γ.Σκέρτσος

-     Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Κ.Χατζηδάκης

-     Υπουργός Υγείας, κ.Αθ.Πλεύρης

-     Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτης

-     Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ.Μ.Θεμιστοκλέους

-     Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, κ.Μ.Θεοδωρίδου

-     ΕΣΑμεΑ

-     Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset