Ειδήσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ"

Σε συνέχεια της  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με το υπ αριθμ. 128 έγγραφο), η οποία είχε δημοσιοποιηθεί από 1/3/2017 έως 21/3/2017  και απευθύνονταν  σε άτομα με νοητική υστέρηση άνω των 16 ετών  στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ».........

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ "ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ"

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού ¶ρτας "Αγία Θεοδώρα" στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020" ¶ξονας Προτεραιότητας 5 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ" ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο: "Κέντρα Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία" προσκαλεί τα άτομα με αναπηρία (νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down) ηλικίας άνω των 15 ετών.........

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ" ΣΤΟ ΘΡΑΨΑΝΟ

Το σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» στο Θραψανό της Πράξης «Δράση 9.iii.3. : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001329...........

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ "ΥΠΕΡΙΩΝ" ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Η Ένωση  Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ-«Υπερίων»,λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2014-2020», ¶ξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», προσκαλεί τους τυχόν ωφελούμενους να υποβάλλουν αίτηση........

Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ Η "ΚΥΨΕΛΗ" ΛΕΣΒΟΥ

Το αναγνωρισμένο Σωματείο με την επωνυμία «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη», κάνει γνωστό ότι για την κάλυψη κενών θέσεων από τις 1/3/2017έως15/3/2017, οι άμεσα ωφελούμενοι της δομής που θα λειτουργήσει ως Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.μεΑκαι συγκεκριμένα τα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία........

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Αγρινίου του Εργαστηρίου "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ", στο πλαίσιο του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014-2020", ¶ξονας Προτεραιότητας 4 "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων" θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 24 ωφελούμενα ΑμεΑ............. 

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ "ΥΠΕΡΙΩΝ" ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΕΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ "ΥΠΕΡΙΩΝ" προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης "Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 - 2020", εννέα (9) άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες.........

Περισσότερα

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Α.Π. "Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ" ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν ενημερώνει για την 2η τροποποιηση, που αφορά στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων, ανάρτησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων και το όριο ηλικίας, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» του Συλλόγου Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».........

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑμεΑ Η " ΚΥΨΕΛΗ" ΛΕΣΒΟΥ

H ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν ενημερώνει ότι το αναγνωρισμένο Σωματείο με την επωνυμία «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη», κάνει γνωστό ότι από 18/1/2017έως 28/1/2017, οι άμεσα ωφελούμενοι της δομής που θα λειτουργήσει ως Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμεΑ.......

Περισσότερα

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ" ΣΤΟ ΘΡΑΨΑΝΟ

Το σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» στο Θραψανό της Πράξης «Δράση 9.iii.3. : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»......

Περισσότερα

« Σελίδα από 17 »


24/3/2017 4:06:44 μμ