Ειδήσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Ίδρυμα για το Παιδί  « Η Παμμακάριστος» ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Μαΐου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για την Πράξη «ΚΔΗΦ με κωδικό.......

Περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

Στον παρακάτω σύνδεσμο το ΑΣΕΠ δημοσιοποιεί τις θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε όλη την Ελλάδα, μέσω ενός πίνακα που ανανεώνεται κάθε φορά που προστίθενται νέες θέσεις......

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμεΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για ¶τομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για ¶τομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο του 'Αξονα Προτεραιότητας 9.........

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΕΠΕΑ "Ορίζοντες", στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχερησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 - 2020"..........

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ),στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».........

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ( ΑΝΟΙΞΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ),στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».......

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ "ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», ¶ξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)», προσκαλεί του ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.......

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ" ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ" στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" ¶ξονας Προτεραιότητας (09) "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ".....

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020", ¶ξονας Προτεραιότητας (09) "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ", με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ", λειτουργώντας.......

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε συνέχεια της ένταξης της πράξης ΚΔΗΦ (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας) του Ιδρύματος για το παιδί "Η Παμμακάριστος" για τα παιδιά με νοητική υστέρηση-αυτισμό, Διάρκειας 3 (τριών) ετών με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ)5002641 στον άξονα προτεραιότητας "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και των διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής"......

Περισσότερα

« Σελίδα από 20 »


25/5/2017 3:49:17 μμ