Ανακοινώσεις

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

20/5/2011

                                                                                              

 

                                                                         

ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά τις αρχαιρεσίες πoυ έγιvαv στις 7- 8 Μαΐου 2011(στο ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ» στη Θεσσαλονίκη), στις 18 Μαΐου 2011 συvεδρίασαν τα μέλη τoυ vεoεκλεγέvτoς Γεvικoύ Συμβoυλίoυ, με σκοπό την Εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού. 

Τέθηκαν 13 υποψηφιότητες ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΓΓΕΚΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΜΙΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΜΟΙΡΑΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΜΠΟΥΤΟΒΑ ΟΛΓΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΝΑΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΝΟΥΜΤΑ ΦΩΦΩ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΤΖΑΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Κατόπιν, μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, εξελέγησαν τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτρoπής, τα oπoία συγκρoτήθηκαv σε Σώμα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μετά τη συγκρότησή της σε Σώμα έχει ως εξής:

       

1.Πρόεδρoς: Λυμβαίος Ιωάννης ( εκπρόσωπος εγκεφαλικής παράλυσης  )

2.Α΄Αvτιπρόεδρoς: Ζoυμπoυλίδης Σπυρίδωv (εκπρόσωπος εγκεφαλικής παράλυσης)

3.Β΄Αvτιπρόεδρoς: Ζαφειροπούλου Φωτεινή (εκπρόσωπος αυτισμού )

4.Γεv. Γραμματέας: Νάστας Χρήστος (εκπρόσωπος εγκεφαλικής παράλυσης)               

5.Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Νούμτα Φωφώ (εκπρόσωπος συνδρόμου Down  )

6.Ταμίας: Κουκοβίνης Χρήστος (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών)

7. Αναπληρωτής Ταμίας: Μοσχολιός Ιωάννης  (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)                  

8.Οργανωτικός Γραμματέας: Σπηλιόπουλος Ιωάννης (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας )     

9.Υπεύθυvoς Διεθνών Σχέσεωv: Μπούτοβα Όλγα (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών )

 

                                                     Μέλη

10. Σουργιαδάκης Γεώργιος  (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών)

11. Γεωργιάδης Θεοδόσιος   (εκπρόσωπος συνδρόμου Down )

12. Καρανικόλα Ουρανία  (εκπρόσωπος εγκεφαλικής παράλυσης)

13. Αγγελακόπουλος Γεώργιος  (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

14. Κατσάνη Αικατερίνη  (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

15. Μοιράγια-Κυριακού Μαρία  (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών)

16. Σιδηροπούλου Αγνή  (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών)

17. Τζαμούσης Χρήστος  (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

18. Μαρκοπούλου Ερασμία  (εκπρόσωπος αυτισμού)

19. Μίχος Λεωνίδας  (εκπρόσωπος εγκεφαλικής παράλυσης)

20. Τζιότζιος Αναστάσιος  (εκπρόσωπος συνδρόμου Down &αισ/ριακών αναπηριών ανηλίκων)

21. Κορδά Ολυμπία  (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών)

22. Παφύλη Ελένη  (εκπρόσωπος αυτισμού)

23. Ανθρωπάκης Ζαφείρος  (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

24. Αρβανίτης Περικλής  (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

25. Σκανδάλη Μαρία  (εκπρόσωπος συνδρόμου Down )

 

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ