Ανακοινώσεις

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΠ

6/6/2011

 
ΠΡΟΣ:
Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση δελτίων μετακίνησης έτους 2011 από τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Εκδόθηκε η υπ’αριθ. Π3α/Φ.11/Γ.Π  οικ. 58369  (Αθήνα, 25/05/2011) εγκύκλιος της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ: www.posgamea.gr  


Τα δελτία μετακίνησης χορηγούνται σε όλη την Ελλάδα από τα γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και από τα ΚΕΠ έως και την 31/12/2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να υποβάλλουν (εκτός από την εγκύκλιο που έχουμε αναρτήσει) και από τα σχετικά γραφεία.  


Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.


Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

     Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ  

 

 Σχετική εγκύκλιος
 
 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ