Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

22/7/2011

 

Αρ. Πρωτ.: 761/ 22-7-2011  

ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεως για την Ειδική Πιστοποίηση Φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μας εξέδωσε εγκύκλιο που αφορά στην «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεως για την Ειδική Πιστοποίηση Φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Τη σχετική Πρόσκληση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ, στην ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου et.diavgeia.gov.gr ως: ΑΔΑ 4Α2ΧΘ-ΥΡ και στις κατά τόπους Περιφέρειες.

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εθελοντισμού και πιστοποίησης φορέων, στα τηλέφωνα: 210-5222357, 210-5222380 και στο fax: 210-5222357 ή στη Δ/νση ΑμεΑ στο τηλέφωνο: 210-5235828 και στο fax: 210-5236027.

 

Με εκτίμηση,
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ