Ανακοινώσεις

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 3996/2011(ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΠΕ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

23/8/2011

                                                           ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής 
                                     Ασφάλισης 
                                                 κ. Γ. Κουτρουμάνη
 
                                            ΚΟΙΝ.:-Υπουργό Οικονομικών
                                             κ. Ε. Βενιζέλο
                                  -ΕΣΑμεΑ
                                                                    -Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

 

ΘΕΜΑ: «Άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 »

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) καθημερινά γίνεται αποδέκτης πλήθους παραπόνων από γονείς ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι εκφράζουν έντονα το αίσθημα αδικίας που έχει προκληθεί με την εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν.3996/2011, αφού έχει ισχύ και σε εκείνους που είχαν καταθέσει αίτημα για συνταξιοδότηση βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3232/2004 και των τροποποιήσεων του (άρθρο 61 του Ν. 3518/2006 και άρθρο 140 του Ν. 3655/2008).

Σας επισημαίνουμε ότι αρκετοί γονείς έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης βάσει των προγενέστερων διατάξεων ( καθώς πληρούσαν τα κριτήρια και τις σχετικές προϋποθέσεις) και όχι με τις διατάξεις του άρθρου 37 του νέου νόμου. Μάλιστα για πολλούς δεν έχει ακόμα εκδοθεί η τελική απόφαση συνταξιοδότησής τους εδώ και ένα χρόνο και εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προηγούμενη νομοθεσία προχώρησαν σε διακοπή της επαγγελματικής τους  δραστηριότητας.

Τονίζουμε ότι είναι εντελώς άδικη και χωρίς να στηρίζεται σε κάποια λογική βάση, η άποψη που θέλει τις αιτήσεις των γονέων που τις είχαν καταθέσει πριν την ψήφιση και ισχύ του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 να εξεταστούν με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται στο προαναφερόμενο άρθρο. Θεωρούμε αντικειμενικά ορθό για όσους είχαν καταθέσει αιτήσεις πριν την ψήφιση του νέου νόμου και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής απόφασης συνταξιοδότησής τους, σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις, να τους επιτραπεί το δικαίωμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και της έκδοσης της τελικής απόφασης της συνταξιοδότησής τους.    

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η Χώρα (κατάσταση που είναι δυσμενέστερη για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως αυτή των ΑμεΑ και των οικογενειών τους) είναι απαραίτητη η λήψη ουσιαστικών μέτρων  που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνικής και εισοδηματικής στήριξης των οικογενειών που έχουν παιδιά με αναπηρία. Για το λόγο αυτό ζητούμε την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 μόνο  για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του σχετικού νόμου. 

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε  για τις ενέργειές σας και την εξέλιξη του θέματος.  

 

Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

 

 

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ