Ανακοινώσεις

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΣΤΑ ΝΠΙΔ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

13/9/2011

                                                                       Προς:   -κ. Ευ. Βενιζέλο,  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνηση
                                                                                     & Υπουργό Οικονομικών 
                                                                                    -κ. Θ. Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
                                                                       
                                                                      ΚΟΙΝ: -κ. Κουτρουμάνη, Υπουργό Εργασίας
                                                                                 -κ. Φ. Σαχινίδη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
                                                                                 -κ. Π. Οικονόμου, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
                                                                                 -κ. Η. Πλασκοβίτη, Γεν. Γραμματέα Οικονομικών
                                                                                 -Μέλη Ελληνικού Κοινοβουλίου
                                                                                 -Πρόεδρο ΟΚΕ
                                                                                 -Πρόεδρο ΓΣΕΕ
                                                                                 -Πρόεδρο ΑΔΕΔΥ
                                                                                 -ΕΣΑμεΑ
                                                                                 -Φορείς –Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «Εργασιακή Εφεδρεία στο Δημόσιο & στα ΝΠΙΔ ευρύτερου Δημόσιου Τομέα»

Κύριοι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης,

Από τον Ιανουάριο του 2011, μια σειρά μέτρων έχει ανατρέψει τον οικογενειακό προγραμματισμό των οικογενειών που έχουν ¶τομο με Αναπηρία 67% και άνω.

Όπως γνωρίζετε, ένα ¶τομο με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, Αυτισμό, Σύνδρομο DOWN, Εγκεφαλική Παράλυση και Νοητική Αναπηρία, με ποσοστά αναπηρίας από 67% και άνω, πέραν των φαινομένων διάλυσης του οικογενειακού ιστού από το βαρύ φορτίο που επιφέρει η Αναπηρία, επιβαρύνει υπέρμετρα με τις ανάγκες του και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Εργασιακή Εφεδρεία όταν ο ένας από τους δυο γονείς έχει εγκαταλείψει την αγορά εργασίας λόγω αναπηρίας του παιδιού του, για να του προσφέρει προστασία, σημαίνει κήρυξη πτώχευσης για την ίδια την οικογένεια.

Κύριοι Αντιπρόεδροι,

Εκατοντάδες γονείς και αδέλφια Ατόμων με Αναπηρία εργάζονται στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Αν δεν προστατευθούν από εσάς που έχετε γνώση της Αναπηρίας, τότε όχι πτώχευση, αλλά πλήρης κατάρρευση της οικογένειας θα επέλθει.

Προστατέψτε μας από όλους εκείνους που αδυνατούν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του θέματος.

Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησής σας, πέραν της κόκκινης γραμμής της Εθνικής Σωτηρίας, να βάλει κόκκινη γραμμή για την κοινωνική προστασία των ευπαθών ομάδων.

Χωρίς προστασία του κοινωνικού ιστού της χώρας, η όποια προσπάθειά σας, έστω και αν λογιστικά έχει πετύχει, στην πραγματικότητα θα έχει αποτύχει ηθικά και κοινωνικά!

Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                          ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ