Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

13/9/2011

                                                                        Προς: κ. Ευ. Βενιζέλο,  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
                                                                                  & Υπουργό Οικονομικών

                                                                         Κοιν:  -Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Γ. Παπανδρέου
                                                                                   -κ. Φ. Σαχινίδη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
                                                                                   -κ. Π. Οικονόμου, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
                                                                                   -κ. Η. Πλασκοβίτη, Γεν. Γραμματέα Οικονομικών
                                                                                   -Μέλη Ελληνικού Κοινοβουλίου
                                                                                   -ΕΣΑμεΑ
                                                                                   -Φορείς –Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «Πλήρης εξαίρεση των οικογενειών των Ατόμων με Αναπηρία, από το μέτρο του τέλους ακίνητης περιουσίας»

 

Κύριε Αντιπρόεδρε,

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ως αποδέκτης της τραγικής κατάστασης που βιώνουν καθημερινά οι οικογένειες Ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, Αυτισμό, Σύνδρομο DOWN, Εγκεφαλική Παράλυση και Νοητική Αναπηρία, με ποσοστά αναπηρίας από 67% έως και 100%, σε όλη τη χώρα, θεωρεί ότι:

Το τέλος ακίνητης περιουσίας (αλήθεια ποιας ακίνητης περιουσίας, όταν αυτή η υποτιθέμενη περιουσία –αν δεν έχει εξανεμιστεί- εξανεμίζεται καθημερινά για την επιβίωση του παιδιού τους), δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβληθεί στις οικογένειες που έχουν έστω και ένα άτομο με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, Αυτισμό, Σύνδρομο DOWN, Εγκεφαλική Παράλυση και Νοητική Αναπηρία, αν πραγματικά πιστεύετε ότι μέσα στις προθέσεις σας για προστασία περιλαμβάνονται τα ¶τομα με Αναπηρία.

Ήδη βιώνουμε μια σειρά από μέτρα και ενέργειες, όπως το κλείσιμο Δομών Ημερήσιας Φροντίδας λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης των Προνοιακών Δομών ΝΠΙΔ (Φιλανθρωπικά Σωματεία), τη συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος, λόγω ανεργίας που μαστίζει εκατοντάδες οικογένειες στην Επικράτεια.

Ευχές θανάτου αρχίζουν να ψιθυρίζονται πολλές από τις οικογένειες των μελών μας, από το τραγικό αδιέξοδο που έχουν περιέλθει.

 

Κύριε Αντιπρόεδρε,

Επιτέλους, όπως τονίζετε και εσείς, απαιτείται «πάτος για το βαρέλι» ειδικά των οικογενειών Ατόμων με Αναπηρία, πριν οδηγηθούν στους σύγχρονους οικονομικούς «καιάδες».

  Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                                   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ