Ανακοινώσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

6/10/2011

                                                 Προς: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
                    κ. Γ. Κουτρουμάνη
                                                         
                                                             Κοιν: -κ.Αθ. Δρέττα, Γ. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
                                         -κ. Ι. Βουδούρη, Πρόεδρο ΕΟΠΥ
                                                    -Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ
   -ΕΣΑμεΑ

  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 
Αναλογιζόμενοι τις υφιστάμενες συνθήκες της πραγματικότητας των οικογενειών και ΑμεΑ, την προσπάθεια και την αναγκαιότητα ενός δικαιότερου, σύγχρονου, εξορθολογισμένου και βιώσιμου πλαισίου στις παροχές υγείας με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις οικονομίας και διαχείρισης δημοσίου χρήματος και με την εμπειρία που έχουμε ως γονείς ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, αυτισμό, νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, προτείνουμε τα εξής:

 ΑΡΘΡΟ 14

 1. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δε χρήζουν βραχείας αντιμετώπισης, συνεπώς προτείνεται στην παρ. 2 του άρθρου (σελ. 27) να διορθωθεί η έκδοση του κάθε παραπεμπτικού να γίνεται κάθε εξάμηνο και όχι ανά μήνα.
 2. Επίσης, στην ίδια παράγραφο να απαλειφθεί η αναγραφή των θεραπευτικών πράξεων ανά συνεδρία, διότι είναι πλεονασμός (εφόσον η κοστολόγηση βάσει του νέου κανονισμού θα γίνεται ανά συνεδρία και όχι ανά θεραπευτική πράξη) και αφορούν συνολικά όλα τα σημεία του σώματος.
 3. Στην παρ. Α/α ο τίτλος να συμπληρωθεί και να γίνει ως εξής:
  «α. Σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και σε ήπιες νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις….» ώστε να καλύπτονται και τα παιδιά με ήπιες νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις.
 1. Στην παράγραφο Α/β: Σε σοβαρά κινητικά προβλήματα, όπως παραπληγίες, τετραπληγίες κ.λ.π.:
  α. Να αυξηθούν σε 20 κατά μήνα συνεδρίες.
  β. Να προστεθεί πρόβλεψη για άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα  ηλικίας  >18 ετών να χορηγούνται έως 10 συνεδρίες Φ/θ και  έως 8 Ε/θ το μήνα.


                                                                     ΑΡΘΡΟ 15
 1. Σαφώς είναι θετικό το ότι δίνεται η δυνατότητα για αποζημίωση δαπάνης για αγορά που έγινε μέσω διαδικτύου, όμως αφενός δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης μέσω διαδικτύου, αφετέρου οι τιμές που αναγράφονται στο παράρτημα και αφορούν τουλάχιστον σε κορμό, κάτω άκρα, μηρό, ποδοκνήμες, κνήμες, ειδικά μηχανήματα αποκατάστασης και βακτηρίες-περιπατητήρες-καθίσματα, είναι πολύ χαμηλότερες ακόμα και αυτών που υπάρχουν και παρουσιάζονται στο διαδίκτυο. Προτείνεται η αύξηση των τιμών κοστολόγησης του παραρτήματος κατά 15%, ώστε να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Άλλωστε μέχρι τούδε η Επιτροπή που έχει συσταθεί για την επεξεργασία και αναθεώρηση του τρόπου και του ύψους κοστολόγησης ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών (αναθεώρηση εγκυκλίου 37/31-5-2011 ΙΚΑ) δεν έχει ακόμα καταλήξει σε οριστική πρόταση.

 

     ΑΡΘΡΟ 17

 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 17 δημιουργούνται άτομα με βαριές αναπηρίες 2 ταχυτήτων, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, αλλά και για τα άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία που είναι άνω των 18 ετών. Θεωρούμε αδιανόητο τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες  να αντιμετωπίζονται από θεραπευτικής απόψεως (κατά την έννοια του άρθρου 17) όπως τα άτομα μεγάλης ηλικίας που έχουν προσβληθεί από ένα απλό εγκεφαλικό επεισόδιο. Συνεπώς προτείνεται να υπάρξει σαφής διατύπωση και πρόβλεψη στο παρόν άρθρο για τα άτομα με τις προαναφερθείσες αναπηρίες, ηλικίας άνω των 18 ετών για έγκριση 15 συνεδριών Φ/θ, έως 8 Ε/θ για αμιγώς κινητικές αναπηρίες και μέχρι 20 συνεδρίες ειδικής αγωγής το μήνα για τα άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία μέχρι την ηλικία των 40 ετών. Επίσης, στην τελευταία παράγραφο του άρθρου να προστεθεί μετά το νευρολόγο και πριν την έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού, η εξής φράση:…φυσίατρο ή ορθοπεδικό ή νευρολόγο για αμιγώς κινητικά προβλήματα και έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 18

 1. Η αγορά υπηρεσιών νοσοκομειακής, ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης (Φ/θ, Ε/θ, Λ/θ) θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα όχι μόνο με την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και προμηθευτών, αλλά και με ένα σύστημα αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται από τους προμηθευτές αυτούς προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ (ίσως θα μπορούσε να συνδεθεί και η τιμολόγηση με την αξιολόγηση των προμηθευτών ειδικά αυτών των υπηρεσιών αποκατάστασης, δηλαδή, Φ/θ, κατάταξης σε κλίμακα Α, Β, Γ και αντίστοιχη τιμολόγηση 20, 15, 12 ανά συνεδρία Φ/θ με έκτακτο έλεγχο, αυστηρές ποινές για μη πλήρωση όρων και προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών και ανανέωση της δήλωσής των κατ΄ έτος.
 2. Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη για τις απομακρυσμένες περιοχές, όπου υπάρχουν από 0 έως 2 ιδιώτες πάροχοι υγείας και κανένας δεν έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΑΡΘΡΟ 19

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου είναι άτοπη, εφόσον ήδη λειτουργεί το ΚΕΠΑ. 
  Θα πρέπει να γίνει ακριβής αναφορά επιγραμματικά των περιπτώσεων που θα παραπέμπονται στις α/θμιες και β/θμιες αυτές επιτροπές, προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και πιθανών προβλημάτων που δημιουργεί η παράγραφος αυτή, δεδομένης της λειτουργίας του ΚΕΠΑ.

                                                                                 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                            

                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ            ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ