Ανακοινώσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑμεΑ 2011

13/10/2011

                                                 Ηλιούπολη, 13-10-2011

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑμεΑ 2011


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που είναι ο φορέας υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ (το οποίο αποτελεί μέρος του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ξεκίνησε από τον Ιανουάριο την απαραίτητη διαδικασία επικοινωνίας (μέσω σχετικής αλληλογραφίας) με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας, Δ/νση ΑμεΑ, Δ/νση Προστασίας Οικογένειας) προκειμένου να εκδοθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις και αποφάσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Παρόλα αυτά και εφέτος η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από το ΥΥΚΑ, ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά.

Συνεχής αλληλογραφία, παραστάσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μέχρι και η μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας τον Απρίλιο, αλλά και συνεχείς οχλήσεις και παρεμβάσεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΥΚΑ και μετά τον Απρίλιο, δε ήταν επαρκείς ώστε έγκαιρα να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες από πλευράς Πολιτείας διαδικασίες και να ξεκινήσει η υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2011.

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία (αποτέλεσμα αυτής οι περικοπές σε κατασκηνώσεις, προσωπικό, περιόδους και οικονομικού προϋπολογισμού), οι καθυστερήσεις στη διαδικασία που οφείλονταν στα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, οι αλλαγές που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» και η μεταφορά της αρμοδιότητας της λειτουργίας των κατασκηνωτικών χώρων από τις Περιφέρειες στους Δήμους από 1/7/2011, συνετέλεσαν στο να φέρουν σε οριακό σημείο την υλοποίηση του Προγράμματος.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων από την πρώτη στιγμή αυτής της αρχικής φάσης και με τη συνεχή και αμέριστη συμπαράσταση της ΕΣΑμεΑ και του Προέδρου της κ. Βαρδακαστάνη, συνεργάστηκε με όλους τους εμπλεκόμενους (φορείς, υπηρεσίες, θεσμούς), οργάνωσε και απλούστευσε τις εσωτερικές της διαδικασίες, συντόνισε τους φορείς της και όσους μετέχουν του Προγράμματος και σε πολλές περιπτώσεις ανέλαβε και το ρόλο συντονιστή φορέων και υπηρεσιών της Πολιτείας και αξιοποιώντας και την τεράστια τεχνογνωσία της που έχει από την πλέον των 30 ετών υλοποίηση του Προγράμματος, κατάφερε και ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, εξασφαλίστηκε η επαρκής χρηματοδότηση του Προγράμματος, διευθετήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό προβλήματα με τους Δήμους που ανέλαβαν τις κατασκηνώσεις, βρέθηκαν οι απαραίτητοι συνοδοί και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για την ασφαλή και επιτυχή λειτουργία του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ, εξυπηρετήθηκαν όλα τα ΑμεΑ που δήλωσαν συμμετοχή και οργανώθηκαν όλες οι κατασκηνωτικές περίοδοι και έτσι, μετά την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΥΚΑ-ΕΣΑμεΑ-ΠΟΣΓΚΑμεΑ στις 15/7/2011, ξεκίνησε η φυσική υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος, πρώτα στη Δημοτική Κατασκήνωση Καρτερού στο Ηράκλειο Κρήτης και της Μπούκας στο Δήμο Αμφιλοχίας και ακολούθησαν οι υπόλοιπες 8 κατασκηνώσεις του Προγράμματος.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα πλαίσια των γενικότερων οικονομικών περικοπών και περιορισμών του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δε λειτούργησαν μερικοί κατασκηνωτικοί χώροι (λ.χ. Λεπτοκαρυά Πιερίας, Στόμιο Λάρισας, Πεντέλη Αττικής, Νεράιδα Καρδίτσας), περικόπηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος και περιορίστηκαν οι κατασκηνωτικές περίοδοι και η διάρκειά τους.

 

Οι κατασκηνωτικοί χώροι που λειτούργησαν για τα ΑμεΑ το καλοκαίρι του 2011 σε 16 κατασκηνωτικές περιόδους (10ήμερης διάρκειας η καθεμιά) σε όλη τη χώρα, ήταν οι εξής:

 

1. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 1/8/11-11/8/11,  13/8/11-23/8/11, 25/8/11-4/9/11 (3)

2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 22-31/8/11 (1)

3.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 20/7/11-3/8/11, 30/07-8/8/2011, 25/8/11-3/9/11  (3)

4. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:  3/8/11 – 13/8/11, 16/8/11-26/8/11 (2)

5. ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: 5/8/11-16/8/11 (1)

6. ΜΠΟΥΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: 20/7/11-30/7/11 (1)

7. ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 13/8/11-22/8/11,  24/8/11-2/9/11 (2)

8. ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΝΙΩΝ: 17/8/11- 27/8/11 (1)

9. ΚΑΡΤΕΡΟΣ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 15/7/11-25/7/11  (1)

10. ΜΑΝΑΓΡΟΣ ΧΙΟΥ: 29/8/11-7/9/11 (1)

 

[Επισημαίνεται ότι το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2010 υλοποιήθηκε σε 18 κατασκηνώσεις, στις οποίες λειτούργησαν 27 κατασκηνωτικές περίοδοι σε όλη τη χώρα, διάρκειας 15 ημερών η καθεμιά].
 

Στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2011, με πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ομοσπονδία λειτούργησαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι κατασκηνώσεις και εξυπηρετήθηκαν όλα τα ΑμεΑ που είχαν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής και εντέλει, φιλοξενήθηκαν συνολικά 1.688 Άτομα με Αναπηρία, ηλικίας 10 έως και 50 ετών, ανεξαρτήτως ποσοστού, βαρύτητας και είδους αναπηρίας.

Πρώτιστο μέλημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, παρά τις όποιες δυσκολίες υπήρξαν στην αρχική φάση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2011, ήταν η υλοποίησή του να γίνει υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης των συμμετεχόντων σε αυτό, με διαφάνεια και αξιοκρατία στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, με απόλυτα λελογισμένη οικονομική διαχείριση, με καλό προγραμματισμό και με συνεχή εποπτεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και μελών του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας σε κάθε κατασκηνωτικό χώρο ανά την Ελλάδα, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η –σε γενικές γραμμές- άριστη συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και η επίλυση κάθε προβλήματος που ανέκυπτε κατά τη λειτουργία κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.

Στα πλαίσια αυτά, απασχολήθηκαν συνολικά περί τα 1000 άτομα (υπεγράφησαν συνολικά 1047 συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών των απαραίτητων ειδικοτήτων για την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος), ενώ δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην πλήρη κάλυψη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και βέβαια στους απαραίτητους συνοδούς των κατασκηνωτών ΑμεΑ, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της αναπηρίας κάθε κατασκηνωτή.

Συγκριτικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2010, φιλοξενήθηκαν 1005 ΑμεΑ λιγότερα και υπεγράφησαν συνολικά 608 συμβάσεις προσωπικού λιγότερες (αντίστοιχα), λόγω της εξαιρετικά καθυστερημένης έναρξης του Κ.Π., της μείωσης των κατασκηνωτικών περιόδων από δεκαπενθήμερες σε δεκαήμερες, καθώς και της μείωσης των κατασκηνωτικών χώρων.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ

 

Κρίνεται απαραίτητο στα πλαίσια του διοικητικού απολογισμού του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2011 να επισημανθούν τα εξής:

·  Ο ιδιαίτερος ζήλος, η επιμέλεια και η υπευθυνότητα με την οποία εργάστηκαν και συνέβαλαν στην απόλυτα επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος, το διοικητικό προσωπικό της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, οι συντονιστές, οι συνοδοί, οι ιατροί, οι νοσηλευτές, οι ναυαγοσώστες, οι τραπεζοκόμοι και το λοιπό προσωπικό που παρείχε τις υπηρεσίες του στα άτομα με αναπηρία που μετείχαν στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2011, το προσωπικό των Δήμων που εργάσθηκε στις κατασκηνώσεις, οι αιρετοί των Δήμων που υλοποιήθηκε το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2011 και ιδιαίτερα: ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας και οι Αντιδήμαρχοί του, ο Δήμαρχος Πολυγύρου και ιδιαίτερα ο Αντιδήμαρχος κ. Δ. Ζακκίλας, ο Δήμαρχος Μαραθώνα και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών και Υποδομών του Δήμου, ο Δήμαρχος Παγγαίου και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της κατασκήνωσης κα Διάκου και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παγγαίου, ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Χανίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των κατασκηνώσεων που υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα και τέλος τα μέλη της Ε.Ε. και του Γ.Σ. της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που άσκησαν φυσική εποπτεία και έλεγχο των κατασκηνωτικών χώρων που υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα.

·  Η άριστη συνεργασία με όλους τους Δήμους που υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα, με μοναδική εξαίρεση το Δήμο Ρεντίνας, όσον αφορά τον προγραμματισμό των κατασκηνωτικών περιόδων και την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος στους κατασκηνωτικούς χώρους ευθύνης των.

·  Το πολύ θετικό αποτέλεσμα που είχε η μετακίνηση φορέων από τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, όσον αφορά και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης των μετεχόντων ΑμεΑ με την αλλαγή συνήθους τόπου κατασκήνωσης, ενώ το ίδιο συνέβη και με κατασκηνωτές της Β. Ελλάδας, που τους δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούν και να διαμείνουν σε κατασκηνωτικούς χώρους διαφορετικών περιοχών από αυτούς που κάθε χρόνο, μέχρι και πέρυσι., φιλοξενούνταν.

·  Η βελτίωση και ο εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας του Κατασκηνωτικού Προγράμματος σε ορισμένες περιπτώσεις κατασκηνωτικών χώρων.

·  Η προοπτική, που πλέον δίδεται, με την ευθύνη λειτουργίας των κατασκηνωτικών χώρων από τους κατά τόπους Δήμους, για τα συνεργαζόμενα προγράμματα με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τα ΑμεΑ και σε περιόδους  εκτός Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος, για τη δημιουργία Προγραμμάτων φιλοξενίας κατασκηνωτών ΑμεΑ τα Σαββατοκύριακα την άνοιξη και το φθινόπωρο, για τη δημιουργία μικτών προγραμμάτων αναψυχής και θεραπευτικής δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ ολιγοήμερης διάρκειας, για προγράμματα ανταλλαγής και φιλοξενίας ΑμεΑ από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. κ.ο.κ.

·  Η ανάγκη αυτοτελούς μόνιμης χρηματοδότησης της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ και η επιλογή και παραχώρηση στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ τριών κατασκηνωτικών χώρων στους οποίους θα μπορεί να υλοποιείται το θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την αρχική φάση, αυτή της προεργασίας, προετοιμασίας, προγραμματισμού, εγκριτικών και διοικητικών πράξεων υλοποίησης του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος (μέρος του οποίου είναι το Κ.Π. ΑμεΑ), δεδομένης της δυσχερέστατης περιόδου που διέρχεται η χώρα, αλλά και με δεδομένο ότι μόνο η ΠΟΣΓΚΑμεΑ πίστεψε και πιστεύει πραγματικά στην απόλυτη ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ προς όφελος χιλιάδων ατόμων με αυτισμό, νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, προς όφελος των οικογενειών των ατόμων αυτών, αλλά και προς όφελος όλων των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης, το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία υλοποιήθηκε και το 2011 και μάλιστα με την αντικειμενικά μεγαλύτερη επιτυχία (δεδομένων και των υφιστάμενων συνθηκών) της τελευταίας πενταετίας τουλάχιστον, βάσει και των απολογιστικών εκθέσεων των συντονιστών, των φορέων-μελών, των μελών της Ε.Ε. και του Γ.Σ. της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Η φετινή χρονιά του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ ας είναι ένα μάθημα για όλους.

Η υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2011 ας γίνει το παράδειγμα και η αφορμή ταυτόχρονα για τη μόνιμη, ορθολογικότερη υλοποίησή του, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό όλου του μηχανισμού και των προδιαγραφών λειτουργίας του.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ κοιτάζει αισιόδοξα μπροστά, με σκοπό κάθε δυσκολία να την κάνει ελπίδα και ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και των οικογενειών τους.

 

 

   Για την Εκτελεστική Επιτροπή,

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ