Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής προς τους Φορείς/Μέλη της

28/3/2008

  Αγαπητοί Συνάδελφοι
 
Η Ομοσπονδία  μας ως  δευτεροβάθμιος φορέας επιθυμεί να  αναπτύξει στενή
συνεργασία  με  τους φορείς  /  μέλη  της,   έτσι ώστε να μπορέσει   να τους                       
στηρίξει  έμπρακτα  στα  πλαίσια  των δυνατοτήτων της.   Σύμφωνα και με τις     
καταστατικές της διατάξεις επιθυμεί να αφουγκραστεί και να στηρίξει, και όχι   
να παρέμβει ή να θίξει την αυτονομία των φορέων μελών της.                               
Για  τον  λόγο αυτό,  σας  παρακαλούμε   να  μας  αποστείλετε  γραπτά   μια  
περιγραφή:                                                                                                                            
 
των δραστηριοτήτων του Σωματείου σας
των Προγραμμάτων που υλοποιείτε        
τοιχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζετε (π.χ. λειτουργικά,οικονομικά, εκπαιδευτικά,
εργασιακά, κοινωνικά κ.ά.)            
 
Η  καταγραφή  των  αναγκών σας  είναι απαραίτητο  εργαλείο για  την  Ομοσπονδία,
προκειμένου  να  εξετάσει   όλα  τα  παραπάνω  και  σε  συνεργασία  μαζί  σας  να
προσπαθήσει για την επίλυσή τους.
 
Η νεοεκλεγείσα  Εκτελεστική  Επιτροπή,προτίθεται να επισκεφτεί τους φορείς / μέλη
της Ομοσπονδίας, έτσι ώστε πέρα  από  τα  στοιχεία  που  θα  μας  αποστείλετε,  να
υπάρξει  και μια άμεση  επικοινωνία  με  στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 
 
                                                                                      Με εκτίμηση 
                                                                        Για την Εκτελεστική Επιτροπή  
 
                                                                        Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας
 
 
                                                               Αναστάσιος Λαγόπουλος                         Αναστασία Νίκα

 
        

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ